Οι Έλληνες έγιναν ακόμα φτωχότεροι

Οι Έλληνες έγιναν ακόμα φτωχότεροι

Τα νοικοκυριά έχασαν εισόδημα 3,1 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών μειώνεται από τρίμηνο σε τρίμηνο, όπως δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα για το β’ τρίμηνο του 2013 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών εμφάνισε πτώση 9,3%. Σύμφωνα με τα στοιχεία των τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, το β’ τρίμηνο το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) μειώθηκε στα 30,1 δισ. ευρώ, από 33,2 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Διαβάστε επίσης: Το «όχι» σε νέα μέτρα γίνεται «ναι» σε στοχευμένα μέτρα

Η νέα μείωση του εισοδήματος οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 13,9% των αποδοχών των εργαζομένων και στη μείωση κατά 12,4% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά. Είναι εν προκειμένω χαρακτηριστικό, ότι οι κοινωνικές παροχές συρρικνώθηκαν στο 29,4% των συνολικών δαπανών του κράτους το β΄ τρίμηνο εφέτος (από 44,9% το β΄ τρίμηνο 2012), ενώ οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας περιορίστηκαν στο 16,5% των συνολικών δαπανών (από 24,1% πέρυσι).
Ως αποτέλεσμα των νέων απωλειών που υπέστησαν τα νοικοκυριά στο εισόδημά τους, η τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 7,6%, από 35,4 δισ. ευρώ σε 32,7 δισ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη: Μείωση των εσόδων και αύξηση των δαπανών της Γενικής κυβέρνησης

Ενώ, το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -8,7% κατά το β΄ τρίμηνο 2013,σε σύγκριση με -6,7% το β΄ τρίμηνο 2012.

Σημειώνεται ότι το εξεταζόμενο διάστημα, οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της γενικής κυβέρνησης ανέρχονταν σε 14,0 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2012 που ήταν 3,8 δισ. ευρώ.