ΕΟΤ και τουριστική επιχειρηματικότητα στο νέο νομοσχέδιο

ΕΟΤ και τουριστική επιχειρηματικότητα στο νέο νομοσχέδιο

Ξεκίνησε η διαδικασία συζήτησής του στη βουλή.

Αρχίζει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».

Με το σχέδιο νόμου, όπως τονίζεται, επιδιώκεται η δημιουργία ενός νέου πλαισίου τουριστικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην παγκόσμια τουριστική αγορά και στοχεύοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας.

Με το πρώτο άρθρο εισάγεται η έννοια του οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων ως χώρου υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας και εντάσσεται στον ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό.

Σε επόμενο άρθρο, συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων (ΣΤΚ) και απλοποιούνται οι προϋποθέσεις μετατροπής υφιστάμενου συμβατικού ξενοδοχείου σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα.

Ένας σημαντικός θεσμός που εισάγεται είναι η ειδική έκθεση χωροταξικής θεώρησης, η οποία θα συνεκτιμά τις επιπτώσεις της επένδυσης στο φυσικό, οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον με τα κατά τόπους τουριστικά δεδομένα.

Τα «κρυφά» μέτρα του νέου Μνημονίου

Επίσης, δίνονται κίνητρα στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα με γκολφ, που αποτελούν τουριστικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε αφενός να μη δημιουργούνται χωρίς λόγο ξενοδοχειακές κλίνες, ειδικά σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές, όπου το ζητούμενο είναι ο θεματικός τουρισμός γκολφ και αφετέρου να δίνεται η δυνατότητα εξασφάλισης περισσότερων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, ώστε το επενδυτικό σχέδιο να καθίσταται βιώσιμο.

Όσον αφορά τον θεσμό των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 4, γίνονται εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο- μετά και τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να εναρμονίζεται με το πλαίσιο για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Εισάγονται κατευθύνσεις και προϋποθέσεις για την ίδρυση ΠΟΤΑ, όπως ελάχιστη απαιτούμενη έκταση, ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό ιδιοκτησίας, ελάχιστος αριθμός κλινών κ.λπ. Το υπουργείο θεωρεί ότι με τις ρυθμίσεις αυτές διαμορφώνεται ελκυστικότερο περιβάλλον για δημιουργία και νέων ΠΟΤΑ.

Με τα άρθρα 9-13 επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας ειδικών τουριστικών υποδομών.

Επιπροσθέτως, ρυθμίζονται ειδικά ζητήματα κατασκευής και λειτουργίας τουριστικών λιμένων. Για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης και λειτουργίας τουριστικών λιμένων και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, θα δίνεται η δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα να λειτουργούν τις Κυριακές και τις αργίες.

Όσον αφορά τα χιονοδρομικά κέντρα, εισάγεται ειδική διοικητική διαδικασία οριοθέτησης των υφισταμένων χιονοδρομικών κέντρων της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα αποτύπωσης των εκτάσεων, και αδειοδότησής τους.

Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου στοχεύεται η ορθή κατανομή ρόλων μεταξύ υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ με γνώμονα τον επιτελικό χαρακτήρα του υπ. Τουρισμού στον σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής και την αποτελεσματικότητα του ΕΟΤ με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του τουρισμού.

Στουρνάρας: «Ο κίνδυνος για τη χώρα είναι πολιτικός»

Με στόχο τον συνολικό σχεδιασμό, διαχείριση και αδειοδότηση σχεδίων τουριστικών επενδύσεων, και προς ενίσχυση του επιτελικού ρόλου το υπουργείου, μεταφέρεται η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων από τον ΕΟΤ στο υπ. Τουρισμού.

Με τροπολογία που κατατέθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή τουριστική ζήτηση, τροποποιείται η δομή του δικτύου γραφείων εξωτερικού, με στόχο αφενός την εξοικονόμηση δαπανών και αφετέρου την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας σε σημαντικές τουριστικές αγορές. Προς τον σκοπό αυτόν τα γραφεία εξωτερικού αναλαμβάνουν ευρύτερες χωρικές αρμοδιότητες, ενώ δημιουργούνται σε σημαντικές αγορές γραφεία (Τουρκία, Βραζιλία, Σερβία).

Για την αναβάθμιση της εκπροσώπησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος της χώρας σε αγορές-στόχους, δημιουργούνται θέσεις τουριστικών εντεταλμένων που θα εδρεύουν στα γραφεία ελληνικών αποστολών (πρεσβείες κλπ), έπειτα από πρόταση του ΔΣ του ΕΟΤ και έγκριση του υπουργού Τουρισμού.

Σε ό,τι αφορά την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, σκοπός, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, είναι η αναβάθμιση την τουριστικών σπουδών σε συνεργασία με το υπ. Παιδείας και ο εμπλουτισμός τους με νέα προγράμματα. Δημιουργείται λοιπόν, με το άρθρο 17, στο υπουργείο Τουρισμού, Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης.

«Σφραγίστηκε» η συμφωνία για τα Κρατικά Λαχεία

Για τον ιατρικό τουρισμό προβλέπεται, στο άρθρο 20, Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπ. Υγείας και Τουρισμού, όπου θα καθορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο τρίτο μέρος του σχεδίου νόμου εισάγονται τροποποιήσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες ευελιξίας που απαιτεί ο τουρισμός. Στο άρθρο 21, δίνεται η δυνατότητα στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος να μπορεί να παρέχει υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου και «Υπηρεσία μιας Στάσης» προκειμένου να εξυπηρετήσει τα μέλη του, γεγονός που απαλλάσσει την ξενοδοχειακή επιχείρηση από πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες και δαπάνες και θα συντομεύσει τη διαδικασία ίδρυσης επιχείρησης.

Με τα άρθρα 24-28 επέρχονται ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων.

Για τον κλάδο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων, αποσαφηνίζεται το θεσμικό πλαίσιο, ώστε τα τουριστικά λεωφορεία να μπορούν να μεταφέρουν εκδρομείς σε κοινό προορισμό αλλά και να μπορούν να πραγματοποιούν το αντίστροφο.

Για τα ακίνητα των πρώην ολυμπιακών εγκαταστάσεων του ν. 3342/2005 επιδιώκεται αφενός η εξομοίωση των τελών παρεπιδημούντων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τουριστικών καταλυμάτων στα ολυμπιακά ακίνητα, με το γενικότερο καθεστώς και η κατάργηση του ειδικού τέλους επί των εμπορικών χρήσεων σε αυτές.

Για τον αλιευτικό τουρισμό, επέρχονται τροποποιήσεις στον αρχικό νόμο 4070, με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας άσκησης της δραστηριότητας και την οικονομική στήριξη των αλιέων.

Όσον αφορά τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα κατατέθηκε τροπολογία που στοχεύει στον εξορθολογισμό και τη απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας που αφορά τις τουριστικές επαύλεις και επιπλωμένες κατοικίες.

Για τις επαύλεις άνω των 100 τμ που εκμισθώνονται εκτός ελέγχου του κράτους, το οποίο δεν λαμβάνει κανένα φορολογικό έσοδο από αυτή τη δραστηριότητα, δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί και προβλέπονται τα δικαιολογητικά για την απόκτηση ειδικού σήματος λειτουργίας και ειδικού αριθμού μητρώου (ΜΗΤΕ) από τον ΕΟΤ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Φωτογραφία: Άλκης Κωνσταντινίδης