Ελλάκτωρ: Δυναμικές επιδόσεις το 2019- Αναμένει κερδοφορία το 2020

Για μία απαιτητική χρονιά, αλλά πιο κερδοφόρα από το 2019, έκανε λόγο για φέτος ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης.

Για μία απαιτητική χρονιά, αλλά πιο κερδοφόρα από το 2019, έκανε λόγο για φέτος ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης. «Αναμένουμε, το 2020 να είναι μία απαιτητική χρονιά λόγω πανδημίας, αλλά καλύτερη από το 2019 από άποψη κερδοφορίας» είπε χαρακτηριστικά στην στην τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. του Ομίλου, αναφορικά με τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Έτους 2019.

Αρχικά ο κ. Καλλιτσάντσης αναφέρθηκε στην συμμετοχή του ομίλου για να στηρίξει τον τομέα Υγείας στην διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμμετείχε στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας το έργο της παραλαβής, μεταφοράς και ασφαλούς διαχείρισης όλων των νοσοκομειακών αποβλήτων του Κέντρου Νοσηλείας Περιστατικών Κορωνοϊού ΝΙΜΤΣ, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της μάχης κατά του κορωνοϊού. Η ασφαλής διαχείριση αυτής της κατηγορίας κλινικών αποβλήτων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και η θυγατρική εταιρεία του κλάδου Περιβάλλοντος, ΗΛΕΚΤΩΡ, που διαθέτει κορυφαία τεχνογνωσία, απάλλαξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας από το σχετικό κόστος, επιτρέποντάς του να εκτρέψει τα σχετικά κεφάλαια σε άλλες κατευθύνσεις».

Αύξηση της κερδοφορίας κατά 125% καταγράφηκε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κατά 57% στις Παραχωρήσεις το 2019 σε σύγκριση με το 2018, σύμφωνα με τις επιδόσεις του ομίλου Ελλάκτωρ ενώ η οικονομική επίδοση της Κατασκευής, σημείωσε μείωση τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και ως προς τα αποτελέσματα μετά από φόρους.

Τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με την ανάλυση, τη στρατηγική που έχει παρουσιάσει η διοίκηση και προβλέπει, μεταξύ άλλων, επικέντρωση σε Παραχωρήσεις και ΑΠΕ- με συνεχή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των αιολικών πάρκων- και ταυτόχρονη επικέντρωση της Κατασκευής σε Ελλάδα και Ρουμανία, καθώς και διακοπή δραστηριοτήτων (stop loss) σε χώρες ή σε έργα που είχαν αναληφθεί παλαιότερα και επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα.

Απόρροια αυτής της στρατηγικής, καθώς και της περιορισμένης δημοπράτησης νέων έργων στην Ελλάδα το 2019, είναι και ο περιορισμός του κύκλου εργασιών της Κατασκευής που οδήγησε σε συνεπακόλουθη μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2019, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 1.273,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.857,3 εκατ. ευρώ το 2018. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για τη χρήση 2019 σε 80,6 εκατ. ευρώ (193,9 εκατ. ευρώ εξαιρώντας μη επαναλαμβανόμενες ζημιές ύψους 113,3 εκατ. ευρώ από κατασκευή φωτοβολταϊκών στο εξωτερικό, και κυρίως στην Αυστραλία, των οποίων η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί) έναντι 142,9 εκατ. ευρώ το 2018. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές 84,0 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 25,8 εκατ. ευρώ το 2018 και τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημιές 105,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 95,6 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Ο Όμιλος έχει μειώσει πλέον σημαντικά τη δραστηριότητά του στο εξωτερικό, είτε ολοκληρώνοντας τα έργα που είχε αναλάβει (π.χ. Αυστραλία, Αλβανία, Σερβία) είτε αποχωρώντας από ζημιογόνες δραστηριότητες (stop loss) στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της Κατασκευής. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εξυγίανσης του ισολογισμού και του εξορθολογισμού της οικονομικής αποτύπωσης του Oμίλου, η Διοίκηση επέλεξε συνειδητά την απομείωση υπεραξίας που είχε σχηματιστεί από παρελθούσες εξαγορές εταιρειών της Κατασκευής, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω τα οικονομικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου Κλάδου με ζημιές 41,8 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια

Σημειώνεται ότι ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του ομίλου στις 31.12.2019 διαμορφώθηκε σε 846,0 εκατ. ευρώ έναντι 584,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018. Υπενθυμίζεται ότι πραγματοποιήθηκε επίσης η έκδοση δύο διεθνών ομολογιακών δανείων, το πρώτο των 600 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019 και το δεύτερο των 70 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2020, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησης για τον όμιλο και εξασφαλίζοντάς του πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές.

Να δούμε πως θα εξελιχθεί η οικονομική κρίση τους επόμενους μήνες

Στη συνέχεια, τόνισε πως ο όμιλος παρά την οικονομική κρίση εξαιτίας της πανδημίας, έχει επηρεαστεί σε «διαφορετικό βαθμό» από άλλες επιχειρήσεις, σημειώνοντας πως οι επόμενοι μήνες θα δείξουν τις πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις.

«Αυτή η πανδημία έχει δημιουργήσει μεγάλη αβεβαιότητα σε σχέση με τις οικονομίες και πώς αυτές θα μοιάζουν τους επόμενους μήνες. Ο όμιλός μας έχει επίσης επηρεαστεί, σε διαφορετικό βαθμό, στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, από την πανδημία και παραμένουμε σε επαγρύπνηση για το πώς θα εξελιχθούν οι επιπτώσεις στην οικονομία τους επόμενους μήνες. Λαμβάνουμε όμως από την αρχή μια σειρά μέτρων και τα αναβαθμίζουμε συνεχώς προκειμένου να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας, να διασφαλίσουμε τη συνέχεια των δραστηριοτήτων μας και να ελαχιστοποιήσουμε τον οικονομικό αντίκτυπο στις δραστηριότητές μας» σημείωσε και συνέχισε:

«Με εξαίρεση τον Κλάδο των Παραχωρήσεων και της Ανάπτυξης Ακινήτων που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την απαγόρευση κυκλοφορίας, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι όλες οι Δραστηριότητες του Ομίλου (κλάδος Κατασκευής, κλάδος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κλάδος Περιβάλλοντος) αντιμετωπίζουν αυτήν την εξαιρετικά απαιτητική κατάσταση με ικανοποιητικό τρόπο. Όσον αφορά στον Κλάδο των Παραχωρήσεων, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσω καταρχάς ότι τα μέτρα προστασίας που εφαρμόστηκαν από νωρίς, έχουν αποδώσει και εκτός από την αναμενόμενη πτώση της κυκλοφορίας ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα της απαγόρευσης κυκλοφορίας, δεν έχουμε βιώσει καμία σημαντική αναστάτωση στην λειτουργία και την συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων. Συνολικά, ο ημερήσιος όγκος κίνησης στις Παραχωρήσεις μειώθηκε κατά 70% την περίοδο από 23 Μαρτίου έως 28 Απριλίου έναντι της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους, αν και ο συνολικός όγκος κίνησης (YTD) στην Αττική Οδό έχει μειωθεί κατά 25% από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, ως αποτέλεσμα της πανδημίας».

Αύξηση 25.000 οχημάτων στην Αττική οδό μετά την άρση των μέτρων

Επιπλέον, ο κ. Καλλιτσάντσης, σημείωσε πως την πρώτη ημέρα μετά την άρση των μέτρων, παρατηρήθηκε αύξηση οχημάτων κατά 25.000, χθες.

«Την πρώτη μέρα που τα περιοριστικά μέτρα έχουν μερικώς αρθεί και η κυκλοφορία εντός του ίδιου νομού δεν υπόκειται πλέον σε περιορισμούς, είδαμε μια αύξηση 25.000 αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, σε σύγκριση με τις 23 Μαρτίου όταν επιβλήθηκε ο περιορισμός και η κυκλοφορία έφτασε στο κατώτατο σημείο. Πιο συγκεκριμένα, από τις 06.00 το πρωί μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι, 55.000 αυτοκίνητα χρησιμοποίησαν την Αττική Οδό, σε σχέση με τα 30.000 αυτοκίνητα που καταγράφηκαν για τις ίδιες ώρες τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου, ημέρα εφαρμογής του lockdown. Βεβαίως, είμαστε ακόμα μακριά από τα περίπου 100.000 αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν την Αττική Οδό κατά τις ίδιες ώρες της αντίστοιχης Δευτέρας του περασμένου έτους, ωστόσο έχουμε φτάσει τα επίπεδα της κυκλοφορίας της Δευτέρας προ του ολικού lockdown των εμπορικών καταστημάτων», ανέφερε σχετικά με τα στοιχεία της εταιρίας για την κίνηση στην Αττική οδό χθες.

Ο απολογισμός της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το 2019

Ακόμη, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, στάθηκε στον απολογισμό του 2019 και τις ενέργειες της εταιρίας, καθώς και την οικονομική πορεία της.

«Στην Κατασκευή, το 2019 κάναμε αποφασιστικά βήματα, όπως η διακοπή δραστηριοτήτων σε έργα που παράγουν ζημίες και ο περιορισμός της διεθνούς μας δραστηριότητας με ταυτόχρονη εστίασή της στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, όπου το περιθώριο EBITDA των δύο αυτών χωρών ήταν θετικό. Πέρα από τις δύο αυτές χώρες, παραμείναμε ενεργοί στο Κατάρ μόνο στον τομέα παροχής υπηρεσιών Facility Management. Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει σαφές συγκρίνοντας τη σύνθεσή του ανεκτέλεστού μας, η οποία αποτελείται σήμερα κατά το 94% από τις προαναφερθείσες δύο χώρες. Αυτό που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα η παρούσα Διοίκηση για την αναδιάταξη της Κατασκευής, μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί και να αξιολογηθεί σε σύγκριση με την οικονομική κατάσταση της δραστηριότητας και το χρονικό διάστημα στο οποίο η Διοίκηση έπρεπε να ξεπεράσει τεράστιους οικονομικούς και επιχειρηματικούς κινδύνους. Η ΑΚΤΩΡ ουσιαστικά είχε μείνει εκτεθειμένη σε αποφάσεις και έργα που ελήφθησαν ή αναλήφθηκαν πριν το 2018», σημείωσε.

«Έχουμε περιορίσει δραστικά τη διεθνή μας έκθεση, έχουμε προχωρήσει αυστηρά με πρωτοβουλίες stop loss και αναδιαρθρώσαμε τον τρόπο με τον οποίο η ΑΚΤΩΡ αξιολογεί, υποβάλλει προσφορές και εκτελεί έργα. Όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, βλέπουμε την Κατασκευή ως έναν enabler στο να μας παράσχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις τρεις υπόλοιπες αναπτυξιακές μηχανές του Ομίλου, Παραχωρήσεις, ΑΠΕ και Διαχείριση Απορριμμάτων. Οι προσπάθειες μας εστιάζονται στην αποτελεσματική αναδιάταξη της Κατασκευής, έτσι ώστε να λειτουργεί κερδοφόρα με μια στοχευμένη, περισσότερο εστιασμένη γεωγραφικά στρατηγική. Πιστεύουμε πως μπορεί ξανά να φέρει προστιθέμενη αξία, όπως το έχει κάνει στο παρελθόν όταν μας επέτρεψε να χτίσουμε το χαρτοφυλάκιο των παραχωρήσεων μας, το οποίο έφερε μακροπρόθεσμες, ισχυρές και σταθερές ταμειακές ροές για τον Όμιλο» συνέχισε.

Όσον αφορά την κίνηση στους αυτοκινητόδρομους, ο κ. Καλλιτσάντσης παρατήρησε αύξηση το 2019 μεταξύ του 4% και του 8%, ενώ σημείωσε πως εντός των εβδομάδων θα πέσουν οι υπογραφές για την παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου. «Πλέον το χαρτοφυλάκιο των Παραχωρήσεων περιλαμβάνει 5 αυτοκινητοδρόμους, συμμετοχές σε Σταθμούς Αυτοκινήτων με περισσότερες από 7.000 θέσεις στάθμευσης και μία μαρίνα» είπε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε και τον απολογισμό της εταιρίας στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τον κλάδο του Περιβάλλοντος και της ανάπτυξης ακινήτων.

«Γνωρίζουμε ότι το 2020 θα έχει επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19. Εντούτοις, διατηρούμε την ελπίδα μας και παραμένουμε αισιόδοξοι. Ο μετασχηματισμός του Ομίλου εξελίσσεται. Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαφοροποιεί περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των Παραχωρήσεων με το έργο της Μαρίνας Αλίμου, το μόνο σημαντικού μεγέθους έργο Παραχώρησης που έχει δημοπρατηθεί πρόσφατα. Ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνεχίζει το φιλόδοξο πλάνο επέκτασής του και παρά το γεγονός ότι η ολοκλήρωση των 88 MW μπορεί να καθυστερήσει λόγω της πανδημίας, αναμένουμε να επιτύχουμε τον στόχο μας των 579 MW συνολικής εγκατεστημένης ισχύος το 2021. Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, είμαστε εξαιρετικά τοποθετημένοι ώστε να αξιοποιήσουμε τις επερχόμενες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Παράλληλα, ολοκληρώνουμε την αναδιάρθρωση του κλάδου της Κατασκευής. Αναμένουμε, συνεπώς, το 2020 να είναι μία απαιτητική χρονιά, αλλά καλύτερη από το 2019 από άποψη κερδοφορίας», κατέληξε.

Τι είπε για το ενδεχόμενο αύξησης των τιμών στην Αττική Οδό

Ερωτώμενος για το ενδεχόμενο αύξησης των διοδίων στην Αττική Οδό, απάντησε πως προς το παρόν δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. «Δεν θέλουμε να αποθαρρύνουμε σε αυτή τη φάση τους χρήστες που μόλις ξεκινούν να επανέρχονται στον δρόμο με μία αύξηση της τιμής των διοδίων» είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά για τις επιπτώσεις που είχε στην Κατασκευή η καραντίνα λόγω κορωνοϊού, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρος Εξάρχου, απάντησε πως οι επιπτώσεις ήταν περιορισμένες, με εξαίρεση ένα εργοτάξιο στην Ξάνθη το οποίο σταμάτησε τη λειτουργία του για λίγες ημέρες, καθώς γειτνίαζε με τη ζώνη καραντίνας που είχε επιβληθεί στα γύρω χωριά.

Ακόμη, σε ερώτηση για την ανάλυση του ανεκτέλεστου της Κατασκευής, απάντησε πως: «κατά το 2019 επηρεάστηκε από μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2018 που δημιούργησε εμπλοκή σε όλες τις κατασκευαστικές εταιρείες της περιοχής ως προς την υπογραφή των συμβολαίων. Ως αποτέλεσμα, η ΑΚΤΩΡ έχασε συμβόλαια προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα. Επίσης, η απόφαση αυτή επηρέασε και το χρονοδιάγραμμα υπογραφής των έργων Lot 1 και 3 στη Ρουμανία και συνέχισε να επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα υπογραφής του Lot 3. Η καθυστέρηση πάντως στα παραπάνω έργα οφειλόταν στα ζητήματα ανταγωνισμού που έθιγε η συγκεκριμένη απόφαση του Ευρ. Δικαστηρίου και το ζήτημα έχει πλέον διευθετηθεί σε συνέχεια σχετικής νομοθετικής ρύθμισης οπότε δεν επηρεάζει μελλοντικά έργα. Αναμένουμε συμβόλαια στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Το σημαντικότερο εξ αυτών η Γραμμή 4 του Μετρό, για την οποία διαθέτουμε 50% πιθανότητες υπογραφής και ελπίζουμε και αυτή να είναι ένα από τα έργα που θα υπογράψουμε εντός του έτους.