Ένα εκατ. ευρώ σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς από την Visa

Για δεύτερη χρονιά η Visa και οι συνεργαζόμενες τράπεζες ενίσχυσαν με το πρόγραμμα Αλληλεγγύης ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Οικονομική βοήθεια ύψους ενός εκατ. ευρώ δόθηκε από την ενέργεια Αλληλεγγύης της Visa και των τραπεζών, σε μη κεδροσκοπικούς οργανισμούς. Στη διάρκεια εκδήλωσης για τον απολογισμό της δεύτερης χρονιάς της ενέργειας Αλληλεγγύης της Visa και των τραπεζών, μέσω της οποίας στηρίχθηκαν μη κεδροσκοπικοί οργανισμοί, ο γενικός διευθυντής της Visa για Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο Νίκος Καμπανόπουλος ανέφερε ότι «Η δύσκολη περίοδος που διανύουμε απαιτεί ενεργοποίηση όλων μας και κυρίως των εταιριών οι οποίες πρέπει να δείχνουν με υπευθυνότητα την ανθρώπινη πλευρά τους στο κάλεσμα της κοινωνίας για δράση».

Μέσα σε δύο χρονιές με την υποστήριξη και τη δωρεά της Visa και των συνεργαζόμενων τραπεζών – Alpha Bank, Τράπεζα Αττικής, Eurobank, HSBC, Postcredit, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς- στηρίχθηκε το έργο συνολικά δεκαεπτά μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Η δωρεά αυτή, όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, αποτελεί «ανάσα» για τις ευάλωτες ομάδες που χρίζουν βοηθείας και τους συνανθρώπους μας που αναζητούν αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και ένα καλύτερο αύριο.

Κάποιες χαρακτηριστικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρονιά που διανύουμε ήταν η υποστήριξη παιδιών και των οικογενειών τους, παρέχοντας τη δυνατότητα λειτουργίας νηπιαγωγείων, προγραμμάτων εξωτερικής δραστηριότητας, τροφοδοσίας, κάλυψης θεραπειών, ψυχολογικής υποστήριξης και λογοθεραπείας. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε νέους ανθρώπους αλλά και η υποστήριξη προγραμμάτων για την απασχόληση αστέγων. Αξίζει να αναφερθεί επίσης η αγορά εξοπλισμού νοσοκομείων καθώς και η αγορά εξοπλισμού απαραίτητου για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες.