Εταιρικό site και recruitment: Τι να προσέξετε

Εταιρικό site και recruitment: Τι να προσέξετε

Η εταιρική ιστοσελίδα είναι το πρώτο σημείο επαφής με τους δυνητικούς εργαζομένους του - Γιατί πρέπει να δώσετε σημασία. 

Στο προηγούμενο άρθρο μιλήσαμε για τη σημαντικότητα του να επικοινωνεί κανείς στον υποψήφιο πληροφορίες κατά τη διαδικασία του recruitment. Από αυτή τη βδομάδα, θα αρχίσουμε να εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους ένα τμήμα HR μπορεί να το πετύχει, αρχίζοντας από την εταιρική ιστοσελίδα!

Η εταιρική ιστοσελίδα είναι το πρώτο σημείο επαφής ενός οργανισμού με τους δυνητικούς εργαζομένους του. Όντας πλέον οι περισσότεροι άνθρωποι εξαιρετικά εξοικειωμένοι με τη χρήση του ίντερνετ, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να «google-αρουμε» κάτι που μας ενδιαφέρει. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, κάθε επιχείρηση που επενδύει στην αποτελεσματική επιλογή υποψηφίων οφείλει να έχει ένα site, δίνοντας με αυτό τον τρόπο εύκολη πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες στους πιθανούς εργαζομένους της.

Η ιστοσελίδα πέρα από την αποστολή, όραμα και αξίες, πλέον η ελάχιστη πληροφόρηση που διαθέτει η κάθε εταιρική ιστοσελίδα, πρέπει να περιλαμβάνει τη διαδικασία πρόσληψης, την οποία ο οργανισμός θα έχει δεσμευτεί να ακολουθεί (μάθετε περισσότερα ΕΔΩ το γιατί) όπως επίσης και βασική πληροφόρηση για τον τρόπο που λειτουργούν οι εργαζόμενοί της.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τη διαδικασία πρόσληψης, οι οργανισμοί θα ήταν καλό να αποτυπώσουν στην ιστοσελίδα τους τα στάδια που περνούν οι υποψήφιοι μέχρι να προσληφθούν αλλά και τα διαφορετικά είδη εργαλείων που χρησιμοποιούνται για να τους αξιολογήσουν σε κάθε στάδιο. Αυτή η πληροφόρηση θα μειώσει το άγχος των υποψηφίων που προκύπτει από την αβεβαιότητα και την ελλιπή πληροφόρηση και θα βοηθήσει στον υποψήφιο που πραγματικά ενδιαφέρεται για την εταιρία να προετοιμαστεί κατάλληλα.

Το δεύτερο κομμάτι αφορά τις πληροφορίες για τη ζωή εντός του οργανισμού. Ο κάθε οργανισμός είναι μια μεγάλη οικογένεια ή μικρογραφία της κοινωνίας, και όπως κάθε οικογένεια ή κοινωνία, λειτουργεί βάσει συγκεκριμένων νορμών. Ένας υποψήφιος εργαζόμενος λοιπόν, είναι καλό να γνωρίζει για αυτές τις νόρμες, ώστε να είναι σε θέση να αποφασίσει για το αν του ταιριάζει ο οργανισμός και οι άνθρωποι που υπάρχουν σ’ αυτόν. Και ποιος είναι καταλληλότερος να διηγηθεί αυτή την ιστορία, παρά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι φυσικά! Δημιουργήστε και επικοινωνήσετε μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας  testimonials, βίντεο και οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να επικοινωνεί την πραγματικότητα του οργανισμού σας, διότι αυτά τείνουν να επηρεάζουν πολύ περισσότερο τους υποψηφίους από μια απλή περιγραφή που υπάρχει στην ιστοσελίδα και η οποία κατά πάσα πιθανότητα έχει δημιουργηθεί από το HR ή μια συμβουλευτική εταιρία. Εμπλέκοντας τους ίδιους τους εργαζομένους στην απεικόνιση της ζωής εντός του οργανισμού, η ιστορία που προσπαθείτε να πείτε γίνεται πιο αντικειμενική για τον υποψήφιο και του προκαλεί πιο γνήσια συναισθήματα. Δείξτε μεγάλη προσοχή στη χρήση των βίντεο, διότι η συναίνεση των εργαζομένων που συμμετέχουν είναι απαραίτητη για την αναπαραγωγή του στο εταιρικό site.

Τέλος, είναι σημαντικό η ιστοσελίδα να είναι τεχνικά άρτια! Στοιχεία, δηλαδή, όπως το User Interface  (UI) και το User Experience (UX) δεν πρέπει να παραγκωνιστούν, αφού πλέον οι χρήστες έχουν συνηθίσει σε ένα συγκεκριμένο είδος και επίπεδο εμπειρίας, και δεν θα ασχοληθούν με κακοφτιαγμένες ιστοσελίδες που τους δυσκολεύουν στην περιήγηση και την εύρεση σημαντικής για αυτούς πληροφορίας. Συνεπώς, επιλέξτε το δημιουργό της ιστοσελίδας βάσει των ικανοτήτων και όχι αποκλειστικά της τιμής και ανανεώστε την άμεσα, σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια, καθώς κατά πάσα πιθανότητα η εμπειρία που δημιουργεί στον χρήστη δεν θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του.

*Ο Igor Bobryk είναι HR Professional & Content Writer