ΕΛΠΕ: Κέρδη 55 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2015

Θετικά τα οικονομικά μεγέθη α' τριμήνου εξαιτίας των ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης αλλά και υψηλών εξαγωγών.

“Οι συνθήκες ρευστότητας στην ελληνική οικονομία συνεχίζουν να δημιουργούν δυσανάλογη επιβάρυνση στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τη θέση του ομίλου”, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση για τα τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου των ΕΛΠΕ το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Οι βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων ήταν τα ισχυρά περιθώρια διύλισης, οι αυξημένες εξαγωγές και οι βελτιωμένες αποδόσεις από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σημειώνεται, όμως ότι οι συνθήκες, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών παραμένουν ευμετάβλητες με σημαντικές προκλήσεις και κινδύνους για το υπόλοιπο της χρονιάς. Στόχος της νέας διοίκησης είναι να ισχυροποιήσει τη θέση των ΕΛΠΕ ως περιφερειακού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να αυξήσει τη συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία.

«Αναφερόμενη στο πρόσφατο τραγικό δυστύχημα στο διυλιστήριο Ασπροπύργου, η διοίκηση δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη της εταιρείας προς τις οικογένειες των θυμάτων και επανέλαβε τη σημασία που πρέπει να δίνεται διαρκώς στην ασφαλή λειτουργία και διενέργεια όλων των εργασιών συντήρησης, καλώντας όλους τους εργαζομένους και συνεργάτες της να συνδράμουν την προσπάθεια αυτή.

Το διοικητικό συμβούλιο των ΕΛΠΕ, κάτω από τη σκιά της πρωτοφανούς οδύνης που προκάλεσε το περιστατικό της 8/5/2015, τονίζει ότι ήδη έχει λάβει και θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ανάλογων περιστατικών, μιας και η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητο αγαθό που η προστασία του δεν επιδέχεται εκπτώσεις και συμβιβασμούς».

Θετικό διεθνές περιβάλλον

Σταθεροποίηση διεθνών τιμών αργού πετρελαίου, βελτιωμένα ευρωπαϊκά περιθώρια διύλισης και περαιτέρω ενδυνάμωση δολαρίου έναντι του ευρώ.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, σημειώθηκε αύξηση στη διεθνή ζήτηση για προϊόντα πετρελαίου, επηρεαζόμενη, μεταξύ άλλων, από τις χαμηλές τιμές αργού, την οικονομική ανάκαμψη σε αρκετές αγορές και τις ψυχρότερες καιρικές συνθήκες στο Β. Ημισφαίριο. Σαν αποτέλεσμα, επιβραδύνθηκε η πτώση των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου το οποίο κατά μέσο όρο κυμάνθηκε στα $54 το βαρέλι.

Το δολάριο συνέχισε την πορεία ισχυροποίησής του έναντι του ευρώ και διαμορφώθηκε στα 1,13 δολάρια/ευρώ κατά μέσο όρο για το πρώτο τρίμηνο, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2003.

H αύξηση της ζήτησης για προϊόντα, κυρίως στην Ευρώπη, το χαμηλό κόστος ενέργειας, λόγω των μειωμένων τιμών αργού και οι βελτιωμένες συνθήκες προσφοράς πρώτων υλών, οδήγησαν σε περαιτέρω ισχυροποίηση τα διεθνή περιθώρια διύλισης κατά το πρώτο τρίμηνο. Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου FCC ανήλθαν στα $6,8/bbl (Α’ Τριμ. 2014: $2,2/bbl), τα υψηλότερα επίπεδα που κατεγράφησαν σε Α’ Τρίμηνο τα τελευταία 20 χρόνια, λόγω υψηλών διεθνών τιμών βενζίνης, ενώ τα περιθώρια Ηydrocracking κυμάνθηκαν στα $7,2/bbl (Α’ Τριμ. 2014: $3,4/bbl).

Ελληνική Αγορά: Αύξηση ζήτησης καυσίμων, λόγω πετρελαίου θέρμανσης

Οι καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό, κυρίως, με το χαμηλότερο κόστος, λόγω, κυρίως, διεθνών τιμών, καλύτερης λειτουργίας του συστήματος επιδόματος θέρμανσης και της μείωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης, οδήγησαν σε διπλασιασμό της ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης, με την εγχώρια αγορά καυσίμων να σημειώνει σημαντική άνοδο κατά 22%, στα 1,9 εκατ. τόνους. Σταθερή, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρέμεινε η ζήτηση για καύσιμα κίνησης.

Οικονομικά αποτελέσματα και κύριες επιχειρηματικές εξελίξεις

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA που απεικονίζουν τη λειτουργία, ανήλθαν στα 205 εκατ. ευρώ, κυρίως, λόγω των επιδόσεων του κλάδου διύλισης, ενώ τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 55 εκατ. ευρώ.

Θετικά ήταν και τα δημοσιευμένα αποτελέσματα σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, τα οποία επηρεάστηκαν από ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων ύψους 49 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 155 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 18 εκατ. ευρώ.

Οι ταμειακές ροές επηρεάστηκαν από τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, κυρίως, ενόψει του προγράμματος συντήρησης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου στο Β’ τρίμηνο 2015, καθώς και την αύξηση των αποθεμάτων στο πλαίσιο της εμπορικής αριστοποίησης (contango trading). Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 2,1 δισ. ευρώ, μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 54%. Παρά τις βελτιωμένες ταμειακές ροές των τελευταίων τριμήνων, οι συνθήκες ρευστότητας στην ελληνική οικονομία συνεχίζουν να δημιουργούν δυσανάλογη επιβάρυνση στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τη θέση του ομίλου.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος συντήρησης (full turnaround) του διυλιστηρίου Ασπροπύργου και η σταδιακή εκκίνηση των μονάδων αναμένεται τον Ιούνιο. Επιπλέον, εργασίες συντήρησης, (κυρίως decoking) πραγματοποιούνται στη μονάδα flexicoker του διυλιστηρίου της Ελευσίνας. Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σταδιακά εντός περιόδου 5-6 εβδομάδων, ενώ οι υπόλοιπες μονάδες του διυλιστηρίου συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
Αναφορικά με την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR, η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού αποτελεί το τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση των ρυθμιστικών διαδικασιών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ερευνητικές εργασίες στη θαλάσσια περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου, από διεθνή κοινοπραξία, στην οποία τα ΕΛΠΕ συμμετέχουν ως διαχειριστής (operator), με τη διεξαγωγή γεωλογικών μελετών.
Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου 2015 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

Δίλυση, Εφοδιασμός και Εμπορία

Το πρώτο τρίμηνο, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα 173 εκατ. ευρώ, με την παραγωγή των διυλιστηρίων του ομίλου στα 4 εκατ. τόνους.

Οι πωλήσεις εσωτερικής αγοράς σημείωσαν αύξηση 25%, κυρίως, λόγω αυξημένης ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και αύξησης μεριδίων σε βασικά προϊόντα, ενώ οι εξαγωγές στα 1,9 εκατ. τόνους, αυξημένες κατά 40%, οδήγησαν τις συνολικές πωλήσεις στα 3,6 εκατ. τόνους (+30%).

Πετροχημικά

Τα διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου οδήγησαν τα συγκρίσιμα EBITDA στα 19 εκατ. ευρώ. Οι εργασίες συντήρησης στο διυλιστήριο Ασπροπύργου αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω την καθετοποίηση με τον κλάδο διύλισης.

Εγχώρια Εμπορία

Η αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 31%, λόγω ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης, οδήγησε τα Συγκρίσιμα EBITDA της Εγχώριας Εμπορίας στα 4 εκατ. ευρώ.

Τα μερίδια αγοράς σημείωσαν σημαντική βελτίωση σε όλα τα προϊόντα, καθώς η στρατηγική διαχείρισης δικτύου και ανάπτυξης διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου προϊόντων αποδίδει σημαντικά οφέλη.

Διεθνείς Δραστηριότητες

Αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 8%, καθώς οι χαμηλές διεθνείς τιμές οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης, ενώ αυξήθηκε περαιτέρω και η καθετοποίηση με τα διυλιστήρια του ομίλου.

Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα 10 εκατ. ευρώ

Συμμετοχές

Η συνεισφορά του ομίλου ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη ανήλθε στα 10 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένης ζήτησης από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανικούς πελάτες, παρά την αύξηση όγκου πωλήσεων των ΕΠΑ.

Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα 1 εκατ. ευρώ, καθώς το μεταβατικό ρυθμιστικό πλαίσιο επηρέασε σημαντικά την παραγωγή και την κερδοφορία.