Ένας χρόνος VentureFriends: 20 εκατ. ευρώ κεφάλαια και 20 επενδύσεις σε startups

Ως αποτέλεσμα της επένδυσης έχουν δημιουργηθεί 154 θέσεις εργασίας εκ των οποίων οι 106 στην Ελλάδα.

Αν και τα μέλη της ομάδας του VentureFriends είχαν ενεργή παρουσία στο ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα για πολλά χρόνια το VentureFriends επίσημα ξεκίνησε τη δραστηριότητα του μόλις το Φεβρουάριο του 2016.
Το όραμα του VentureFriends είναι να στηρίξει τους ικανούς, με διεθνή standards, και φιλόδοξους startupers με χρηματοδότηση, συναφή εμπειρία και συνέργειες αλλά και να βοηθήσει στην δημιουργία μιας νέας φιλοσοφίας στο ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα. Οι ίδιοι, πιστεύουν ότι ένα τεχνολογικό οικοσύστημα μεγαλώνει μέσα από τη συνεργασία, την αλληλοϋποστήριξη αλλά και την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών μεταξύ των πιο δυναμικών μελών του.

Το VentureFriends Fund επενδύει σε δυνατές ομάδες που έχουν ήδη ένα προϊόν στο χώρο της τεχνολογίας με έμφαση στο χώρο των e-Marketplaces και SaaS. Το VF μπορεί να εμπλακεί από την αρχή ενός startup, όταν θα υπάρχει μόνο προϊόν και ελάχιστα έσοδα.

Ένα χρόνο μετά έχουν ήδη μπει στέρεες βάσεις που δημιουργούν σημαντικές προσδοκίες για το μέλλον. Το VentureFriends έχει πρόσβαση σε ένα fund ύψους 20εκατ. ευρώ από το οποίο έχουν ήδη επενδυθεί 9 εκατ. ευρώ  σε 20 διαφορετικές εταιρείες εκ των οποίων οι 16 έχουν δημιουργήσει απασχόληση στην Ελλάδα. Παράλληλα με τα κεφάλαια που έχει επενδύσει το VentureFriends, στα 20 αυτά startups, έχουν επενδυθεί επιπλέον 8 εκατ. ευρώ από άλλους επενδυτές με αποτέλεσμα οι εταιρείες αυτές να έχουν στηριχθεί με συνολικά 17 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα της επένδυσης έχουν δημιουργηθεί 154 θέσεις εργασίας εκ των οποίων οι 106 στην Ελλάδα .

Δείτε τον ετήσιο απολογισμό του VentureFriends Fund στο infographic εδώ.

VF Infographic

Σχετικά άρθρα