Εθνική: Νέα σύμβαση χρηματοδότησης έργου στο πλαίσιο του Jessica

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου, σύγχρονου Σταθμού Υπεραστικού Κτελ στην Κέρκυρα.

Η πρώτη σύμβαση χρηματοδότησης έργου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Εργαλείου Jessica, υπογράφηκε μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας, υπό την ιδιότητά της ως Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Υπεραστικό Κτελ Κέρκυρας Α.Ε., ανακοινώθηκε σήμερα.

Η σύμβαση χρηματοδότησης υλοποιείται στην Ελλάδα με τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι το έργο έχει εγκριθεί και από το Επενδυτικό Συμβούλιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Jessica, υπό την προεδρία του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Νικόλαου Μαντζούφα.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου, σύγχρονου Σταθμού Υπεραστικού Κτελ σε γήπεδο 10 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Υπεραστικού Κτελ Κέρκυρας στην περιοχή Αγ. Σπυρίδωνος Κωτσέλα, στον οποίο θα μετεγκατασταθεί το Κτελ από το μισθωμένο οικόπεδο εντός της πόλης στο οποίο στεγάζεται σήμερα.

Στο κτίριο του νέου σταθμού, επιφάνειας 1.500 τ.μ. θα διαμορφωθούν εκδοτήρια εισιτηρίων, χώρος αποσκευών, εμπορικά καταστήματα, κατάστημα τράπεζας και μηχανοστάσιο, ενώ θα κατασκευασθούν και στεγάσματα 1.000 τ.μ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €2,3 εκατ., εκ των οποίων το δάνειο Jessica είναι €1,4 εκατ.

Το έργο θα συντελέσει στην αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης της Κέρκυρας από το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών/τουριστών και θα εξυπηρετεί 3 εκ. επιβάτες περίπου το χρόνο.

Η Εθνική Τράπεζα διαχειρίζεται €83 εκατ. κεφαλαίων του Jessica (Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές) για χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης, υπό την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για τις περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, που χρηματοδοτούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Αττικής και Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων και για τις 8 περιφέρειες (Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης) που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα συγχρηματοδοτεί τα έργα με τουλάχιστον € 36 εκατ. από δικά της ή/και άλλα ιδιωτικά κεφάλαια. Τα έργα που αξιολογούνται αφορούν, ενδεικτικά, αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών ή/και αστικών ακινήτων σε νέες χρήσεις, βασικές αστικές υποδομές (π.χ. εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού), μονάδες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο, κλπ.

Το έργο είναι το τέταρτο έργο που χρηματοδοτείται από την Εθνική Τράπεζα υπό την ιδιότητά της ως Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Jessica. Προηγήθηκε το 2014 η υπογραφή δύο συμβάσεων για τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 14 και 10 σχολικών Μονάδων αντίστοιχα στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ, καθώς και της σύμβασης για τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη της Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου για τις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ.

Το Jessica είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης και υλοποιείται στην Ελλάδα με τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της ΕΤΕπ με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Αποσκοπεί στη στήριξη επενδύσεων σε βιώσιμα έργα αστικής ανάπτυξης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Το Jessica αποτελεί μία νέα προσέγγιση σε σχέση με τα μέχρι σήμερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης καθόσον αφορά σε επιστρεπτέα χρηματοδότηση (δάνειο), με προνομιακούς όρους επιτοκίου και διάρκειας αποπληρωμής, αντί επιχορήγησης.