Αισιόδοξοι οι Ελλήνες CEOs για την οικονομία και τις επιχειρήσεις

Αισιόδοξοι οι Ελλήνες CEOs για την οικονομία και τις επιχειρήσεις

Το 65% των CEOs εκτιμούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη το επόμενο έτος, σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΣΕ και της Icap.

Σημαντική βελτίωση του γενικού δείκτη οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index), που διαμορφώθηκε στις 156 μονάδες, δείχνει η τριμηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.340 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group.

Σύμφωνα με την έρευνα, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην συνεχιζόμενη επιβράδυνση της ύφεσης, γεγονός που οδηγεί την ελληνική οικονομία όλο και πιο κοντά στους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και στην εκφρασμένη θέληση των υπεύθυνων διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής να αντιμετωπίσουν με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, που εμποδίζουν τη λειτουργία των αγορών και στερούν την οικονομία από προωθητικές δυνάμεις που είναι απαραίτητες για την αναπτυξιακή της πορεία.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 24/03/2014 έως 07/04/2014, δείχνει βελτίωση του οικονομικού κλίματος έναντι του προηγούμενου τριμήνου σε όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current Status Index) διαμορφώθηκε στις 142 μονάδες, ενώ ο δείκτης προσδοκιών αυξήθηκε στις 170 μονάδες.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 1ο τρίμηνο του 2014:

– Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε σημαντική άνοδο και διαμορφώθηκε στις 234 μονάδες έναντι 195 το προηγούμενο τρίμηνο.

Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι βελτιώθηκε η οικονομική κατάσταση της χώρας έναντι του περασμένου έτους αυξήθηκε σε 55% έναντι 32% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ παράλληλα μειώθηκε σε 12% (έναντι 28% το προηγούμενο τρίμηνο) το ποσοστό των CEOs που πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώθηκε.

Το 65% των CEOs εκτιμούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη το επόμενο έτος. Ο δείκτης σημείωσε άνοδο στις 229 μονάδες έναντι 205 το προηγούμενο τρίμηνο. Περισσότερο αισιόδοξοι έναντι των λοιπών μεγεθών εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, το 81% των οποίων θεωρούν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί το επόμενο έτος.

– Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στις 156 μονάδες.

Το ποσοστό των CEOs που πιστεύουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη έναντι του περασμένου έτους αυξήθηκε σε 22% (έναντι 18% το προηγούμενο τρίμηνο). Οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων διαφοροποιούνται από τα λοιπά μεγέθη, εκφράζοντας σε ποσοστό 26% (έναντι 20% στις μικρές και μεσαίες και 23% στις μεγάλες επιχειρήσεις) την πεποίθησή τους ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν.

– Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης σημείωσε αξιόλογη βελτίωση στις 188 μονάδες έναντι 166 το προηγούμενο τρίμηνο. Οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι έναντι των λοιπών μεγεθών αφού το 67% (έναντι 40% των μικρών και μεσαίων και 43% των μεγάλων επιχειρήσεων) θεωρεί ότι σε έναν χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή.

– Το θετικό κλίμα που επικρατεί μεταξύ των CEOs σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων που διοικούν, οδήγησε τον δείκτη στις 121 μονάδες. Το 52% των CEOs δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιριών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν, ποσοστό που αυξάνεται σε 57% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

– Βελτίωση καταγράφεται και στον δείκτη προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρίας τους το επόμενο έτος. Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 155 μονάδες έναντι 149 το προηγούμενο τρίμηνο. Το 66% των CEOs θεωρούν ότι η μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων που διοικούν θα είναι καλύτερη από την τρέχουσα, ποσοστό που αυξάνεται στο 71% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και για τον τομέα της βιομηχανίας.

– Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 113 μονάδες έναντι 107 το προηγούμενο τρίμηνο.

Ένας στους τέσσερις CEOs δήλωσε ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ποσοστό που αυξάνεται στο 33% για τη βιομηχανία και 36% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών βελτιώθηκε αισθητά και διαμορφώθηκε στις 136 μονάδες. Το 30% των CEOs δηλώνουν ότι η επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη τον επόμενο χρόνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 40% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

– Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης συνέχισε την ανοδική πορεία και διαμορφώθηκε στις 85 μονάδες έναντι 78 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δήλωσε ότι αυξήθηκε η απασχόληση των επιχειρήσεών τους σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανήλθε σε 30%, ποσοστό που για τη βιομηχανία είναι υψηλότερο και διαμορφώνεται στο 38%, ενώ για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στο 36%. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε σημαντική άνοδο στις 142 μονάδες έναντι 129 το προηγούμενο τρίμηνο. Το 38% των CEOs δηλώνουν ότι το επόμενο έτος η απασχόληση στις εταιρίες που διοικούν θα είναι αυξημένη (σημαντική βελτίωση έναντι 28% το προηγούμενο τρίμηνο), ποσοστό που αυξάνεται στο 52% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους σχετικά με τη δυνατότητα εξόδου της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές. Το 1/3 των CEOs συμφωνούν ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να βγει τώρα στις αγορές, αντίθετα το 12% δεν συμφωνεί, ενώ οι μισοί CEOs θεωρούν ότι η απόφαση αυτή θα είναι πρόωρη.

Ένα κρίσιμο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η χρηματοδότησή τους από το τραπεζικό σύστημα. Ζητήθηκε από τους CEOs να αξιολογήσουν τη νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σχετικά με τη συμβολή της στην ενίσχυση της ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις. Το 38% των CEOs εκφράζουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις, καθώς οι μισοί πιστεύουν ότι θα ενισχυθεί σημαντικά η ρευστότητα και οι άλλοι μισοί εκτιμούν ότι η ανακεφαλαιοποίηση δεν θα συμβάλλει καθόλου στην αύξηση της ρευστότητας. Η πλειοψηφία ωστόσο των CEOs (62%) θεωρεί ότι θα είναι μέτρια η συμβολή της νέας ανακεφαλαιοποίησης στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφηκε διαφοροποίηση στις απαντήσεις ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι CEOs των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πιστεύουν σε ποσοστό 24% ότι δεν θα υπάρξει καμία συμβολή στην ρευστότητα έναντι 10% των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Διαβάστε ακόμη: 

Όλο και πιο ψηλά φτάνουν οι γυναίκες στις ελληνικές επιχειρήσεις

Η ICAP βράβευσε τους «true leaders» της ελληνικής οικονομίας