Ελλάδα – Κύπρος: Η ύφεση μας φέρνει πιο… μακριά

Ελλάδα – Κύπρος: Η ύφεση μας φέρνει πιο… μακριά

Ενώ οι εξαγωγές της Κύπρου αυξάνονται ραγδαία, οι διμερείς εμπορικές σχέσεις έχουν πάρει την κατιούσα.

Η είσοδος της Κύπρου στο Μνημόνιο ενεργοποίησε τα εμπορικά αντανακλαστικά και ήδη σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Στατιστική Αρχή της Κύπρου η χώρα κατάφερε να μειώσει στο Α’ εξάμηνο του 2013 το εμπορικό της έλλειμμα κατά 30,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Κύριος λόγος η αύξηση των εξαγωγών στο εξεταζόμενο διάστημα κατά 10% αλλά και η πτώση του εξωτερικού εμπορίου της χώρας κατά 14% που προήλθε κυρίως από την κατακόρυφη μείωση των εισαγωγών.

Στην περίπτωση όμως των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου κανείς δεν μπορεί να χαμογελάσει, καθώς συνεχίζεται και στο πρώτο εξάμηνο του 2013 η μείωση των εμπορικών συναλλαγών. Συγκεκριμένα ο διμερής όγκος εμπορίου από 751,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2012 περιορίσθηκε σε 642,5 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα εντός του 2013, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 14,5%.

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κύπρο το πρώτο εξάμηνο 2013 ανήλθαν σε 510,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση της τάξης του 13,7% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2012. Μεγαλύτερης τάξης ήταν η πτώση που σημείωσαν οι κυπριακές εξαγωγές προς την Ελλάδα (-17,2%), περιοριζόμενες σε 132,3 εκατ. ευρώ. Ως εκ των ανωτέρω, το έλλειμμα της Κύπρου στο εμπορικό ισοζύγιο μειώθηκε κατά 12,5%.

Στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς την Κύπρο, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, κυριαρχούν – ως συνήθως τα πετρελαιοειδή (130,1 εκατ. ευρώ από 162,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2012) και ακολουθούν οι ηλεκτρικές συσκευές (41,4 εκατ. ευρώ από 36,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2012) και τα φαρμακευτικά προϊόντα (35,8 εκατ. ευρώ από 32,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2012).

Στις ελληνικές εισαγωγές από την Κύπρο τα κυριότερα προϊόντα είναι: τα οργανικά χημικά (42,4 εκατ. ευρώ από 57,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2012), τα φαρμακευτικά προϊόντα (20,5 εκατ. ευρώ από 19,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2012) και οι ηλεκτρικές συσκευές (14,7 εκατ. ευρώ από 16,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2012).