ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Σύναψη δύο ομολογιακών δανείων ύψους 35 εκατ. ευρώ

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ προχώρησε στην υπογραφή δύο κοινών ομολογιακών δανείων με την Τράπεζα Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς.

Την υπογραφή δύο ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 35 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Συγκεκριμένα, προχώρησε στην υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Eurobank, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιακών δαπανών και αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.

Το δάνειο είναι διάρκειας δύο ετών και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018.

Επίσης, προχώρησε στην υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιακών δαπανών και αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.

Το δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018.