Επιχειρηματικές προσδοκίες και δείκτες προεξοφλούν αύξηση του ΑΕΠ

Επιχειρηματικές προσδοκίες και δείκτες προεξοφλούν αύξηση του ΑΕΠ
pexels
Θετική συσχέτιση του δείκτη οικονομικού κλίματος και οικονομικής μεγέθυνσης - Ο δείκτης ESI, τα στοιχεία του ΙΟΒΕ και ο δείκτης «φόβου» που δείχνει μείωση της αβεβαιότητας

Προσδοκίες για ταχεία ανάκαμψη καλλιεργούν οι δείκτες οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του δείκτη «φόβου» που καταρτίζει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) αν και οι πυρκαγιές εισάγουν έναν παράγοντα αβεβειότητας που μένει να αποτυπωθεί στο επόμενο διάστημα. Πάντως η Moody’s, σε μια πρώτη εκτίμηση, αναφέρει ότι τα έξοδα αποζημίωσης είναι διαχειρίσιμα για την κυβέρνηση.

Στην έκθεσή της αναφέρεται στα μέτρα που ανακοινώθηκαν αλλά και στην εκταμίευση των πρώτων 4 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι οι πυρκαγιές είναι ενδεικτικές των πιστωτικών κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, οι οποίοι έχουν «μέτρια αρνητική» αξιολόγηση για το περιβαλλοντικό προφίλ της Ελλάδας.

Εντωμεταξύ,σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (Economic Sentiment Indicator, ESI) στην Ελλάδα έχει σχεδόν πλήρως ανακτήσει τις απώλειες που κατέγραψε, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Διαμορφώθηκε στις 111,2 μονάδες, που είναι η υψηλότερη επίδοση του δείκτη από τον Φεβρουάριο του 2020 (113,4 μονάδες), πριν την έναρξη πανδημικής κρίσης στη χώρα μας, που με τη σειρά της ήταν η υψηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί την τελευταία εικοσαετία (Δεκέμβριος του 2000: 116,2 μονάδες).

Από τους επιμέρους δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών που συνθέτουν το δείκτη ESI, τη μεγαλύτερη βελτίωση σε σύγκριση με τον περυσινό Ιούλιο έχουν σημειώσει οι κατασκευές και ακολουθούν οι υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο και η βιομηχανία. Αντίθετα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αν και έχει ανακάμψει σε ένα βαθμό από τον Νοέμβριο του 2020 παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Δεδομένου ότι ο ESI αποτελεί πρόδρομο δείκτη της οικονομικής δραστηριότητας, οι αναλυτές της Alpha Bankεπιχείρησαν να αναλύσουν την πορεία του και να αξιολογήσουν ποιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης του ΑΕΠ της χώρας στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η πορεία του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η οποία συνεχίζεται και τον μήνα Ιούλιο, αντανακλά τις βελτιωμένες προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας και αποτελεί πρόδρομο δείκτη της σταδιακής ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού που ακολούθησαν. Ενδεικτικά σημειώνεται επίσης ότι στα στοιχεία του ΙΟΒΕ, φαίνεται ότι ενώ όλοι οι δείκτες των επιμέρους κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατέγραψαν σημαντικές απώλειες από τον Φεβρουάριο του 2020, τον Ιούλιο του 2021 η εικόνα έχει αντιστραφεί.

Παράλληλα, ο δείκτης των Υπευθύνων για τις Προμήθειες στη Μεταποίηση (Purchasing Managers’ Index, PMI) ακολουθεί ανοδική τροχιά και σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της εταιρείας IHS Markit (μηνιαία έρευνα για το δείκτη PMI, Ιούλιος 2021), η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα θα συνεχίσει να ανακάμπτει, ενώ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί συνολικά το 2021 κατά 6,2% σε ετήσια βάση.

Εντωμεταξύ, μείωση της αβεβαιότητας καταγράφεται στον Δείκτη «Φόβου» του ΚΕΠΕ, με βάση τις εκτιμήσεις του Ιουλίου. Από την ανάλυση του Σύνθετου Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) προκύπτει ότι συνεχίζεται η ανάκαμψη των προσδοκιών και της βελτίωσης των εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα.

Πάντως καταγράφεται αβεβαιότητα σε σχέση με την συνολική εξέλιξη της πανδημίας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο και για τον λόγο αυτό θεωρείται αναγκαία η επανεκτίμηση με βάση τα νέα στοιχεία. Ενδεικτικές είναι επίσης οι επιδόσεις του δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτη «φόβου», που αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/XA Large Cap. Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV μειώθηκε τον Ιούλιο του 2021 φτάνοντας το 25,31% στις 30.7.2021 από 26,22% στις 30.6.2021. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς.