ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση του τζίρου για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση του τζίρου για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών

Στον αντίποδα, ο τζίρος αυξήθηκε σε: τηλεπικοινωνίες, δραστηριότητες απασχόλησης και διοικητικές δραστηριότητες γραφείου.

Πτωτικά κινήθηκε ο τζίρος στην πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών το τέταρτο τρίμηνο 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών μειώθηκε σε: ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (11,4%), εκδοτικές δραστηριότητες (10,5%), δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (1,2%), δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων και δραστηριοτήτων παροχής πληροφόρησης (29,6%), υπηρεσίες νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων (5,6%), δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (28,1%), αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών- τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (21,4%), διαφήμιση και έρευνα αγοράς (5,7%), άλλες επαγγελματικές και τεχνικές δραστηριότητες (5,2%), δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας (2,6%), δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (21,2%) και δραστηριότητες καθαρισμού (21,7%).

Στον αντίποδα, ο τζίρος αυξήθηκε σε: τηλεπικοινωνίες (1,6%), δραστηριότητες απασχόλησης (23,1%) και διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (10,7%).