Έκθεση Inovantage Ομίλου Adecco: Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα

Σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον ευρύτερο κόσμο, οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί έχουν υιοθετήσει ευέλικτες μορφές εργασίας.

Φως στους τομείς στους οποίους πρέπει να επενδύσουν οι επιχειρήσεις, με στόχο τη διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ρίχνει η φετινή έκθεση του Inovantage, με θέμα «Eπένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό- Αλλάζοντας προσέγγιση σε σχέση με το ανθρώπινο κεφάλαιο», που δημοσίευσε ο όμιλος Adecco.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ομίλου Adecco, «η επανεξέταση της δυναμικής των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρη. Το 2020 ξεκίνησε με μία παγκόσμια πανδημία, αναγκάζοντας τις χώρες να προχωρήσουν σε lockdowns εν μέσω προσπαθειών να σώσουν ζωές και να αποτρέψουν την κατάρρευση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Υπάρχουν ήδη δείκτες που δείχνουν μία οικονομική ύφεση και αύξηση της ανεργίας – τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα- επομένως, όλα συνηγορούν πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να βρεθούν τρόποι ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού».

Η φετινή έκθεση αναλύει τις παγκόσμιες τάσεις στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με περιοχή εστίασης την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων χωρών, όπως η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Κροατία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Ελλάδα, η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η πανδημία Covid-19 υπήρξε ισχυρός καταλύτης για τη συνειδητοποίηση της ανάγκης ευελιξίας στην εργασία. Σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον ευρύτερο κόσμο, οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί έχουν υιοθετήσει ευέλικτες μορφές εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

– Εργασία από το σπίτι, όπου είναι δυνατόν.

– Διαφοροποιημένα προγράμματα εργασίας που αποσκοπούν στην αποφυγή συνωστισμού στις ώρες αιχμής στις δημόσιες συγκοινωνίες.

– Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζόμενους με μικρά παιδιά που δεν είχαν πρόσβαση στην παιδική μέριμνα ή το σχολείο.

– Μέτρα στήριξης για τη διασφάλιση εισοδήματος για όσους έμειναν άνεργοι, λόγω της κρίσης.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα βασικά σημεία της μελέτης είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

– Περισσότεροι εργαζόμενοι με ειδίκευση οδηγούν σε καλύτερη παραγωγικότητα, μεγαλύτερα ατομικά εισοδήματα και περισσότερη ασφάλεια, σε μία ευέλικτη αγορά εργασίας.

– Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με συνεχή ενίσχυση των δεξιοτήτων τους μειώνει τον κίνδυνο απώλειας της αξίας τους, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων.

– Οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού αποτελούν πλεονέκτημα για τους οργανισμούς- οι οργανισμοί που επενδύουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού τους μακροπρόθεσμα επωφελούνται από αυτήν την επένδυση.

– Η ευέλικτη εργασία επιτρέπει στις υποεκπροσωπούμενες ομάδες να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μειώνοντας, παράλληλα, τον κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας.

– Πολλές χώρες υστερούν στην υιοθέτηση ευέλικτων εργασιακών πρακτικών, αλλά η ανάκαμψη, μετά την πανδημία, θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον κόσμο της εργασίας.

– Για την επίτευξη ευελιξίας με ασφάλεια, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στη νέα αγορά εργασίας.

– Η διά βίου μάθηση αφορά σε μία ευρύτερη μορφή αναβάθμισης και επαναπροσδιορισμού των δεξιοτήτων και, συχνά, ρυθμίζεται από κρατικές πολιτικές.

– Η διά βίου μάθηση απαιτείται για την προετοιμασία των κοινωνιών, για να ανταποκριθούν στις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις και για να μπορέσει το γηράσκον εργατικό δυναμικό να παραμείνει παραγωγικό.

– Η διά βίου μάθηση ωφελεί όλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των εργοδοτών και των δημόσιων αρχών.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Cluster Head του ομίλου Adecco στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, σημειώνει τα εξής: «Το τελευταίο διάστημα, βιώνουμε στην καθημερινότητά μας τις συνεχείς αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας να μάθουμε να ζούμε με τις αλλαγές, όχι μόνο αυτές που αφορούν στην προσωπική μας ζωή, αλλά και στην εργασία μας, καθώς η ευελιξία πλέον είναι αναπόφευκτο χαρακτηριστικό του τρόπου εργασίας και απαραίτητο προσόν για κάθε εργαζόμενο. Αν και συχνά ο φόβος και η διστακτικότητα στην αλλαγή είναι η φυσική ανθρώπινη αντίδραση, οι εταιρείες θα πρέπει αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση και να επενδύσουν σε νέες δεξιότητες, περνώντας το μήνυμα στους εργαζόμενους ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στην επαγγελματική πορεία τους στο άμεσο και το απώτερο μέλλον».