Αισιοδοξία στο τραπεζικό σύστημα εν όψει stress tests

Αισιοδοξία στο τραπεζικό σύστημα εν όψει stress tests

Έρευνα της Infobank Hellastat αναφέρει τα θετικά σημάδια της επιτυχούς ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών - «Αγκάθι» παραμένουν τα «κόκκινα» δάνεια.

Την εικόνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος εν αναμονή των επικείμενων stress tests που θα διεξαχθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) στις 31 Οκτωβρίου, δίνει η νέα έρευνα της Infobank Hellastat.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης, η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση «θωράκισε» τον τραπεζικό κλάδο από την ύφεση και επετεύχθη ο πρώτος μεγάλος στόχος, ενώ «αγκάθι» αποτελούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που αποτελούν τον επόμενο μεγάλο στόχο.

Την τρέχουσα περίοδο, αναφέρει η έρευνα, ο κλάδος βρίσκεται σε αναμονή για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών ελέγχων εξέτασης των στοιχείων του ενεργητικού και των ελέγχων κεφαλαιακής επάρκειας μέσω προσομοιώσεων στη βάση σεναρίων κρίσης που θα διεξαχθούν σε όλη την Ε.Ε.

«Οι μακροοικονομικές παραδοχές που έχει υιοθετήσει η ΕΒΑ είναι πιο ήπιες σε σχέση με την αντίστοιχη προσομοίωση της ΤτΕ, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία στους εκπροσώπους των συστημικών τραπεζών ότι δεν θα απαιτηθούν πρόσθετες κεφαλαιακές ενισχύσεις. Η τελική έκβαση των ελέγχων θα καθορίσει και τον τρόπο αξιοποίησης του αποθέματος διαθεσίμων που έχει σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (ανέρχεται στα 11 δισ.ευρώ)», επισημαίνεται στην ανάλυση.

«Ο κλάδος την τελευταία διετία βρίσκεται σε διαδικασία συγκέντρωσης δυνάμεων, κάτι που υπαγορεύεται τόσο από την ύφεση, όσο και την ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση και υψηλότερη ρευστότητα. Το 2013 η τάση αυτή εντάθηκε, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά τον βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς σε λιγότερες και μεγαλύτερου μεγέθους τράπεζες. Έτσι, στα τέλη του 2013 το ενεργητικό των 5 μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων αποτελούσε το 94% του συνολικού ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, από 69,2% το 2009. Πλέον, στα μέσα του 2014 οι ιδιώτες κατείχαν το 43% του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Eurobank διαμορφώθηκε σε 65%. Η συμμετοχή των ιδιωτών σε Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank ήταν χαμηλότερη, στο 33% και 30% αντίστοιχα», σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης.

«Οι εγχώριες τράπεζες, έχοντας επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση χρέους και την υποχώρηση των καταθέσεων, εφάρμοσαν αυστηρή πιστοδοτική πολιτική. Σύμφωνα με την ΤτΕ, η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα το 2013 υποχώρησε περαιτέρω κατά 3,9%, με το υπόλοιπο του συνόλου των δανείων να διαμορφώνεται σε 218 δισ. ευρώ. Επιπλέον, το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση εμφάνισε σημαντική άνοδο σε 31,6% στο τέλος του 2013, από 21,4% το 2012 και 14,7% το 2011, με το υπόλοιπο να διαμορφώνεται σε περίπου 69 δισ. ευρώ».

Διαβάστε ακόμη:

Στη «φόρα» αναλυτικά στοιχεία για τις τράπεζες από την ΕΚΤ μετά τα stress tests

H ώρα των τραπεζών

Η ΛΙΣΤΑ: Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα

Μέσα στο 2015 ενδέχεται να βγει η Κύπρος από την κρίση