Επανεξελέγη Πρόεδρος της SolarPower Europe ο Αριστοτέλης Χαντάβας

Επανεξελέγη Πρόεδρος της SolarPower Europe ο Αριστοτέλης Χαντάβας
Έχοντας ολοκληρώσει ήδη μια επιτυχημένη πρώτη θητεία, ο Έλληνας επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power θα βρεθεί στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών (SPE) για δεύτερη συνεχόμενη τριετία.

Ο Αριστοτέλης Χαντάβας θα συνεχίσει να ηγείται της προσπάθειας για μεγαλύτερη συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα, από τη θέση του Προέδρου της SolarPower Europe. Έχοντας ήδη πετύχει αξιοσημείωτη ανάπτυξη του Οργανισμού από το 2020 έως σήμερα, με αύξηση των μελών κατά 40% και των εσόδων του Οργανισμού κατά €1,8 εκατ., ο κύριος Χαντάβας διεύρυνε σημαντικά την επιρροή της SolarPower Europe στα ευρωπαϊκά θεσμικά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η επανεκλογή του κ. Χαντάβα σηματοδοτεί τη συνέχιση των δράσεων που αποσκοπούν στην περαιτέρω αύξηση του μεριδίου της ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της SolarPower Europe εκτιμά ότι η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει το 1 TW εγκατεστημένης ηλιακής ισχύος, έως το 2030. Με βάση αυτή την προοπτική, ο κ. Χαντάβας έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο τον ουσιαστικό διάλογο με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού ρυθμιστικού πλαισίου που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη.

Μεταξύ των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει ο κος Χαντάβας, για την επόμενη τριετία, είναι η συμβολή της SolarPower Europe στον επανασχεδιασμό μιας ανθεκτικής και ισχυρής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και η προώθηση του reskilling και upskilling για τη δημιουργία νέων τοπικών πράσινων θέσεων εργασίας.

Ο επί χρόνια Επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power είναι ο μοναδικός Έλληνας πρόεδρος Οργανισμού τέτοιου βεληνεκούς στις ΑΠΕ, και θεωρείται πολύπειρο στέλεχος με γνώση του κλάδου, των μηχανισμών και των συσχετισμών της ευρωπαϊκής νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.