EquiFund: Η δράση των funds και η «γέφυρα» με τους Έλληνες του εξωτερικού​

Οι διαχειριστές των κυριότερων επενδυτικών ταμείων μιλούν στο Fortune – Δείτε σε γραφήματα βασικές επενδύσεις του πρώτου χρόνου (Β’ Μέρος).

Oι τελευταίοι δεκατρείς µήνες υπήρξαν ιδιαίτερα γεµάτοι για τους εκπροσώπους των εννέα funds του EquiFund, οι οποίοι βρέθηκαν «επιφορτισµένοι» µε το έργο της εύρεσης και αξιολόγησης ιδεών, ερευνητικών οµάδων και επιχειρήσεων προς επένδυση, καθώς και αναζήτησης και εκτίµησης πιθανών συνεπενδυτών, είτε από τον κλάδο των τραπεζών είτε από τον ιδιωτικό τοµέα. Συνολικά περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ κρατικών, κοινοτικών και ιδιωτικών κεφαλαίων πρόκειται να κατευθυνθούν εντός της επόµενης τετραετίας µέσω του EquiFund στην υποστήριξη επιχειρηµατικών ιδεών από τη φάση της µεταφοράς τεχνολογίας (technology transfer) και επιχειρηµατικής επιτάχυνσης (acceleration), στις startups και στο στάδιο της ανάπτυξης (growth).

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία που συγκέντρωσε το Fortune από τους εκπροσώπους των «υποταµείων» του EquiFund – τέσσερα funds στο «παράθυρο» της καινοτοµίας (BigPi Ventures, Metavallon fund, Uni.Fund, Velocity.Partners), δύο στο «παράθυρο» της πρώιµης φάσης (Marathon VC, Venture Friends 400W) και τρία στο «παράθυρο» της ανάπτυξης (Elikonos 2 S.C.A. Sicar PE, EOS Capital Partners, Synergia Hellenic Fund IV)– κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους «ζωής» του «υπερταµείου» και µέχρι σήµερα πραγµατοποιήθηκαν –από τα funds των δύο πρώτων «παραθύρων»– επενδύσεις άνω των 21 εκατ. ευρώ σε τουλάχιστον 44 νεοφυείς επιχειρήσεις.

Για τον Κωνσταντίνο Μαύρο, co-founder του fund Velocity.Partners, η χρονιά περιελάµβανε πολλά ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. «Ο πρώτος χρόνος ολοκληρώνεται µε οκτώ επενδύσεις, τρεις σε επίπεδο pre-seed και πέντε σε επίπεδο seed, οι οποίες έχουν προέλθει από ένα pipeline άνω των 1.100 projects και οµάδων που έχουν περάσει την αξιολόγηση της επενδυτικής µας οµάδας. Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από την ποιότητα και τον βαθµό ωριµότητας των περισσότερων επιχειρηµατικών πλάνων, ενώ ευχάριστη έκπληξη ήταν η γεωγραφική διασπορά τόσο από οµάδες εκτός Αθήνας όσο και από τους Έλληνες του εξωτερικού» εξηγεί και προσθέτει ότι και το 2019 η οµάδα του fund των Δ. Καλαβρού – Γουσίου, Α. Πετρόπουλου και E. Parks δεν θα πάψει να ταξιδεύει σε αναζήτηση νέων επενδύσεων.

Η ίδια εικόνα χαρακτηρίζει και τα υπόλοιπα funds, των οποίων οι εκπρόσωποι τονίζουν τον σηµαντικό ρόλο που παίζει το EquiFund στη στήριξη της έρευνας και της καινοτοµίας στη χώρα, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αναστροφή του brain drain µέσα και από τη διασύνδεση των Ελλήνων της Διασποράς µε εγχώριες οµάδες εργαζοµένων, στην καθιέρωση του οικοσυστήµατος των καινοτόµων επιχειρήσεων και στη σταδιακή εδραίωση της χώρας στον ευρωπαϊκό χάρτη των venture capitals.

«Αυτήν τη στιγµή υπάρχουν εκατοντάδες θέσεις εργασίας ανοιχτές σε νεοφυείς εταιρείες και σηµαντικές ευκαιρίες για νέους επαγγελµατίες αλλά και έµπειρα στελέχη στον χώρο της τεχνολογίας. Οι τεχνολογικές, εταιρείες, όσο αναπτύσσονται, λειτουργούν σαν πόλος έλξης για στελέχη που την τελευταία δεκαετία έφυγαν από τη χώρα και τώρα µπορούν να βρουν κατάλληλες ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν την εµπειρία που απέκτησαν. Και αντίστροφα, εταιρείες που ίδρυσαν µέλη της πρόσφατης Διασποράς µπορούν να αναζητήσουν resources στην Ελλάδα. Βλέπουµε τον εαυτό µας και σαν “γέφυρα” µεταξύ των δύο αυτών πλευρών» τονίζει η Μυρτώ Παπαθάνου, partner του Metavallon VC, που φέτος συµµετείχε σε seed επενδυτικούς γύρους µεταξύ άλλων για την ήδη γνωστή Ferryhopper, αλλά και τη Citizen, startup µε έδρα την Αγγλία η οποία σκοπεύει να δηµιουργήσει τεχνική οµάδα στην Ελλάδα.

«Μέχρι σήµερα έχουµε επενδύσει σε τρεις οµάδες που ξεκίνησαν από το εξωτερικό. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων που εξετάζουµε, Έλληνες ιδρυτές που κατοικούν στο εξωτερικό απασχολούν ήδη εργαζοµένους στην Ελλάδα. Για εµάς η εγχώρια αγορά αποτελεί δεξαµενή ταλέντου. Οι πελάτες και τα έσοδα πηγάζουν πάντα από µεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού και, υπό αυτό το πρίσµα, η πρόσφατη Διασπορά, επίσης οι εµπειρίες και το δίκτυο που αυτή συνεισφέρει, αποτελούν κεφάλαιο για όλους» τονίζει ο Γιώργος Τζιραλής του Marathon VC, fund που δραστηριοποιείται στο «παράθυρο» early stage και περιλαµβάνει στο «χαρτοφυλάκιό» του σηµαντικές επενδύσεις, όπως αυτή της Hack the Box και τη συνεπένδυση στην Centaur Analytics.

Εκτιµούµε πως η δραστηριοποίηση του EquiFund έχει ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη των VCs, µε δεδοµένο ότι ήδη κινητοποιήθηκαν συνεπενδυτές από το εξωτερικό, διεθνή funds και angel investors.

Παντελής Παπαγεωργίου, Elikonos 2 fund

«Εκτιµούµε πως η δραστηριοποίηση του EquiFund έχει ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη των VCs, µε δεδοµένο ότι ήδη κινητοποιήθηκαν συνεπενδυτές από το εξωτερικό, διεθνή funds και angel investors» τονίζει ο Παντελής Παπαγεωργίου, που µαζί µε τον Τάκη Σολωµό διαχειρίζονται το Elikonos 2 fund, το οποίο θα διοχετεύσει ένα ποσό µέχρι 60 εκατ. ευρώ για επενδύσεις µέσω του τρίτου «παραθύρου» της χρηµατοδότησης επιχειρήσεων που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης. Όπως επισηµαίνει, «η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων θα µπορούσε να ενισχυθεί µέσω φορολογικών κινήτρων, σταθερού φορολογικού πλαισίου, φιλικού προς την επιχειρηµατικότητα νοµικού πλαισίου και επιτάχυνση των διαδικασιών επίλυσης διαφορών και απονοµής δικαιοσύνης».

«Η δυναµική στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και στον ερευνητικό χώρο αντικατοπτρίζει τον αναξιοποίητο πλούτο στο πεδίο της καινοτοµίας και της έρευνας που, αν αξιοποιηθεί, θα τονώσει αισθητά την ελληνική οικονοµία. Το EquiFund έθεσε τις βάσεις. Επόµενο βήµα, λοιπόν, για την Ελλάδα είναι να φανούν αποτελέσµατα, να αναδειχθούν τα ελληνικά success stories, που θα συµβάλουν στο να κερδηθεί η εµπιστοσύνη και να µπορέσει να υπάρξει συνέχεια, ώστε να καταστεί αυτό το οικοσύστηµα ισχυρό και βιώσιµο» αναφέρει, από την πλευρά του, ο Σωτήρης Παπαντωνόπουλος-Μαντόπουλος, Partner του Uni.Fund.

Venture Friends

Απόστολος Αποστολάκης
Partner & Co-founder

Αυτό που βλέπουµε µε ικανοποίηση είναι η ωρίµανση και η διεθνοποίηση αρκετών εταιρειών. Υπάρχουν εταιρείες που εξαρχής δραστηριοποιήθηκαν σε αγορές εκτός Ελλάδας, όπως το Instashop, το Stasher και το Plum, αλλά χρησιµοποιούν ως βάση υποστήριξης ή τεχνολογικής ανάπτυξης την Ελλάδα. Οι εταιρείες αυτές δίνουν τη δυνατότητα σε φιλόδοξα άτοµα που θα ενταχθούν σε αυτές να εξελιχθούν και να αποκτήσουν ένα διεθνώς ανταγωνιστικό τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Αυτά τα άτοµα θα είναι πολύτιµα για το ελληνικό οικοσύστηµα στο µέλλον, αφού θα µεταφέρουν τις εµπειρίες τους σε επόµενες startups. Μας χαροποιεί επίσης ότι µέσα σε τρία χρόνια οι εταιρείες που έχουµε υποστηρίξει έχουν δηµιουργήσει περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας, µε 471 απ’ αυτές στην Ελλάδα.

Διαβάστε ακόμη: 

Aπόστολος Αποστολάκης: Ο πρώτος ελληνικός «Μονόκερος», οι επενδύσεις που ξεχωρίζει και η αξιοκρατία των startups

Marathon VC

Γιώργος Τζιραλής
General Partner

Αποστολή µας είναι να υποστηρίξουµε φιλόδοξους και παθιασµένους ιδρυτές στη δηµιουργία εταιρειών τεχνολογίας παγκόσµιας κλάσης. Αναζητούµε προϊόντα λογισµικού που επιλύουν µεγάλα προβλήµατα µε µοναδικό τρόπο και χρησιµοποιούνται ήδη από πελάτες διεθνώς. Είµαστε ενθουσιασµένοι µε την ποιότητα και την πρόοδο του χαρτοφυλακίου µας.

Οι εταιρείες µας προσελκύουν ως πελάτες και επενδυτές µερικές από τις µεγαλύτερες εταιρείες στον κόσµο και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες µας! Οικουµενικά κριτήρια για την επιτυχία µίας εταιρείας δεν είναι η γεωγραφία, αλλά τα αποτελέσµατά της. Είµαστε ευτυχείς που τα κριτήρια αυτά αρχίζουν να εφαρµόζονται και στις ελληνικές startups. Επίσης, είµαστε ευτυχείς που δεν είµαστε µόνοι: στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας τους πόρους του Equifund, δραστηριοποιούνται επενδυτές και πιστεύουµε ότι υπάρχει χώρος για ακόµα περισσότερους.

BigPi

Αρίστος Δοξιάδης
Partner

Στο BigPi έχουµε επικεντρωθεί σε εταιρείες βαθιάς τεχνολογίας, που ξεκίνησαν από ερευνητές και λύνουν προβλήµατα των παραγωγικών επιχειρήσεων. Πολλές ιδρύθηκαν από Έλληνες της ∆ιασποράς που ανέπτυξαν την ιδέα τους σε κάποια πολυεθνική ή σε διεθνές πανεπιστήµιο και αποφάσισαν να στήσουν στην Ελλάδα την οµάδα των επιστηµόνων που σχεδιάζει και βελτιώνει προϊόντα. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι τέσσερις από τις πέντε επενδύσεις µας. Μας απασχολούν επίσης οι εταιρείες που στηρίζονται σε έρευνα από ελληνικά πανεπιστήµια και ιδρύµατα. Εδώ προχωράµε πιο αργά, γιατί συνήθως λείπουν από την ιδρυτική οµάδα οι άνθρωποι που ξέρουν πώς θα δηµιουργηθεί το τελικό προϊόν και πώς θα βρουν τους πρώτους πελάτες. Επιδιώκουµε είτε να βρούµε στελέχη από τη βιοµηχανία είτε να εκπαιδεύσουµε τους ερευνητές για αυτό τον ρόλο. Ελπίζω στους επόµενους µήνες να ανακοινώσουµε µερικές επενδύσεις αυτού του είδους.​

VELOCITY.PARTNERS

Δημήτρης Καλαβρός-Γουσίου
Partner & Co-Founder

To Equifund λύνει de facto το κενό χρηματοδότησης καινοτόμων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας σε πρώιμα στάδια, ενώ παράλληλα δίνει επιχειρηματική προοπτική σε αρκετές ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα.

Αντιμετωπίζουμε το Equifund ως γενεακή ευκαιρία για τις δυναμικά αναπτυσσόμενες τεχνολογικές εταιρίες που ξεκινούν από Έλληνες. Η πραγματικότητα είναι πως μόνο τα πρώτα δύο παράθυρα του Equifund (Innovation – Early Stage) θα διοχετεύσουν στην ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια περί τα 220 εκ. ευρώ, δημιουργώντας πάνω από 2500 άμεσες θέσεις εργασίας.

Στο παραπάνω, δεν συνυπολογίζουμε τους μελλοντικούς γύρους χρηματοδότησης αυτών των εταιρειών, τα επιπλέον κεφάλαια τα οποία θα αντλήσουν από ξένα επενδυτικά σχήματα. Στόχος μας είναι να έχουμε διπλασιάσει το επενδυτικό μας χαροφυλάκιο μέχρι τις αρχές του 2020.

 

ELIKONOS 2

Παντελής Παπαγεωργίου
Partner

To Elikonos 2 Growth Fund ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2018 και αυτήν τη στιγµή η έρευνα για επενδύσεις βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναζητούµε εταιρείες µε ισχυρές οµάδες διοίκησης, υγιείς ισολογισµούς και εξωστρεφή χαρακτήρα, που ψάχνουν κεφάλαια για την υλοποίηση αναπτυξιακών, αλλά και ρεαλιστικών επενδυτικών σχεδίων. Μέχρι σήµερα έχουµε µελετήσει και επεξεργαστεί πλήθος επενδυτικών σχεδίων, και µε βάση το τρέχον pipeline εκτιµούµε ότι εντός του 2019 θα επενδύσουµε ποσά που αντιστοιχούν σε 15-20% του κεφαλαίου προς επένδυση. Στόχος µας είναι να υλοποιήσουµε επενδύσεις σε εννέα εώς έντεκα εταιρείες και µέσω αυτών των επενδύσεων να δηµιουργήσουµε σηµαντικές υπεραξίες για τους επενδυτές µας.​

Uni.Fund

Σωτήρης Παπαντωνόπουλος- Μαντόπουλος
Partner

Μέχρι σήµερα έχουµε λάβει συνολικά περισσότερες από 600 προτάσεις, έχουµε ανακοινώσει ήδη έντεκα επενδύσεις και σύντοµα θα είµαστε σε θέση να ανακοινώσουµε ακόµη επτά. Ειδικότερα στο επίπεδο της επιχειρηµατικής αξιοποίησης της έρευνας έχουµε ξεκινήσει διάλογο µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς µε ένα σύνολο δράσεων και πρωτοβουλιών, συναντήσαµε περισσότερες από 100 ερευνητικές οµάδες, σε δύο από αυτές προχωρήσαµε σε χρηµατοδότηση, ενώ ακόµη τρεις θα είναι µεταξύ αυτών που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστηµα. Σε αυτήν τη φάση προτεραιότητά µας είναι η υποστήριξη των οµάδων στις οποίες έχουµε επενδύσει, προκειµένου να επιτύχει η καθεµία τα ορόσηµα που έχει θέσει. Παράλληλα δεχόµαστε και συνεχίζουµε ενεργά την αξιολόγηση νέων προτάσεων. Έπειτα απ’ αυτή την πορεία των 15 µηνών, αισθανόµαστε περισσότερο αισιόδοξοι απ’ ό,τι στο ξεκίνηµα της προσπάθειάς µας.​

Metavallon VC

Γιώργος Μούσμουλας
Partner

Επενδύουµε σε λύσεις και προϊόντα τεχνολογιών αιχµής και σε αφοσιωµένες οµάδες µε διεθνές προφίλ και δυνατότητες εξέλιξης σε παγκόσµιο επίπεδο, δίνοντας έµφαση σε B2B εφαρµογές, τόσο software όσο και συνδυασµό software-hardware. Και στις 10 εταιρείες του χαρτοφυλακίου µας αναγνωρίσαµε ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την ικανότητά τους στο επιχειρείν, την επιστηµονική τους κατάρτιση, αλλά και την ετοιµότητά τους για εξωστρέφεια. Στόχος µας είναι τα επόµενα 3-4 χρόνια να επενδύσουµε σε 35-45 νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας. Και πρέπει να τονίσουµε ότι οι εταιρείες στις οποίες επενδύουµε επωφελούνται, µεταξύ άλλων, από τη διασύνδεσή τους µε το παγκόσµιο επενδυτικό δίκτυο Draper Venture Network, του οποίου είµαστε µέλη, καθώς και από την  πρόσβαση σε στρατηγικούς πελάτες, εταιρείες-ηγέτες, σε βιοµηχανίες και σηµαντικούς τεχνολογικούς τοµείς, αλλά και από τη συµµετοχή σε επόµενους γύρους χρηµατοδότησης µε επενδύσεις έως 2,5 εκατ. ευρώ.​