Ελλάδα η παγκόσμια δύναμη της ναυτιλίας

Ελλάδα η παγκόσμια δύναμη της ναυτιλίας

Πάνω από 7% η συμβολή στο ΑΕΠ, ποσοστό που μπορεί να διπλασιαστεί με κατάλληλους χειρισμούς. 

Σημαντική είναι η προσφορά της ελληνικής ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, καθώς η συμβολή της στο ελληνικό ΑΕΠ υπολογίζεται στο 7% και με τους κατάλληλους χειρισμούς μπορεί να διπλασιαστεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσια έκθεσης των Ελλήνων Εφοπλιστών, το ελληνικό νηολόγιο αριθμούσε 802 πλοία (χωρητικότητας άνω των 1.000 gt) που ισοδυναμούσαν με 41.829.594 gt. και η ελληνόκτητη ναυτιλία παρέμεινε στην πρώτη θέση διεθνώς. Συγκεκριμένα, ο ελληνόκτητος στόλος αριθμούσε 3.669 πλοία (μεγαλύτερα των 1.000 gt) με 261,63 εκατομμύρια dwt, αντιπροσωπεύοντας το 16,16% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε dwt2.

Η ελληνική σημαία κατέχει την έβδομη θέση στη διεθνή κατάταξη (σε dwt) και τη δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σε gt). Ο ελληνόκτητος στόλος υπό σημαίες κρατών-μελών της Ε.Ε. αντιπροσωπεύει το 46,72% της κοινοτικής χωρητικότητας (σε dwt).

Επιπροσθέτως, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 18,51% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων (αργού πετρελαίου), το 23,32% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών μεταφοράς φορτίων χύδην σε χωρητικότητα dwt και το 13,81% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς χημικών και παραγώγων πετρελαίου σε χωρητικότητα dwt (εξαιρουμένων των υπό ναυπήγηση πλοίων).

Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2013, οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ελληνικών συμφερόντων ανήλθαν σε 371 πλοία (άνω των 1.000 gt) συνολικής χωρητικότητας 32,6 εκ. dwt.

Παρά τη συνεχιζόμενη διεθνή οικονομική κρίση, τα έσοδα από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών σε ξένο συνάλλαγμα στη χώρα μας, ανήλθαν σε 12.089,90 εκατ. ευρώ, έναντι 13.287 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ η ναυτιλία παρείχε άμεσα ή έμμεσα απασχόληση σε 192.000 άτομα στα πλοία και στην ξηρά, στο ναυτιλιακό πλέγμα δραστηριοτήτων (maritime cluster).

Το 2013, τα οικονομικά στοιχεία του, υπό ελληνική σημαία, στόλου παρέμειναν αρκετά ικανοποιητικά. Παρά την ύφεση, υπερπροσφορά χωρητικότητας, ασταθή ναυλαγορά, μειωμένη πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση, ο ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε σε χωρητικότητα (dwt) και σε αριθμό πλοίων.

«Το 2013 υπήρξε δημοσίευση οικονομικών μελετών που με αντικειμενική τεκμηρίωση αποδεικνύουν ότι η ναυτιλία έχει καθοριστική σημασία για την ελληνική οικονομία, είτε ως σημαντικού ποσοστού (άνω του 7% του ΑΕΠ), είτε ως πυλώνα προσφοράς χιλιάδων θέσεων εργασίας» όπως υποστήρίζει ο πρόεδρος της ΕΕΕ, Θεόδωρος Βενιάμης, στο εισαγωγικό του μήνυμα, τονίζοντας πως «παρά την άμεση ανταπόκριση της ναυτιλιακής μας κοινότητας να συνεισφέρει στα δημοσιονομικά έσοδα της χώρας, … με εθελοντικό διπλασιασμό της φορολογίας της για μια τριετία, υπήρξε νομοθετική επιβολή φοροεισπρακτικών μέτρων που αποτελεί συνταγματική εκτροπή και κλονίζει το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και ναυτιλιακού κλάδου. Κάθε κράτος που επιθυμεί να έχει παρουσία στο παγκόσμιο ναυτιλιακό γίγνεσθαι με μια ανταγωνιστική ναυτιλία και να εισπράττει τα αντίστοιχα οφέλη από την οικονομική, πολιτική και στρατηγική διάσταση αυτής, πρέπει να την προσεγγίζει με μακροπρόθεσμη και σταθερή πολιτική».

Διαβάστε περισσότερα: 

Αυτοί είναι οι δέκα μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

Αγγελική Φράγκου: «Αριστοτέλης Ωνάσης» γένους θηλυκού

Πως φορολογούνται οι ναυτιλιακές εταιρείες και τα πλοία

«Στροφή» στο LNG επιδιώκει η ελληνική ναυτιλία

Οι γυναίκες της ελληνικής ναυτιλίας