Έρευνα: 8 στους 10 νέους είναι αισιόδοξοι για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας

Οι νέοι θεωρούν ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να βρούν αμέσως μετά τις σπουδές δουλειά. Ωστόσο, οι εργοδότες δεν είναι απόλυτα σύμφωνοι. 

Σε πλήρη αντίθεση με την επικρατούσα αντίληψη, μια νέα έρευνα της Adecco κατέδειξε ότι οι νέοι στην πλειοψηφία τους αισθάνονται ασφαλείς ότι θα βρουν γρήγορα δουλειά, ενώ θεωρούν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για να αποκτήσουν τη θέση εργασίας των ονείρων τους. Ως σημαντικό στοιχείο επιτυχίας αναδεικνύεται η εργασιακή εμπειρία.

Στην έρευνα, συμμετείχαν 9.572 νέοι, ηλικίας 18-30 ετών. Στόχος της έρευνας ήταν να αποτυπώσει τις προσδοκίες των νέων όσον αφορά στον κόσμο της εργασίας και να καταγράψει κατά πόσο γνωρίζουν ποιες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 8 στους 10 (77,47%) συμμετέχοντες θεωρούν ότι θα βρουν δουλειά μέσα σε ένα χρόνο από την ολοκλήρωση των σπουδών τους, με τους Ελβετούς να φαίνονται ως οι περισσότερο βέβαιοι για το ενδεχόμενο αυτό (89,66%) και τους Ισπανούς ως οι λιγότερο βέβαιοι (57,84%). Σε αυτό το σημείο, επισημαίνεται ότι, αν και στην έρευνα αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Adecco Ελλάδας, οι νέοι στη χώρα μας είναι από τους λιγότερο αισιόδοξους όσον αφορά  στην ανεύρεση εργασίας άμεσα μετά το τέλος των σπουδών τους. Σε πρόσφατη έρευνα που είχε διεξάγει η Adecco Ελλάδας είχε φανεί πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (74%), ανάμεσα σε αυτούς και οι νέοι έως 29 ετών, είναι απαισιόδοξοι για την πορεία της αγοράς εργασίας στη χώρα μας.

Οι νέοι θεωρούν ότι είναι επαρκώς εφοδιασμένοι

Επιπλέον, 73,08% των νέων θεωρούν ότι είναι επαρκώς εξοπλισμένοι με τα απαραίτητα εφόδια για τη μελλοντική τους εργασία. Οι Γερμανοί αναδεικνύονται ως οι πιο βέβαιοι για αυτό (89,11%), ενώ οι Ιάπωνες φαίνεται να είναι περισσότερο ανασφαλείς (31,54%) (στην πρόσφατη αντίστοιχη έρευνα που είχε διεξαχθεί στην Ελλάδα, 1 στους 2 νέους έως 29 ετών φάνηκε πως πιστεύει πως έχει τα κατάλληλα προσόντα για να αναλάβει τη θέση εργασίας που επιθυμεί). Στις απαντήσεις τους αναφορικά με τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την μελλοντική τους εργασία, η γνώση ξένων γλωσσών με ποσοστό 56,68% και η πρακτική άσκηση/ εμπειρία με ποσοστό 53,70% καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις, ενώ ακολουθούν οι ψηφιακές δεξιότητες με ποσοστό 41,48%. Παράλληλα, 2 στους 3 νέους (68,45%) έχουν καταλήξει στο ποια θεωρούν την ιδανική εργασία και υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν πώς μπορούν να την κατακτήσουν. Στην ερώτηση τι πιστεύουν ότι χρειάζονται περισσότερο για να αποκτήσουν σήμερα μια θέση εργασίας, πρώτη στις απαντήσεις τους τοποθέτησαν την εργασιακή εμπειρία, στη δεύτερη θέση κατέταξαν τα προσόντα και στην τρίτη θέση τη διάθεση και θέληση να το πετύχουν. Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, επιδιώκουν πάνω από όλα την οικονομική τους σταθερότητα και σχεδόν εξίσου επιθυμούν να εργάζονται στη δουλειά των ονείρων τους και σε μία κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία.

Οι εργοδότες έχουν αντίθετη άποψη

Η αισιοδοξία των συμμετεχόντων στην έρευνα ενδεχομένως να εκπλήσσει αν λάβουμε υπόψη την τρέχουσα αναντιστοιχία ταλέντων των υποψηφίων με εκείνα που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας, για την οποία εμφανίζονται προβληματισμένοι οι εργοδότες (σε ποσοστό 40% υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να βρουν υποψηφίους με τις κατάλληλες δεξιότητες για τις επιχειρήσεις τους). Εντούτοις, η έρευνα δείχνει ότι οι νέοι έχουν στραφεί προς την σωστή κατεύθυνση και έχουν σωστή αντίληψη αναφορικά με τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσουν και με το πού πρέπει να επικεντρωθούν για να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Τα πιο σημαντικά προσόντα 

Σε έναν κόσμο συνεχών αλλαγών και αβεβαιότητας, η γνώση και οι τεχνικές ικανότητες καθίστανται πιο γρήγορα παρωχημένες απ’ ό, τι στο παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό, οι «ήπιες» δεξιότητες (soft skills), όπως η δημιουργικότητα, η διάθεση για συνεχή εκπαίδευση και η κοινωνική νοημοσύνη αναδεικνύονται σε προσόντα ολοένα και πιο σημαντικά στην αγορά εργασίας. Η εργασιακή εμπειρία είναι καθοριστική για την ανάπτυξη των «ήπιων» δεξιοτήτων. Σε πρόσφατη έρευνα του Ομίλου Adecco φάνηκε πως χώρες με οργανωμένα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως η Ελβετία και η Γερμανία, έχουν επιτύχει στην αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας.

Ο Alain Dehaze, CEO του Ομίλου Adecco, δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να ενθαρρύνω τους νέους να συνεχίσουν να έχουν μεγάλες φιλοδοξίες, να ακολουθούν τα όνειρά τους και να χτίζουν τις βάσεις για το μέλλον τους. Ωστόσο, η απασχόληση των νέων αποτελεί κοινή ευθύνη πολλών μερών. Η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι καταλυτική για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών συστημάτων που θα ενθαρρύνουν τις δυνατότητες εκπαίδευσης σε περιβάλλον εργασίας, ώστε να διαμορφώνουν επαγγελματικά προφίλ που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, προς όφελος τόσο των νέων όσο και της κοινωνίας γενικότερα».

Διαβάστε επίσης: Αποκλεισμένοι από την εργασία παραμένουν ένας στους τέσσερις νέους

Σχετικά άρθρα