Έρευνα ΕΥ: Αισιόδοξη για το μέλλον της η Generation Z, παρά την πανδημία

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παγκόσμια έρευνα που διεξήχθη από την EY, σε συνεργασία με το JA Worldwide, στα τέλη του 2020, εξετάζει τις συμπεριφορές και τις απόψεις των νέων σχετικά με την εκπαίδευση, το μέλλον της εργασίας και την καριέρα τους.

Αισιόδοξοι για τις μελλοντικές προοπτικές τους είναι οι νέοι 16-25 ετών (Generation Z), παρά την πανδημία του κορωνοϊό, σύμφωνα με έρευνα σε περισσότερους από 6.000 ενεργούς και πρώην συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικά προγράμματα του JA Worldwide, από 17 χώρες.

Η παγκόσμια έρευνα που διεξήχθη από την EY, σε συνεργασία με το JA Worldwide, στα τέλη του 2020, εξετάζει τις συμπεριφορές και τις απόψεις των νέων σχετικά με την εκπαίδευση, το μέλλον της εργασίας και την καριέρα τους. Κύριο εύρημα αποτελεί το 82% των συμμετεχόντων που αισθάνονται αισιόδοξοι ότι θα έχουν καταφέρει να βρουν ουσιαστική εργασία και να επιλύσουν σειρά παγκόσμιων προκλήσεων το 2030, παρά το γεγονός ότι βιώνουν, αυτή τη στιγμή, μια παγκόσμια πανδημία και βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πιθανή οικονομική ύφεση.

Όταν ρωτήθηκαν για τα σχέδιά τους για το μέλλον, το 53% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι ελπίζουν να διοικούν τη δική τους επιχείρηση σε 10 χρόνια. Αυτό το ποσοστό αυξάνεται για όσους συμμετέχοντες αποτελούν σήμερα μέρος του εργατικού δυναμικού, με 65% να εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι θα έχουν τη δική τους επιχείρηση το 2030.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες επέδειξαν ακόμη μεγαλύτερες επιχειρηματικές φιλοδοξίες, αναδεικνύοντας τη «δυνατότητα για αυθεντική σκέψη και ιδέες», τη «διάδραση με ανθρώπους από όλο τον κόσμο» και τις «ευκαιρίες για επίλυση περίπλοκων προβλημάτων», ως τα τρία πολυτιμότερα γνωρίσματα για μία επιτυχημένη καριέρα.

Ανεξάρτητα από το πόσο έτοιμοι νιώθουν για τον εργασιακό κόσμο του αύριο, το 85% της Gen Z δηλώνουν ότι έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας. Η έρευνα διαπιστώνει, επίσης, ότι οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι τάσεις, όπως η αυτοματοποίηση της εργασίας, η παγκοσμιοποίηση και οι μεταβαλλόμενες εργασιακές συνήθειες, θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην εργασιακή τους εμπειρία, με το 74% να αναφέρουν ότι αισθάνονται «αισιόδοξοι» για την επίδραση που θα έχει η αυτοματοποίηση στις επαγγελματικές προοπτικές τους.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 54% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι η εκπαίδευση που έχουν λάβει, τους έχει προετοιμάσει επαρκώς για να είναι επιτυχημένοι το 2030. Συγκεκριμένα, δηλώνουν ότι θέλουν να επενδύσουν περισσότερο χρόνο, τόσο σε εκπαιδευτικά αντικείμενα, όσο και σε μεθοδολογίες που θα τους προετοιμάσουν αποτελεσματικότερα για τις μελλοντικές τους καριέρες και τον ρόλο τους ως πολίτες του κόσμου.

Όταν τους ζητήθηκε να ιεραρχήσουν τα σχολικά μαθήματα κατά σειρά εκπαιδευτικής αξίας, η πλειοψηφία (77%) των συμμετεχόντων ανέδειξαν τον περιβαλλοντικό αλφαβητισμό και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ανάμεσα στα τρία σημαντικότερα, με τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, την αντίληψη του ενεργού πολίτη του κόσμου, τον ψηφιακό αλφαβητισμό και την επιχειρηματικότητα, να λαμβάνουν εξίσου υψηλές βαθμολογίες.

Όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα, το 59% της Gen Z δηλώνουν ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε εμπειρίες που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας, και το 57% στην καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών από επαγγελματίες. Αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν μία γενιά η οποία εκτιμά τις πρακτικές εργασιακές εμπειρίες, ως μέσο εξοικείωσης με τον μεταβαλλόμενο εργασιακό κόσμο.

Σύμφωνα με την έρευνα, παρότι το 60% των συμμετεχόντων αντιλαμβάνονται το εκπαιδευτικό σύστημα ως τον σημαντικότερο θεσμό που μπορεί να τους προετοιμάσει για το μέλλον, το 53% δηλώνουν ότι αναμένουν από τις πολυεθνικές και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να τους προετοιμάσουν για τις αναδυόμενες τάσεις, όπως η αυτοματοποίηση, η παγκοσμιοποίηση και οι νέες εργασιακές συνήθειες.