Ελληνικός Χρυσός: Εφαρμογή των ESG κριτηρίων στον μεταλλευτικό κλάδο

Ελληνικός Χρυσός: Εφαρμογή των ESG κριτηρίων στον μεταλλευτικό κλάδο
Η ανάπτυξη στο μέλλον προϋποθέτει ευθυγράμμιση με την κοινωνία και την περιβαλλοντική μέριμνα.

Η κοινωνική και οικονομική αβεβαιότητα της τελευταίας διετίας, στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των τελευταίων ετών, έχει αναδείξει την κοινωνική υπευθυνότητα ως στρατηγική προτεραιότητα των οργανισμών που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες και απαιτήσεις θεσμών, μετόχων, καταναλωτών και ευρύτερα της σύγχρονης κοινωνίας.

Ειδικά για το μεταλλευτικό κλάδο, παρατηρείται μια σημαντική μετατόπιση της ενσωμάτωσης των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών καθώς και κριτήριων Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στη λήψη επενδυτικών και επιχειρηματικών αποφάσεων, που συμβάλλουν στον μετριασμό των κινδύνων και στη μεγιστοποίηση των ευκαιριών για την μελλοντική ανάπτυξή του. Είναι πλέον σαφές, ότι δεν είναι αρκετό μια μεταλλευτική εταιρεία, να ανακοινώνει σημαντικές ανακαλύψεις νέων αποθεμάτων ή μεγάλους αριθμούς παραγωγής. Είναι εξίσου σημαντικό να δείχνει πώς συνεργάζεται με τις τοπικές κοινότητες, πως υποστηρίζει την τοπική ανάπτυξη, αλλά και πώς συνεισφέρει στην πράξη στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην υπεύθυνη εξόρυξη πρώτων υλών.

Πώς όμως αντανακλάται στην ελληνική πραγματικότητα η διεθνής δυναμική; Ξεχωριστό παράδειγμα αποτελεί η μεταλλευτική εταιρεία Ελληνικός Χρυσός που λειτουργεί και αναπτύσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, η οποία ενσωματώνει στην πράξη τις πλέον υπεύθυνες πρακτικές του κλάδου, με στόχο την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και μακροπρόθεσμα ωφέλιμης επένδυσης για όλους.

Η εταιρεία εφαρμόζει στην πράξη διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας, συμμετέχοντας ενεργά στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για την περιοχή που τη φιλοξενεί, στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Κριτήρια ESG σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων

Η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς της, το οποίο, μέσα από ένα σύνολο προτύπων, καθοδηγεί τη συνολική λειτουργία της εταιρείας προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Αποτέλεσμα του SIMS είναι η συμμόρφωση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών με πρότυπα που ενσωματώνουν τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου διεθνώς.

Διαχρονικά δίπλα στην τοπική κοινωνία

Από την αρχή της δραστηριότητάς της, η Ελληνικός Χρυσός έδειξε αμέριστο ενδιαφέρον για τη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία, ενώ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία μαζί της, ώστε να σχεδιάζει δράσεις και έργα που ικανοποιούν τις ανάγκες της περιοχής.  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κοινωνικές επενδύσεις μέχρι σήμερα αγγίζουν τα 24 εκ. ευρώ, οι οποίες έχουν μεταφραστεί σε πολυάριθμα έργα υποδομής και κοινωνικής μέριμνας συνεισφέροντας στην ευημερία του τόπου.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη νέα γενιά, όπου η Ελληνικός Χρυσός έχει αναλάβει να αναβαθμίσει τη σχολική καθημερινότητα για τους μαθητές του Δήμου Αριστοτέλη. Από τις δράσεις του 2021 ξεχωρίζουν η ανακαίνιση και αναβάθμιση 7 σχολικών εγκαταστάσεων της περιοχής, καθώς και η υλοποίηση για 4η χρονιά του καινοτόμου προγράμματος Ρομποτικής σε συνεργασία με την Eduact, με το οποίο οι μαθητές ανακαλύπτουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας και αποκτούν χρήσιμα εφόδια για το μέλλον.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί, ότι η εταιρεία το 2021 υλοποίησε κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα στον Δήμο Αριστοτέλη συνολικής αξίας 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο, σχεδιάζει εμβληματικές επενδύσεις περί των 70 εκ. ευρώ, σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης που θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές της περιοχής.

Φυτώριο Ολυμπιάδας που παλαιότερα αποτελούσε χώρο απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων.
Φυτώριο Ολυμπιάδας που παλαιότερα αποτελούσε χώρο απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων.

Μοχλός ανάπτυξης για την οικονομία

Ευρύ είναι το  αποτύπωμα της Ελληνικός Χρυσός και στην τοπική οικονομία ως αποτέλεσμα της επίδρασής της στην απασχόληση, αλλά και την οικονομική δραστηριότητα. Σήμερα, περισσότεροι από 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζόμενοι απασχολούνται σε ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων το 84% προέρχεται από τις τοπικές κοινότητες. Το γεγονός αυτό καθιστά την Ελληνικός Χρυσός τον μεγαλύτερο εργοδότη στη ΒΑ Χαλκιδική. Συνδυαστικά με την απασχόληση, η Ελληνικός Χρυσός στηρίζει σημαντικά την αγορά της περιοχής μέσα από την προμήθεια εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών. Μόνο τη διετία 2019-2020, οι δαπάνες αυτές άγγιξαν τα 13 εκατ. ευρώ τροφοδοτώντας με σημαντικό τζίρο τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

Μεγιστοποίηση της περιβαλλοντικής προστασίας

Η Ελληνικός Χρυσός ως πρεσβευτής της «υπεύθυνης μεταλλείας», επενδύει σταθερά στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη δραστηριότητά της. Ακολουθώντας πρακτικές παράλληλης αποκατάστασης, δηλαδή. αποκατάστασης του φυσικού τοπίου μόλις ολοκληρώνεται ένα μεταλλευτικό έργο, υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην Ελλάδα. Στην Ολυμπιάδα, έχουν απομακρυνθεί 300.000 τόνοι καταλοίπων από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα προβλέπει επενδύσεις 120 εκατ. ευρώ στο νέο μεταλλείο των Σκουριών, που θα διασφαλίσουν το χαμηλότερο δυνατό αποτύπωμα, αλλά και την αποκατάσταση του τοπίου ταυτόχρονα με την εξορυκτική δραστηριότητα.

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Ελληνικός Χρυσός μπορείτε να ανατρέξετε στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας που θα βρείτε διαθέσιμη στο www.hellas-gold.com.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα