ΕΛΣΤΑΤ: Με μειωμένα έσοδα έκλεισε το δ’ τρίμηνο του 2017

Το δημόσιο χρέος έφτασε τα 317,407 δισ. ευρώ το δ' τρίμηνο του 2017.

Στα 25,243 δισ. ευρώ ανήλθαν το δ’ τρίμηνο πέρυσι τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης, έναντι 25,573 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Οι φόροι στην παραγωγή και τις εισαγωγές ανήλθαν σε 9,450 δισ. ευρώ (37,4% του ΑΕΠ) από 9,289 δισ. ευρώ (36,3% του ΑΕΠ) το δ’ τρίμηνο του 2016. Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία διαμορφώθηκαν σε 4,745 δισ. ευρώ (18,8% του ΑΕΠ) από 4,095 δισ. ευρώ (16% του ΑΕΠ), ενώ, τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 6,359 δισ. ευρώ (25,2% του ΑΕΠ) από 6,196 δισ. ευρώ (24,2% του ΑΕΠ).

Στο σκέλος των δαπανών, οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν σε 25,592 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο πέρυσι από 25,397 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2016. Τη μερίδα του λέοντος κατέχουν οι πρωτογενείς δαπάνες που ανήλθαν σε 24,164 δισ. ευρώ (94,4% του ΑΕΠ) από 24,028 δισ. ευρώ (94,6% του ΑΕΠ).

Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας ανήλθαν σε 5,567 δισ. ευρώ (21,8% του ΑΕΠ) από 5,504 δισ. ευρώ (21,7% του ΑΕΠ). Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές διαμορφώθηκαν σε 10,571 δισ. ευρώ (41,3% του ΑΕΠ) από 10,973 δισ. ευρώ (43,2% του ΑΕΠ), ενώ για τόκους καταβλήθηκαν 1,428 δισ. ευρώ (5,6% του ΑΕΠ) από 1,369 δισ. ευρώ (5,4% του ΑΕΠ).

Όσον αφορά το δημόσιο χρέος, ανήλθε σε 317,407 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2017, από 315,009 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2016.