«Φέσια» 303,6 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο

Σε ένα μήνα σφραγίσθηκαν 1.255 ακάλυπτες επιταγές αξίας 14 εκατ. ευρώ.

Οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές έφτασαν στα 303,6 εκατ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα τέλη Σεπτεμβρίου στα 236,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 66,7 εκατ. ευρώ.

Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 16.295 τεμάχια, 47,88% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 42.944, καταγράφοντας μείωση 26,17% εν συγκρίσει με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013.

Το Σεπτέμβριο σφραγίσθηκαν 1.255 ακάλυπτες επιταγές αξίας 14 εκατ. ευρώ, ενώ αποσύρθηκαν 4.529 απλήρωτες συναλλαγματικές αξίας 6,8 εκατ. ευρώ.