Επιβεβαιώνει η ΑVAX τα σενάρια πώλησης της Volterra: Αξιολογείται το επενδυτικό ενδιαφέρον

Σε αρχικό στάδιο «τρέχει» διαγωνιστική διαδικασία με σκοπό την πώληση από τον Όμιλο ΑVAX, της θυγατρικής εταιρείας προμήθειας ηλεκτρισμού Volterra. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με διευκρινίσεις για τη θυγατρική της, Volterra, που έδωσε, κατόπιν ερωτήματος της Eπιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία») διευκρινίζει τα εξής:

«Σύμφωνα με την πάγια πολιτική της, η Εταιρεία εξετάζει πάντοτε κάθε δυνατή επιλογή, ανάλογα και με τις συνθήκες της αγοράς και την ευρύτερη στρατηγική της, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της.

Στα πλαίσια αυτά διερευνάται και η επιλογή αξιολόγησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ως άνω θυγατρική της, χωρίς να έχει ληφθεί οιαδήποτε σχετική απόφαση ή να έχουν υπάρξει διαπραγματεύσεις με οιοδήποτε μέρος προς οιαδήποτε κατεύθυνση.

Η Εταιρεία θα προβεί, όπως πάντα, σύμφωνα με τον νόμο και αμελλητί, στις δέουσες γνωστοποιήσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, εάν και εφόσον συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις».