Η έννοια της ΕΚΕ κερδίζει διαρκώς έδαφος

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις στην Ελλάδα επιδεικνύουν ενδιαφέρον για κοινωνικά θέματα.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τον πυλώνα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα και την πολυδιάστατη έκφανση του κοινωνικού τους ρόλου, δεδομένης της οικονομικής ύφεσης που βιώνει η χώρα την τελευταία πενταετία.

Οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν στην Κοινωνία καλύπτουν πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο (31,1% το 2014) στο συνολικό τους προϋπολογισμό για δράσεις ΕΚΕ. Ακολουθούν οι δράσεις σχετικά με το Ανθρώπινο Δυναμικό (28,9% του συνολικού προϋπολογισμού ΕΚΕ), το Περιβάλλον (23,9%) και την Αγορά (16,1%).
Το 2012 στην Ελλάδα εκδόθηκαν περί τους 35 Απολογισμούς Βιωσιμότητας βάσει των Κατευθυντηρίων Οδηγιών του GRI. Οι Απολογισμοί που έχουν καταχωρηθεί στο GRI προέρχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς διαφόρων μεγεθών και δραστηριοτήτων.

Ολόκληρη η Μελέτη της ICAP Group και η λίστα των 35 εταιρειών που εξέδωσαν Απολογισμό Βιωσημότητας στο συνημμένο αρχείο.

H ICAP Group – με 1.300 εργαζομένους- είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μετά την εξαγορά της από το SEEF Fund της Global Finance, παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing Solutions, Management Consulting και People.

Διαβάστε ακόμα:

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην «πρώτη γραμμή»

ICAP: Σταθεροποιείται η απασχόληση στην Ελλάδα