Εταιρική καινοτομία: Προκαλώντας το επιχειρηματικό τοπίο του μέλλοντος

Εταιρική καινοτομία: Προκαλώντας το επιχειρηματικό τοπίο του μέλλοντος

Ο  Όμιλος Quest και η Uni Systems δημιούργησαν το Κέντρο Καινοτομίας iQnovus, δίνοντας στους εργαζομένους του Ομίλου την ευκαιρία να καινοτομήσουν και να συνεισφέρουν σε πρωτοβουλίες.

Η εταιρική καινοτομία κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος και γίνεται κοινή αξία των πρωτοπόρων εταιρειών που συνειδητοποιούν την αξία της δέσμευσής τους αυτής, καθώς και τα μακροπρόθεσμα οφέλη. Επιφανειακές προσπάθειες γίνονται συχνά με το πρόσχημα της καινοτομίας, όμως αυτό που έχει νόημα είναι η δέσμευση σε πειραματικές ιδέες και νέα ταλέντα που μπορούν να τις εφαρμόσουν και να θέσουν τις σχετικές πρωτοβουλίες σε εφαρμογή.

Αντώνης Κασσάνο, Business Development & Innovation Director, Uni Systems, επικεφαλής iQnovus.

Πώς είναι λοιπόν η πραγματική εταιρική καινοτομία και γιατί είναι τόσο σημαντική στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον;

Η Εταιρική Καινοτομία είναι η συνειδητή προαγωγή της αντισυμβατικής σκέψης στο εταιρικό περιβάλλον. Μέσα σε μια συνθήκη όπου οι εταιρείες συνεχώς εξελίσσουν κάτι νέο ή παραλλαγές παλαιότερων λύσεων προς πώληση, το να βρεις μια εξαιρετική ιδέα που πράγματι βοηθάει μια εταιρεία να προχωρήσει, είναι μάλλον σπάνιο. Ενώ η ανάπτυξη συνοδεύεται από τις δικές της προκλήσεις, οι μεγάλες και εδραιωμένες εταιρείες τείνουν να αλλάζουν αργά και συνήθως μένουν προσκολλημένες στις συνήθεις πρακτικές τους. Γι’ αυτόν τον λόγο τείνουν να χτίζουν πάνω σε υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες, αντί να εστιάζουν στη δημιουργία νέων και καινοτόμων.

Στον σημερινό κόσμο, οι startups, με τις φρέσκιες προοπτικές τους, βρίσκουν ευκαιρίες να μεταλλάξουν ολόκληρες βιομηχανίες με ευέλικτες τεχνολογίες και διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα. Είναι αυτονόητο ότι, αν μια εταιρεία δεν προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, μια άλλη πιο πρόθυμη θα το κάνει και θα πάρει τη θέση της στην αγορά.

Ποιες δράσεις πρέπει να αναλάβει μια εταιρεία για να ξεκινήσει τη διαδικασία καινοτομίας;

Το πρώτο βήμα στη στρατηγική καινοτομίας κάθε εταιρείας είναι το καθαρό όραμα και η βούληση για μετασχηματισμό. Είναι σημαντικό να καθοριστούν οι στόχοι και να αναπτυχθεί το πλέον ευέλικτό και βέλτιστο πλάνο για την επίτευξή τους.

Στη συνέχεια, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επαφή με πρωτότυπες και μη συμβατικές ιδέες που εισάγονται στην εταιρεία μέσω διαφορετικών καναλιών και η δημιουργία του οικοσυστήματος που θα επιτρέψει τη σύμπραξη με άλλες εταιρείες, καθώς και η υιοθέτηση μιας ανοικτής κουλτούρας.

Οι ηγέτιδες εταιρείες γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνες τους, καθώς η καινοτομία δεν σημαίνει τίποτα χωρίς δημιουργικότητα και συνεργασία. Για το λόγο αυτό, όλο και περισσότερες εταιρείες δημιουργούν ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων για να χτίζουν αμοιβαία επικερδείς σχέσεις με υποσχόμενες μικρότερες εταιρείες, με νέες ιδέες και ταλαντούχους ανθρώπους.

Δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας

Το γεγονός ότι η παραγωγή καινοτομίας είναι μια μεγάλη πρόκληση για τις εταιρείες δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν για αυτές δεν έχουν τις ιδέες. Τα εταιρικά ταλέντα είναι μια εξαιρετική πηγή για την επόμενη πρωτοβουλία μιας εταιρείας. Ωστόσο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οι ιδέες που προκύπτουν από τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών να μην γίνονται αποδεκτές από το εταιρικό περιβάλλον: ιδέες που δεν ταιριάζουν στο χρονοδιάγραμμα των στόχων τριμήνου μπορεί να φαίνονται πολύ ριψοκίνδυνες, και ίσως δεν τους δοθεί το απαραίτητο κεφάλαιο και προσωπικό, με αποτέλεσμα εύκολα να περιθωριοποιηθούν.

Για να πετύχει εταιρική καινοτομία, η εταιρεία Uni Systems του Ομίλου Quest δημιούργησε ένα ανοιχτό και βιώσιμο οικοσύστημα καινοτομίας, συμπράττοντας με startups, εταιρείες scale-up, πελάτες ανοικτούς σε ιδέες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ενώ παράλληλα δίνει στους ανθρώπους της τη δυνατότητα να εμπλακούν και να συμμετέχουν ενεργά σε καινοτόμες πρωτοβουλίες.

Με εσωτερικά προγράμματα καινοτομίας, οι εταιρείες του Ομίλου Quest δημιουργούν working groups που αναλαμβάνουν την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο Όμιλος Quest και η Uni Systems δημιούργησαν το Κέντρο Καινοτομίας iQnovus, δίνοντας στους εργαζομένους του Ομίλου την ευκαιρία να καινοτομήσουν και να συνεισφέρουν σε πρωτοβουλίες για τη δημιουργία καινούργιων λύσεων προς την αγορά.

Μέσω αυτού ο Όμιλος Quest προάγει την εταιρική καινοτομία και ενθαρρύνει τον «αντισυμβατικό» τρόπο σκέψης και τον πειραματισμό με καινοτόμες ιδέες. Το μοντέλο του iQnovus αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας και την προώθησή της μέσα από συνέργειες που ενισχύουν τη συνεργασία και διασυνδέουν τις επιχειρήσεις και τις startups με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους εργαζομένους των εταιρειών του Ομίλου να συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών προτείνοντας τις δικές τους ιδέες για τεχνολογικές λύσεις και πρωτοβουλίες. Το iQnovus οργανώνει επίσης εσωτερικούς διαγωνισμούς καινοτομίας όπου οι υπάλληλοι συμμετέχουν σε design thinking crash courses, που σκοπό έχουν να διεγείρουν νέους τρόπους σκέψης.

Ο Όμιλος Quest και η Uni Systems εστιάζουν σε νέες πιθανές αγορές και δυνατές συνέργειες, πέρα από τις υπάρχουσες δυνατότητες networking, συμβάλλοντας στην αλλαγή τρόπου σκέψης και κουλτούρας. Το κλειδί είναι να ξεπεραστούν οι προκλήσεις του παραδοσιακού τρόπου εργασίας μέσω νέων πλαισίων που προσφέρουν επιπλέον προοπτικές στην κυρίως δραστηριότητα, μέσα από μια διαδικασία κατά την οποία παράγονται φρέσκες ιδέες και αξιοποιείται το ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό.

**Tο άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune που κυκλοφορεί την Παρασκευή 24/06.