Fed: Τι σημαίνει η αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης για τρίτη φορά φέτος

AFP

Στη τρίτη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων της κατά 75 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

του Matthew Boesler

Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αύξησαν τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσηςγια τρίτη συνεχή φορά και προέβλεψαν ότι θα φτάσουν στο 4,6% το 2023, εντείνοντας την προσπάθειά τους για τον περιορισμό του πληθωρισμού που παραμένει κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τη δεκαετία του 1980.

Σε δήλωση την Τετάρτη μετά τη διήμερη συνεδρίαση στην Ουάσιγκτον, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς επανέλαβε ότι «είναι ιδιαίτερα προσεκτική αναφορικά με τους κινδύνους πληθωρισμού». Η κεντρική τράπεζα επανέλαβε επίσης ότι «αναμένει ότι οι συνεχιζόμενες αυξήσεις εντός του εύρους στόχου θα είναι κατάλληλες» και «είναι σθεναρά δεσμευμένη να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο στόχο του 2%».

Η απόφαση, η οποία ήταν ομόφωνη, θέτει το εύρος στόχου για το επιτόκιο αναφοράς ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε 3% έως 3,25% — το υψηλότερο επίπεδο από πριν από την οικονομική κρίση του 2008, και από σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στην αρχή του τρέχοντος έτους.

Οι αξιωματούχοι αναμένουν ότι το επιτόκιο αναφοράς θα αυξηθεί στο 4,4% μέχρι το τέλος του έτους και στο 4,6% το 2023, σύμφωνα με τη διάμεση εκτίμηση στις ενημερωμένες τριμηνιαίες προβλέψεις που δημοσιεύονται παράλληλα με τη δήλωση. Αυτό δείχνει ότι μια τέταρτη συνεχόμενη αύξηση κατά 75 μονάδες βάσης θα μπορούσε να είναι στο τραπέζι για την επόμενη συνάντηση τον Νοέμβριο, περίπου μια εβδομάδα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Για το μέλλον, τα επιτόκια θα υποχωρήσουν στο 3,9% το 2024 και στο 2,9% το 2025.

Οι προβλέψεις, οι οποίες έδειξαν μια πιο απότομη πορεία των επιτοκίων από ό,τι περιέγραψαν οι αξιωματούχοι τον Ιούνιο, υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει τον πληθωρισμό παρά τον κίνδυνο το αυξανόμενο κόστος δανεισμού να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε ύφεση.

Πριν από την ανακοίνωση, οι χρηματιστές ανέμεναν τα επιτόκια να φτάσουν το 4,5% στις αρχές του 2023 πριν πέσουν περίπου μισή μονάδα μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Powell και οι συνάδελφοί του, που επικρίθηκαν για μια αργή αρχική αντίδραση στην κλιμάκωση των πιέσεων στις τιμές, κινήθηκαν επιθετικά για να καλύψουν τη διαφορά και τώρα πραγματοποιούν την πιο επιθετική πολιτική σύσφιξης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας από την εποχή του Paul Volcker πριν από τέσσερις δεκαετίες.

Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις έδειξαν επίσης ότι η ανεργία θα αυξηθεί στο 4,4% μέχρι το τέλος του επόμενου έτους και θα παραμείνει σταθερή εκεί μέχρι το τέλος του 2024 — από 3,9% και 4,1%, αντίστοιχα, στις προβλέψεις του Ιουνίου.

Οι εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2023 υποχώρησαν στο 1,2% και στο 1,7% το 2024, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη επίδραση από την αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Ο πληθωρισμός κορυφώθηκε στο 9,1% τον Ιούνιο, όπως μετρήθηκε από τη δωδεκάμηνη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν κατάφερε να μειωθεί τόσο γρήγορα τους τελευταίους μήνες όπως ήλπιζαν οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας: Τον Αύγουστο, ήταν ακόμα 8,3%.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας, εντωμεταξύ, παρέμεινε ισχυρή και το ποσοστό ανεργίας, στο 3,7%, εξακολουθεί να είναι κάτω από τα επίπεδα που οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θεωρούν ότι είναι βιώσιμα μακροπρόθεσμα.

Η αποτυχία χαλάρωσης της αγοράς εργασίας έχει ενισχύσει την πρόθεση για μια πιο επιθετική πορεία σύσφιξης στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.

Η δράση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας λαμβάνει επίσης χώρα στο πλαίσιο της σύσφιξης από άλλες κεντρικές τράπεζες για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις των τιμών που έχουν εκτοξευτεί σε όλο τον κόσμο. Συνολικά, περίπου 90 κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα επιτόκια φέτος, και οι μισές από αυτές αύξησαν τα επιτόκια κατά τουλάχιστον 75 μονάδες βάσης σε μία δόση.