Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για δωρεάν WiFi σε δημόσιους χώρους θα λάβουν 70 ελληνικοί δήμοι

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για δωρεάν WiFi σε δημόσιους χώρους θα λάβουν 70 ελληνικοί δήμοι
Glowing wifi icon in city street at night, London, UK
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 26,7 εκατ. ευρώ ήταν διαθέσιμα για τη δημιουργία δωρεάν δικτύων Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως δημοτικά κέντρα και πάρκα.

Περισσότεροι από 70 δήμοι της Ελλάδας βρίσκονται ανάμεσα στους 1.780 Ευρωπαϊκούς δήμους που θα λάβουν κουπόνια αξίας 15.000 ευρώ από την ΕΕ για την κάλυψη του κόστους εγκατάστασης σημείων δωρεάν πρόσβασης WiFi σε δημόσιους χώρους. Οι νικητές ανακοινώθηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνέχεια της τρίτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος WiFi4EU που διεξήχθη στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περίπου 11.000 αιτήσεις ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης για συνολικά 26,7 εκατ. ευρώ που ήταν διαθέσιμα για τη δημιουργία δωρεάν δικτύων Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων δημοτικών κέντρων, δημόσιων βιβλιοθηκών, μουσείων, δημόσιων πάρκων και πλατειών. Στις προηγούμενες δύο προσκλήσεις, 6.200 δήμοι έλαβαν δελτία, με προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ για την πρώτη πρόσκληση (2.800 νικητές) και 51 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη πρόσκληση (3.400 νικητές). Η επόμενη πρόσκληση για συμμετοχή στο WiFi4EU θα δημοσιευθεί πριν από το τέλος του 2020.