Οι εννιά κατηγορίες ασφαλισμένων με «μπλοκάκι» και ο… λογαριασμός

Οι εννιά κατηγορίες ασφαλισμένων με «μπλοκάκι» και ο…  λογαριασμός

Τουλάχιστον εννιά κατηγορίες ασφαλισμένων με παράλληλη απασχόληση καλούνται να πληρώσουν εισφορές που υπολογίζονται με τελείως διαφορετικό τρόπο.

Παρά το γεγονός ότι διανύουμε τον τέταρτο μήνα εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού νόμου, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με απολύσεις, μειώσεις μισθών ή ακόμη και μη καταβολή των δεδoυλευμένων τους λόγω των “θολών σημείων” κυρίως σε ότι αφορά αυτούς που αμείβονται για τουλάχιστον μία απασχόληση με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, υπάρχουν, τουλάχιστον επτά συνέπειες της  μέχρι σήμερα εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4387, γνωστού και ως νόμου Κατρούγκαλου, που αποτελούν βόμβες στα θεμέλια της ασφάλισης αλλά και της απασχόλησης, καθώς η διάταξη για τα μπλοκάκια, αν και ασφαλιστική, κλήθηκε να θεραπεύσει τις παθογένειες της εγχώριας αγοράς εργασίας, και τελικά φαίνεται πως τις επιδείνωσε.

Η βασική συνέπεια του νέου νόμου και κυρίως της σύγχυσης που προκάλεσαν οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν για την υλοποίησή του, είναι ότι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι.

Περίπου 30.000 ασφαλισμένοι που έκλεισαν οικειοθελώς τα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών τους, εγκαταλείποντας κάθε προσπάθεια για δεύτερη απασχόληση. Πρόκειται κυρίως για μισθωτούς, ασφαλισμένους για πρώτη φορά μετά το 1992, που επιβαρύνονται και περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους, καθώς καλούνται στην ουσία να πληρώσουν διπλές εισφορές.

Προκειμένου να μην βρεθούν από το κατώφλι του ΕΦΚΑ στην πόρτα του ΟΑΕΔ,  δεν είναι λίγοι οι εργαζόμενοι που δέχονται μείωση μισθού ώστε να μην επιβαρυνθεί από τις εισφορές ο εργοδότης. Μέσω των νέων συμβάσεων που προβλέπει η τελευταία εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, ο εργοδότης φαίνεται πως πληρώνει τις εισφορές που του αναλογούν, στην πραγματικότητα όμως έχει μετακυλίσει το κόστος στον εργαζόμενο.

Ασύμφορη καθίσταται και οποιαδήποτε δεύτερη δραστηριότητα για χιλιάδες ασφαλισμένους με παράλληλη απασχόληση, καθώς καλούνται να βάλουν «συνεταίρο» στην όποια μικρή επιχειρηματική τους δράση τόσο την εφορία όσο και τον ΕΦΚΑ.

Παράλληλη απασχόληση- οι 9 κατηγορίες 

Τουλάχιστον εννιά κατηγορίες ασφαλισμένων, σύμφωνα με την Καθημερινή, με παράλληλη ή πολλαπλή απασχόληση καλούνται να πληρώσουν εισφορές που υπολογίζονται για την κάθε μία με τελείως διαφορετικό τρόπο. Αν και στόχος του υπουργείου Εργασίας ήταν με τον νόμο Κατρούγκαλου να ισχύσουν ενιαίοι όροι για το σύνολο των ασφαλισμένων, στην πράξη ισχύει το ακριβώς αντίθετο, με αποτέλεσμα το γνωστό κομφούζιο με τα μπλοκάκια. Οι κατηγορίες είναι:

1. Μισθωτοί με μπλοκάκι το οποίο άνοιξαν το 2016. Εφόσον έχουν μισθό τουλάχιστον 586 ευρώ, τους πρώτους μήνες του 2017 δεν θα πληρώσουν εισφορές. Οταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016, θα πληρώσουν με βάση το καθαρό εισόδημα που είχαν από το «μπλοκάκι» το 2016, χωρίς κατώτατο πλαφόν.

2. Μισθωτοί με μπλοκάκι που άνοιξαν το 2017. Θα πληρώσουν για όλο το 2017 τις κατώτατες εισφορές (167,95 ευρώ τον μήνα).

3. Μισθωτοί με μπλοκάκι που έκοψαν απόδειξη το 2015, όχι όμως και το 2016. Θα πληρώσουν αρχικά με βάση το εισόδημα του 2015. Βέβαια, καθώς έτος αναφοράς είναι το 2016, οι εισφορές του 2017 είναι μηδενικές. Συνεπώς, τους τελευταίους μήνες του 2017 δεν θα πληρώσουν εισφορές. Ο,τι πλήρωσαν αρχικά θα συμψηφιστεί με τις εισφορές του 2018.

4. Μισθωτοί με μπλοκάκι που έκοψαν αποδείξεις το 2016, ενώ το 2015 δεν είχαν εισόδημα. Αρχικά δεν θα πληρώσουν εισφορές. Οταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016, θα πληρώσουν μαζεμένα.

5. Μισθωτοί με μπλοκάκι που εισπράττουν επιμίσθιο από τον εργοδότη που τους απασχολεί ως μισθωτούς, αλλά και μισθό από έτερο εργοδότη. Το επιμίσθιο θα πρέπει να δηλωθεί στην ΑΠΔ. Για τον μισθό από τον έτερο εργοδότη, εάν υπάρχει σύμβαση, θα πληρωθούν εισφορές με επιμερισμό μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Εάν όχι, ο εργαζόμενος θα πρέπει να πληρώσει μόνος του τις εισφορές, ως ελεύθερος επαγγελματίας.

6. Εργαζόμενοι μόνο με μπλοκάκι σε έναν ή  δυο εργοδότες. Θα πρέπει να υπογράψουν σύμβαση και με τους δύο εργοδότες. Αυτοί, με τη σειρά τους, θα τους δηλώσουν στις ΑΠΔ. Οι εισφορές θα επιμερισθούν και θα βαρύνουν κατά 2/3 τον εργοδότη και κατά 1/3 τον εργαζόμενο. Εάν δεν συμπληρωθούν ΑΠΔ, οι εργαζόμενοι πρέπει να καταθέσουν καταγγελία στον ΕΦΚΑ. Αν όχι, θα πληρώσουν τις εισφορές μόνοι τους.

7. Εργαζόμενοι με μπλοκάκι σε τρείς ή περισσότερους εργοδότες. Θα πληρώσουν εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

8. Μισθωτοί που κόβουν παράλληλα και αποδείξεις δαπάνης (τίτλους κτήσης) σε άλλον εργοδότη. Δεν έχει διευκρινιστεί το καθεστώς.

9. Μισθωτοί με μπλοκάκι είχαν εισόδημα το 2015 και το 2016, αλλά το έκλεισαν μέχρι 28/2/2017. Θα πληρώσουν εισφορές μόνο για τους πρώτους δύο μήνες του 2017.