Έξι μήνες αμειβόμενης πρακτικής εργασίας στην Ευρώπη μέσω του EIT Food Hub Greece

Η πρακτική θα έχει διάρκεια από 3 έως 6 μήνες και το ποσό της υποτροφίας
μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2.000 ευρώ μηνιαίως. Η λίστα των εταιρειών που συμμετέχουν.

Έξι μήνες αμειβόμενης πρακτικής εργασίας στην Ευρώπη

Το EIT Food Hub Greece που υλοποιείται από τους Industry Disruptors – Game Changers ανακοινώνει ένα μοναδικό πρόγραμμα υποτροφιών για την ανάπτυξη ερευνητών και επαγγελματιών στον αγροδιατροφικό τομέα.

Το πρόγραμμα υποτροφιών “RIS Fellowships” αφορά πέντε θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε εταιρίες* του αγροδιατροφικού τομέα στο εξωτερικό για φοιτητές, απόφοιτους, διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο ευρύτερο εκπαιδευτικό αντικείμενο της αγροτικής παραγωγής και διατροφής.

Η πρακτική θα έχει διάρκεια από 3 έως 6 μήνες και το ποσό της υποτροφίας μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2.000 ευρώ μηνιαίως. Η καταληκτική ημερομηνία για αιτήσεις είναι η 13 η Μαΐου 2019.

*Οι συνεργαζόμενες εταιρίες είναι: PepsiCo, Maspex, SatAgro, Puratos, Agricolus S.r.l., Alberts, ANGULAS AGUINAGA, CSIC, AZTI Fundazioa, DouxMatok Ltd., EnergyPulse Systems, Entomics Biosystems Ltd, Essento Food, Fletev, Foodpairing, Givaudan Austria, Glucanova AB, GrainSense Oy, Grupo AN, IMDEA Food Institute, Napiferyn Biotech, OME Health, IARFR PAS, Peak Bridge

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων μεταβείτε στο: https://timo.wz.uw.edu.pl/risfellowships/

Σχετικά άρθρα