ENDLESS EC: Καινοτομία είναι ο τρόπος σκέψης

ENDLESS EC: Καινοτομία είναι ο τρόπος σκέψης

Το rebranding της Ευρωχαρτικής σε ENDLESS EC ανανεώνει την εταιρική της ταυτότητα και «δείχνει» τη νέα κατεύθυνση προς την εξωστρέφεια.

O όρος innovation αμέσως μας μεταφέρει στους τεχνολογικούς εκσυγχρονισμούς. Όμως εκσυγχρονισμός δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Είναι ο τρόπος σκέψης, η διοίκηση, οι εταιρικές κατευθύνσεις, κάθε τι καινοτόμο που μπορεί να εισαχθεί στη νοοτροπία και τον τρόπο λειτουργίας.

Από το 2018, όπου η διοίκηση της Endless EC πέρασε στη δεύτερη γενιά των οικογενειών Τρακάκη – Χριστόπουλου, όλη η νοοτροπία της εταιρείας κινείται στο πλαίσιο της καινοτομίας. Έχοντας ως στόχο την προώθηση μίας νέας εταιρικής ταυτότητας και κουλτούρας, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, της παραγωγής και των προϊόντων της εταιρείας, η Endless EC αποτελεί μια εταιρεία – παράδειγμα προς μίμηση, με έδρα και παραγωγή στην Ελλάδα.

Καινοτομία στις εγκαταστάσεις παραγωγής

Η αλλαγή της διοίκησης συνέπεσε χρονικά με την υλοποίηση επενδυτικού πλάνου 17 εκατ. ευρώ σε εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό και την ανέγερση νέων παραγωγικών μονάδων και αποθηκευτικών χώρων 15.000 τ.μ. Η επένδυση ολοκληρώθηκε το 2020 και έφερε αύξηση της παραγωγικότητας κατά 50% με ταυτόχρονη μείωση του κόστους, αλλά και τη νοοτροπία του «βιώσιμου» και «φιλικού στο περιβάλλον» τρόπου λειτουργίας. Οι νέες εγκαταστάσεις είναι προσεκτικά σχεδιασμένες ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος έκλυσης ρύπων (υγρών, στερεών ή αέριων) στον περιβάλλοντα χώρο. Κλειστά κυκλώματα μεταφοράς υγρών, φίλτρα συγκράτησης σκόνης, ανακύκλωση όλων των περισσευούμενων ή εκτός προδιαγραφών υλών και προσεκτική φύλαξη των πρώτων υλών είναι μερικές από τις πρακτικές της Endless EC για την προστασία του περιβάλλοντος.

Καινοτομία στα προϊόντα

Καινοτομία, Ποιότητα και Πράσινη Επιχειρηματικότητα είναι οι βασικές αρχές που πρεσβεύει η Endless EC για τα προϊόντα της.

Η νέα σειρά προϊόντων Endless Earth αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση αλλαγής στις αγοραστικές μας συνήθειες. «Μας αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι»: Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της καμπάνιας για τα προϊόντα Endless Earth, τα οποία «υιοθέτησαν» χάρτινες ανακυκλώσιμες συσκευασίες, με στόχο να ωθήσει όλους να ξανασκεφτούν τις καταναλωτικές τους συνήθειες και να επιλέγουν λιγότερο πλαστικό στις αγορές τους.

Η δημιουργία σύγχρονων προϊόντων με σεβασμό στο περιβάλλον έχει ήδη ξεκινήσει μέσα από συνεργασίες της εταιρείας, που σηματοδοτούν την εξωστρέφεια και την αλλαγή νοοτροπίας της. Στόχος, η αντικατάσταση των υλικών συσκευασίας σε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Τα προϊόντα της Endless EC προέρχονται από ελεγχόμενες δασικές πρώτες ύλες, με τη διαχείρισή τους να έχει ακολουθήσει μια νόμιμη και υπεύθυνη διαδικασία, με πιστοποίηση FSC®.

Επειδή όμως Endless EC δεν είναι μόνο τα προϊόντα χάρτου αλλά και τα απορρυπαντικά, η εταιρεία στρέφεται στη χρήση πρώτων υλών βάσει των τελευταίων προτύπων βιοδιασπασιμότητας. Επίσης, η εταιρεία επενδύει στην Έρευνα και την Ανάπτυξη, ώστε να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές, φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι παραγωγής προϊόντων, όπου είναι εφικτό.

Καινοτομία στη Διοίκηση

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η νέα σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και η αναδιάρθρωση των εσωτερικών της λειτουργιών, με τον ορισμό τμήματος εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης των λειτουργιών της.

Ο Εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, με βάση τα Ευρωπαϊκά και παγκόσμια υψηλά πρότυπα Διοίκησης, με σκοπό τη βελτίωση των εταιρικών λειτουργιών σε κάθε επίπεδο.

Ακολουθώντας πιστά τα νέα πρότυπα Διοίκησης, η Endless EC επενδύει διαρκώς και στην εξέλιξή του ανθρώπινου δυναμικού της, μέσα από οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωσή τους. Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της διοίκησης έχει ως αποτέλεσμα ο μέσος όρος παραμονής των εργαζομένων στη εταιρεία να είναι τα 15 και πλέον έτη.

Καινοτομία στους στόχους και τον τρόπο σκέψης

Η εταιρεία πρόσφατα υιοθέτησε την ονομασία του πιο αναγνωρισμένου προϊόντος της. Η μετονομασία της από Ευρωχαρτική σε Endless EC ανανέωσε την εταιρική της ταυτότητας και «έδειξε» τη νέα της κατεύθυνση: την εξωστρέφεια σε διεθνείς αγορές και τη στροφή στο σύγχρονο και ευαισθητοποιημένο καταναλωτικό κοινό, με τα νέα προϊόντα Endless Earth σε χάρτινη συσκευασία.

Παρόλο που οι εξαγωγές σήμερα αποτελούν λιγότερο από το 10% των συνολικών πωλήσεων, η εταιρεία έχει σταθερές συνεργασίες στην Κύπρο, την Αλβανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Τουρκία, το Ισραήλ, αλλά και τη μακρινή Αυστραλία. Το κύριο εξαγώγιμο προϊόν στις αγορές αυτές είναι τα χάρτινα τραπεζομάντηλα, ένα προϊόν που αποτελεί καινοτομία, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.

Διαθέτοντας την απαραίτητη ευελιξία στην προσαρμογή των προϊόντων της, η Endless EC επενδύει και επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε ολοένα και περισσότερες χώρες του εξωτερικού, έχοντας θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εξαγωγικής ανάπτυξης με τρεις βασικούς στόχους:

1. Τη διανομή των προϊόντων μέσω αντιπροσώπων και εισαγωγέων σε όλες τις γειτονικές χώρες
2. Τη διεύρυνση της ζήτησης ειδικών προϊόντων σε μακρινές αγορές
3. Την υποστήριξη των επώνυμων προϊόντων σε επιλεγμένες γειτονικές αγορές, αναπτύσσοντας μια δυνατή και με διάρκεια εμπορική παρουσία

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν στην πράξη τη νέα πνοή στον τρόπο σκέψης και διοίκησης της Endless EC: την καινοτομία που ακολουθεί σε κάθε βήμα, την επένδυση στο μέλλον, στα προϊόντα της, στους ανθρώπους της και στο περιβάλλον.
Και αυτό είναι μόνο η αρχή.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα