Elevate Greece: Ζωντανά η παρουσίαση του νέου προγράμματος για τις ελληνικές startups

Μια νέα εποχή για τις ελληνικές startups εγκαινιάζεται σήμερα.

Στα επίσημα «αποκαλυπτήρια» της πλατφόρμας ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων Elevate Greece, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωρά σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης.

Μέσω της πλατφόρμας Elevate  Greece θα πιστοποιείται ότι οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται ως νεοφυείς από την Πολιτεία, εφόσον πληρούν τα εξής χαρακτηριστικά: α) καινοτομία και β) δυνατότητα κλιμάκωσης του εγχειρήματος (scalability). Η αξιολόγηση θα επαφίεται στην κρίση αξιολογητών εγνωσμένου κύρους, που χαίρουν εκτίμησης από το οικοσύστημα σε επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Η δημιουργία της πλατφόρμας κρίθηκε αναγκαία, καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα γύρω από τις νεοφυείς επιχειρήσεις (πόσες είναι, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται, ποιος ο κύκλος εργασιών τους, ποιος ο αριθμός των εργαζομένων τους κ.λπ.). Γεγονός που δυσχεραίνει τη χάραξη και τη σχεδίαση κατάλληλων και κοστολογημένων παρεμβάσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Στόχευση

Συνοπτικά, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝ), η σύσταση του Μητρώου έχει οκτώ βασικούς στόχους:

 1. Την επίσημη και την αξιόπιστη καταγραφή των νεοφυών επιχειρήσεων.
 2. Τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος που αυτές συνθέτουν.
 3. Τη μεταξύ τους δικτύωση.
 4. Την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (bilingual platform).
 5. Την παρακολούθηση της πορείας τους στη βάση κρίσιμων δεικτών (KPIs) και τη δημιουργία συστήματος παρακολούθησης όλου του ελληνικού οικοσυστήματος μέσω ειδικού dashboard με metadata analysis.
 6. Τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την εύρεση εξειδικευμένων επιστημονικών θέσεων εργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις.
 7. Τη λειτουργία της πλατφόρμας ως πόλου έλξης για επενδυτές: Αngel Investors, Venture Capital Funds και επιχειρήσεων από Ελλάδα και εξωτερικό.
 8. Τη στοχευμένη υποστήριξή τους με διάφορα μέτρα, π.χ. χρηματοδότηση από την Πολιτεία (ΕΣΠΑ, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών), χορήγηση επιχειρηματικών βραβείων κ.λπ.

Στο μεταξύ, κατά τα λεγόμενα του κ. Δήμα, η πλατφόρμα Elevate Greece και το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων αποτελούν ένα ολιστικό και συνεκτικό εγχείρημα, το οποίο ξεκινά με έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις, επιδιώκοντας παράλληλα να «δικτυώσει» ολόκληρο το οικοσύστημα και να το καταστήσει ορατό σε επενδυτές του εξωτερικού.

Πρόσθετες πρωτοβουλίες

Σε γενικές γραμμές, η κυβέρνηση αποφάσισε να… ποντάρει στην ενίσχυση, στη δικτύωση και την εξωστρέφεια των startups, αναγνωρίζοντας πως το συγκεκριμένο είδος επιχειρηματικότητας έχει υψηλή προστιθέμενη αξία, ικανή να συμβάλει, καθοριστικά, στην ανταγωνιστικότητα της χώρας. Στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ΥΠΑΝ με αποδέκτες τις επιχειρήσεις του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

 1. Υπερέκπτωση δαπανών

Υπερτριπλασιάστηκε το ποσοστό υπερέκπτωσης δαπανών για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε Ερευνα και Ανάπτυξη (R&D), από το 30%, που ήταν μέχρι πρότινος, στο 100%, ως κίνητρο για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σχετικά προγράμματα.

 1. Πιστοποίηση δαπανών

Εχει εισαχθεί μία νέα, εναλλακτική διαδικασία πιστοποίησης δαπανών για R&D μέσω ορκωτών ελεγκτών, ενώ ταυτόχρονα τίθεται, αποκλειστική, προθεσμία έξι μηνών για την έγκριση του φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών σχεδίων από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας & Τεχνολογίας.

 1. Business Angels

Δρομολογείται η παροχή φορολογικών κινήτρων σε επιχειρηματικούς αγγέλους (business angels) για την επένδυση κεφαλαίων σε νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες θα είναι εγγεγραμμένες στο Elevate Greece. Ειδικότερα, το 50% του χρηματικού ποσού που θα επενδύουν σε κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις του Μητρώου θα αφαιρείται από το φυσικό πρόσωπο.

Για να μη γίνει καταστρατήγηση της διάταξης, κάθε φυσικό πρόσωπο θα μπορεί, ανά έτος, να επενδύει έως 300.000 ευρώ συνολικά, όπου 100.000 ευρώ είναι ανά επιχείρηση και μέχρι τρεις επιχειρήσεις. Σημειώνεται πως οι business angels είναι, συνήθως, ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι επιλέγουν να επενδύσουν τόσο χρήματα όσο και τεχνογνωσία σε νεοφυείς επιχειρήσεις με προοπτικές ανάπτυξης.

 1. Soft financing

Μόλις το Elevate Greece… πάρει μπροστά, θα μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για την ενεργοποίηση, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, σχεδιασμένου για τις ανάγκες των startups. Ο λόγος για το soft financing.

Μέσω αυτού, μικρές, καινοτόμοι νεοφυείς επιχειρήσεις, έως 5 χρόνια και μη κερδοφόρες, που θα εγγραφούν στο Μητρώο θα μπορούν να λάβουν ποσό επιστρεπτέας ενίσχυσης, που θα αντιστοιχεί στο 50% του ετήσιου μισθολογικού κόστους του τελευταίου έτους και μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ μέγιστη ενίσχυση.

Το Soft financing έχει προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, τα οποία εκτιμάται πως θα οδηγήσουν στην ενίσχυση περίπου 1.200 νεοφυών, καινοτόμων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτού, οι δικαιούχοι οφείλουν να αποπληρώσουν την ενίσχυση εντός πενταετίας, με άτοκες δόσεις.

Σχετικά άρθρα