ΕΛΤΑ και SingularLogic συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός έργου πληροφορικής στην αγορά της ενέργειας

Ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την αυτοματοποιημένη διαχείριση και διεκπεραίωση όλων των εργασιών των ΕΛΤΑ στο κομμάτι της ενέργειας.

Ένα νέο έργο πληροφορικής στην αγορά της ενέργειας ανέλαβε η SingularLogic, μέλος του ομίλου MIG, το οποίο αφορά στην υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τα ΕΛΤΑ, ως εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, με το έργο για τα ΕΛΤΑ, η SingularLogic ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά της ενέργειας στην οποία έχει επενδύσει δυναμικά τα τελευταία χρόνια, μηχανογραφώντας μέχρι σήμερα την πλειοψηφία των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημειώνεται ότι το έργο κατακυρώθηκε στη SingularLogic μετά από διαγωνιστική διαδικασία και περιλαμβάνει την προμήθεια και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη διαχείριση και διεκπεραίωση όλων των εργασιών που σχετίζονται με τη δραστηριοποίηση του Οργανισμού ως εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενδεικτικά, το σύστημα θα υποστηρίζει την αρχική δήλωση εκπροσώπησης των παρόχων, τη διαχείριση των εργασιών που υπάγονται στο σύστημα του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, την υποβολή δήλωσης φορτίου καθώς και την απόδοση των απαιτούμενων τελών και φόρων προς τρίτα μέρη.

Παράλληλα, θα υποστηρίζει όλη την παρακολούθηση, χρέωση και εξόφληση χρεώσεων των τελικών καταναλωτών, τη διαδικασία ανεύρεσης νέων πελατών, την καταγραφή και εξυπηρέτηση παραπόνων, όπως και τον προγραμματισμό marketing ενεργειών.

Η σύμβαση του έργου είναι διετής και περιλαμβάνει προμήθεια, υλοποίηση, υπηρεσίες εγκατάστασης, προσαρμογής, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, δοκιμαστικής λειτουργίας και υποστήριξης.

Όπως σημειώνει η SingularLogic, τα τελευταία χρόνια κινείται με στρατηγικούς άξονες τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης στην ελληνική και διεθνή αγορά εστιάζοντας σε κάθετες προσοδοφόρες αγορές, με το πλεονέκτημα ότι η τεχνογνωσία και εμπειρία σε έργα, της δίνουν τη δυνατότητα να εμβαθύνει στις ιδιαίτερες επιχειρηματικές ανάγκες των αγορών αυτών αλλά και να υλοποιεί με επιτυχία τα σύνθετα έργα που αναλαμβάνει.

Διαβάστε ακόμα: Aλλάζει ριζικά το τοπίο της λιανικής αγοράς ρεύματος στην Ελλάδα