ΕΛΠΕ: Aύξηση καθαρών κερδών και διπλασιασμός των εξαγωγών

ΕΛΠΕ: Aύξηση καθαρών κερδών και διπλασιασμός των εξαγωγών

Τα συνολικά καθαρά κέρδη του ομίλου, στο α' εξάμηνο 2016, διαμορφώθηκαν στα 104 εκατ. ευρώ.

Σημαντική αύξηση κερδών ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια για το πρώτο εξάμηνο του έτους, παρά τη μείωση στα περιθώρια διύλισης, αλλά και στην εγχώρια κατανάλωση καυσίμων.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά καθαρά κέρδη του ομίλου, στο Α’ εξάμηνο 2016, διαμορφώθηκαν σε 104 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 57% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, εξέλιξη που αποδίδεται στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας των διυλιστηρίων, λόγω στις αυξημένες πωλήσεις πετροχημικών και στην αύξηση του μεριδίου στην εσωτερική αγορά πετρελαιοειδών, καθώς και των συνολικών όγκων πωλήσεων.

Παράλληλα, ο όγκος των εξαγωγών, κατά το δεύτερο τρίμηνο, διπλασιάστηκε σε σχέση με πέρυσι, (2.342 χιλ. Μ.Τ έναντι 1.113 χιλ. Μ.Τ), γεγονός που ανεβάζει το μερίδιο των εξαγωγών στο 60% των συνολικών πωλήσεων, που είναι το υψηλότερο ιστορικά.

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα ΕΛΠΕ σημειώνουν ακόμη την υλοποίηση της εμπορικής συμφωνίας με την κρατική ιρανική εταιρεία NIOC και τη διεύρυνση του αριθμού των κύριων προμηθευτών αργού, με πλέον σημαντική τη συμφωνία με τη Rosneft, που συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας αργού και την αριστοποίηση του μίγματος κατεργασίας με θετικές επιπτώσεις στην απόδοση των διυλιστηρίων. Επίσης, την αποπληρωμή ομολόγου ύψους 400 εκατ. δολαρίων το Μάιο.

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων, κατά το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σημείωσε πτώση 3,9% έναντι του 2015, ενώ στο Β΄ τρίμηνο η πτώση περιορίστηκε στο 0,4%. Η πτώση οφείλεται, κυρίως, στη μείωση της ζήτησης βενζίνης κατά 5%, ενώ η ζήτηση για ντίζελ ενισχύθηκε κατά 1%.

Σημειώνεται ότι η σύγκριση με το περυσινό αντίστοιχο τρίμηνο επηρεάζεται και από την αυξημένη κατανάλωση που παρουσίασε ο Ιούνιος 2015, λόγω επιβολής capital controls, ενώ αναμένεται επίπτωση και στη συγκρισιμότητα του Γ’ τριμήνου, λόγω της σημαντικής υποχώρησης στη ζήτηση τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2015.