Ενεργοποιείται το μέτρο της αντιστάθμισης για τις βιομηχανίες

REUTERS

Η εφαρμογή του μέτρου εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 15-20 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2013- 2020.

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες ενεργοποιείται το μέτρο της αντιστάθμισης μέρους του κόστους που υφίστανται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες από την αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της επιβάρυνσης από τα δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Η εφαρμογή του μέτρου εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση του ενεργειακού κόστους για τις βιομηχανίες κατά 15-20 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2013- 2020 (δηλαδή συνολικά περί τα 150 εκατ. ευρώ). Με τις αποφάσεις ορίζεται ότι ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) μέσω του οποίου θα χορηγείται η αντιστάθμιση, θα διαθέτει έως και το 20 % των εσόδων από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπής CO2 για τη χρηματοδότηση του μέτρου. Ορίζονται επίσης οι κλάδοι της βιομηχανίας που είναι επιλέξιμοι. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εγγραφούν σε σχετικό μητρώο που θα τηρείται στον ΛΑΓΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ