ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Είμαστε η Ελλάδα που παράγει

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ επιβραβεύει τις εταιρείες που βλέπουν την Ελλάδα σαν βάση της δραστηριότητάς τους και όχι σαν μία ακόμα αγορά.

του Άγι Πιστιόλα, Προέδρου ΔΣ της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»

Η πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.

Όλες οι επιχειρήσεις της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» έχουν πιστοποιηθεί από τον ελληνικό φορέα πιστοποίησης, EUROCERT ότι διατηρούν το τρίπτυχο:Παραγωγή, Έδρα της τοπικής και διεθνούς τους δραστηριότητας και Ιδιοκτησία στην Ελλάδα, καθώς επίσης πώς πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια που αφορούν στην ασφάλεια των προϊόντων που παράγουν, του εργατικού δυναμικού που εργάζεται στην κάθε εταιρεία-μέλος της Πρωτοβουλίας και του καταναλωτή.

Η καταγραφή, παρακολούθηση και βαθμολόγηση των κριτηρίων που έχουν τεθεί από την EUROCERT έχουν σαν σκοπό τη διαρκή βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών των Ελληνικών εταιρειών που μέσα από την εξωστρέφεια και την καινοτομία τους, ενισχύουν την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο και στον εθνικό πλούτο της χώρας.

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ επιβραβεύει τις εταιρείες που βλέπουν την Ελλάδα σαν βάση της δραστηριότητας τους και όχι σαν μία ακόμα αγορά. Τα προϊόντα υψηλής ποιότητας και διαφοροποίησης που δημιουργούνται, παράγονται και ανήκουν στις ελληνικές επιχειρήσεις, είναι εθνικός πλούτος από τον οποίο άμεσα εξαρτάται το βιοτικό μας επίπεδο, το εθνικό μας εισόδημα, η εργασία, η αξιοποίηση του ταλέντου μας και συνολικά η ευημερία της χώρας μας. Αποτελούν δε, σύγχρονο πολιτιστικό κεφάλαιο καθώς και το κρισιμότερο στοιχείο για την αναγκαία αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας και φήμης της Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης: ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: 22 γνωστές ελληνικές εταιρείες με ένα κοινό όραμα

H συστηματική προβολή της χώρας μας ως «τόπου-προέλευσης» αξιόλογων, σύγχρονων, ποιοτικών, επώνυμων και παραγωγικών δραστηριοτήτων είναι η αποτελεσματικότερη στρατηγική διεθνούς προβολής της. Οι εταιρείες που εντάσσονται στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, συμμετέχουν ενεργά τόσο στη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας όσο και στην διασφάλιση του θετικού κοινωνικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων τους και αποτελούν τον πλέον άμεσο, βιώσιμο, αξιόπιστο και κοινωνικά ωφέλιμο μηχανισμό παραγωγής εθνικού πλούτου.

Τα μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ χρησιμοποιούν, κυρίως, εγχώριους προμηθευτές και εφοδιαστικές αλυσίδες, τονώνοντας πολλαπλούς τομείς της οικονομίας, μεταποιούν πρώτες ύλες για να παράγουν τα προϊόντα τους, επενδύουν σε ανθρώπινο δυναμικό για την κάλυψη κάθε πτυχής της δραστηριότητάς τους, αναπτύσσουν έρευνα και ανάπτυξη επενδύοντας σε τεχνικό, επαγγελματικό και επιστημονικό προσωπικό και υποστηρίζοντας τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς και επενδύουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Οι εταιρείες-μέλη της πρωτοβουλίας, φορολογούνται στην Ελλάδα και επανεπενδύουν τα κέρδη τους στην ελληνική οικονομία. Τέλος, δημιουργούν υψηλής ποιότητας διαφοροποιημένα προϊόντα που στη διεθνή αγορά λειτουργούν ως πρεσβευτές της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο με αποτέλεσμα να δημιουργείται υψηλότερη προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.

Διαβάστε επίσης: Οι Έλληνες επιχειρηματίες (επιτέλους) κινητοποιήθηκαν

Οι εταιρείες που μπορούν να ενταχθούν στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι οργανισμοί που αναπτύσσονται σε όλο το παραγωγικό φάσμα, από τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης έως φαρμακευτικές, ή εταιρίες παραγωγής δομικών προϊόντων. Παράγουν επώνυμα, σηματοποιημένα προϊόντα και συγκεντρώνουν τρεις βασικές ιδιότητες:

– Παραγωγή στην Ελλάδα

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επώνυμων προϊόντων που διακινεί μια εταιρία-μέλος στην Ελλάδα πρέπει να παράγεται σε εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

– Φορολογική έδρα στην Ελλάδα

Η έδρα των εταιριών βρίσκεται στην χώρα μας και τα κέρδη τους φορολογούνται στην Ελλάδα.

– Ιδιοκτησία σε Έλληνες/μόνιμους εν Ελλάδι κατοίκους

Η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να βρίσκεται σε φυσικά πρόσωπα με ελληνική ιθαγένεια ή σε νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα και των οποίων οι μέτοχοι είναι Έλληνες. Δεν αποκλείονται ιδιοκτήτες εταιριών που δεν είναι Έλληνες, αλλά εδώ και πολλά χρόνια διαμένουν στην Ελλάδα και ικανοποιούν τις δύο παραπάνω συνθήκες, προσφέροντας στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Έτσι, μια εταιρεία που συγκεντρώνει τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί να πιστοποιηθεί ως μέλος της κοινότητας μας και βέβαια, δύναται να χρησιμοποιεί το σήμα σε προϊόντα της.