Ελλάδα – Πορτογαλία: Γιατί η χώρα της Ιβηρικής κατάφερε όσα δεν έχουμε πετύχει ακόμη εμείς

Μελέτη του ΣΕΒ για τα συγκριτικά μεγέθη δύο χωρών που μπήκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε μηχανισμούς στήριξης.

Καλύτερες οικονομικές επιδόσεις για την Πορτογαλία, περισσότερη εξωστρέφεια, χαμηλότερους φόρους και εισφορές αλλά και χαμηλότερο βασικό μισθό διαπιστώνει ο ΣΕΒ συγκρίνοντας τις επιδόσεις της χώρας με τις αντίστοιχες ελληνικές.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική μελέτη του συνδέσμου, η Ελλάδα και η Πορτογαλία υπήρξαν για δεκαετίες οι δύο φτωχότερες χώρες της ΕΕ και η κρίση τις βρήκε σε ανάγκη προσφυγής σε προγράμματα διάσωσης την ίδια περίοδο.

Όμως, ενώ το ΑΕΠ της Ελλάδας συρρικνώθηκε κατά 25% την περίοδο 2008 – 2017, της Πορτογαλίας μειώθηκε κατά 8% την πενταετία 2008 – 2013 και μέχρι το 2017 είχε σχεδόν ανακτήσει όλες τις απώλειες. Η Πορτογαλία έχει προσπεράσει τη χώρα μας ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (18,7 χιλ. ευρώ έναντι 16,6χιλ. ευρώ στην Ελλάδα). Συνολικά το ΑΕΠ της Πορτογαλίας ξεπέρασε κατά 15 δισ. ευρώ το ΑΕΠ της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΣΕΒ, η ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης και η εξωστρέφεια έγιναν τα οχήματα ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας καθώς η Πορτογαλική οικονομία είναι σημαντικά πιο εξωστρεφής (55 δισ. ευρώ το 2017 με 29 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, έναντι 38,8 δισ. ευρώ και 21,3 δισ. ευρώ το 2008).

Η άμεση φορολογική επιβάρυνση είναι παρεμφερής στις δυο χώρες (περίπου 10,3% του ΑΕΠ), οι έμμεσοι φόροι στην Πορτογαλία είναι μικρότεροι (14,9% έναντι 17,3%) όπως και οι ασφαλιστικές εισφορές (για τον εργαζόμενο 11% έναντι 16% στην Ελλάδα και για τον εργοδότη 23,75% έναντι 26,06%).

Σημειώνεται ωστόσο ότι, παρά τις καλύτερες επιδόσεις της οικονομίας, ο κατώτατος μισθός στην Πορτογαλία παραμένει χαμηλότερος του ελληνικού, στα 580 ευρώ έναντι 586,08 ευρώ.

Σχετικά άρθρα