ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,5% στον δείκτη κύκλου εργασιών εμπορίου το Σεπτέμβριο

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία σημείωσε μείωση 4,6% τον μήνα Οκτώβριο.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 4,5% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2019, μείωση 0,5%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) τον Σεπτέμβριο 2019 κινήθηκε 5,1% υψηλότερα έναντι του Σεπτεμβρίου 2018 και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2019 υποχώρησε κατά 3,9%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον Σεπτέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2019, σημείωσε άνοδο 1,1%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον Σεπτέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2019, παρουσίασε αύξηση 1,5%.

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 4,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Οκτώβριο

Μείωση 4,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Οκτώβριο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2018, έναντι αύξησης 7,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2018 με το 2017.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

α. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 4%, και

β. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 6,5%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,5% τον Οκτώβριο 2019 σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2019, έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2018.