ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Η Reggeborgh Invest απέκτησε δικαίωμα αγοράς 26.882.023 μετοχών (12,5457%)

Για μεταβολή στη συμμετοχή της και τα δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως αποτέλεσμα πιθανής μελλοντικής άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (Call Option), ενημέρωσε η Reggeborgh Invest B.V. με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εισηγμένη.

Ειδικότερα, την 10.09.2020 απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η ημερομηνία λήξης είναι 180 ημέρες μετά την 10.09.2020 και η περίοδος άσκησης/μετατροπής είναι μεταξύ της 1ης και της 180ης ημέρας μετά την 10.09.2020.

Έτσι μετά από συμφωνία με τον Λεωνίδα Μπόμπολα, οι Ολλανδοί της Reggenborgh Invest αποκτούν το δικαίωμα να ανεβάσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στον κατασκευαστικό όμιλο στο 17,5%.

Μέχρι τώρα η συμμετοχή των Ολλανδών ήταν οριακά χαμηλότερη του 5%, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν καθώς απέκτησαν δικαίωμα προαίρεσης, η άσκηση του οποίου έχει εξάμηνο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

 

Σχετικά άρθρα