Fitch: Τα σχέδια μείωσης των NPEs δεν διώχνουν την αβεβαιότητα στην Ελλάδα

Ο οίκος αξιολόγησης βλέπει με πιο σκεπτικό βλέμμα τις πρόσφατες ανακοινώσεις, βάζοντας στην εξίσωση και το ζήτημα των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Στο συμπέρασμα ότι οι αλλαγές στη νομοθέτηση των περικοπών των συντάξεων και οι μειώσεις σε φόρους ακινήτων και επιχειρήσεων αλλά και στις εισφορές των επαγγελματιών, δεν επηρεάζουν το μίγμα της μεταμνημονιακής δημοσιονομικής πολιτικής καταλήγει σε έκθεσή του ο οίκος Fitch.

Ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει επίσης ότι ενώ οι προτάσεις της Αθήνας πέρασαν από τον έλεγχο των ευρωπαϊκών οργάνων κατά την αξιολόγηση του προϋπολογισμού που κατέθεσε προς ψήφιση στη βουλή η κυβέρνηση, φαίνεται πως σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται βήματα προς τα μπρος.

Πιο συγκεκριμένα, ο Fitch εκφράζει το ερώτημα εάν τα σχέδια που έχουν ήδη κατατεθεί σχετικά με τη μείωση των κόκκινων δανείων, μπορούν να εξασφαλίσουν ότι στο κοντινό μέλλον τα ρίσκα του τραπεζικού τομέα δεν θα μεταφερθούν στον ισολογισμό της κυβέρνησης.

Σχολιάζοντας, πάντως, τον προϋπολογισμό για το 2019 ο οίκος αξιολόγησης διαπιστώνει ότι τα μέτρα ελάφρυνσης που έχουν ήδη αρχίζει να ψηφίζονται από την ελληνική βουλή υπό τη μορφή τροπολογιών, προέρχονται από τον μεγάλο δημοσιονομικό χώρο που δημιουργούν τα πρωτογενή πλεονάσματα, προβλέποντας ότι για το 2019 θα φτάσει το 3,5% – πιάνοντας τον μεταμνημονιακό στόχο.

Ο οίκος Fitch στέκεται στο σημείο αυτό, σημειώνοντας ότι τα πολυετή υψηλά πλεονάσματα που έχει δεσμευτεί να τηρήσει η παρούσα κυβέρνηση ενέχουν και υψηλό πολιτικό ρίσκο για τα επόμενα χρόνια. Κι αυτό διότι οι επερχόμενες εκλογές μπορεί να δημιουργήσουν νέα δεδομένα, ειδικά εάν αναλάβει τη διακυβέρνηση η σημερινή αντιπολίτευση.

Σχολιάζοντας το ζήτημα των κόκκινων δανείων, ο οίκος Fitch σημειώνει ότι τα NPEs διαμορφώνονταν σχεδόν στο ήμισυ των δανειακών χαρτοφυλακίων των τεσσάρων τραπεζών στα τέλη εξαμήνου 2018. Η οικονομική ανάκαμψη, οι πωλήσεις NPEs και η αύξηση στη χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και εξωδικαστικών συμβιβασμών θα βοηθήσουν τις τράπεζες να πετύχουν τους νέους στόχους μείωσης των NPEs που υποβλήθηκαν στον SSM για το 2021 (μεταξύ 17% και 22%).

Η πρόταση της TτΕ θέλει τις τράπεζες να μεταφέρουν μέρος των NPEs αλλά και των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία σε ένα όχημα ειδικού σκοπού (SPV) που θα χρηματοδοτήσει τη μεταφορά με τιτλοποίηση (με τα χαμηλότερης εγγύησης ομόλογα να αγοράζονται από την τράπεζα και το Δημόσιο). Σύμφωνα με αναφορές στον Τύπο, το σχέδιο του ΤΧΣ επίσης προβλέπει τη μεταφορά NPEs σε SPV αλλά περιλαμβάνει κρατική εγγύηση.

Αυτά τα σχέδια μπορούν να επιταχύνουν την εκκαθάριση του ενεργητικού και να μειώσουν την πίεση σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια και την κερδοφορία των τραπεζών, δυνητικά βελτιώνοντας το πιστωτικό προφίλ της κάθε μίας.

Ωστόσο, συνεχίζει η Fitch, ενώ πιστεύουμε ότι η βραχυπρόθεσμη πολιτική πρωτοβουλία είναι πιθανή, δεν είναι ξεκάθαρο πόσο μακριά θα προχωρήσει η κάθε πρόταση. Οι άγνωστες παράμετροι περιλαμβάνουν την «όρεξη» για ελληνικά ομόλογα που στηρίζονται σε NPEs, τη συμμόρφωση με τους κανόνες περί κρατικής χρηματοδότησης, τον αντίκτυπο στις τράπεζες και τις επιπτώσεις στον δημοσιονομικό τομέα, περιλαμβανομένης δυνητικής επίδρασης στο μεγάλο μαξιλάρι ρευστότητας. Το υψηλό χρέος, σημειώνει ο οίκος, περιορίζει τον δημοσιονομικό χώρο για στήριξη των τραπεζών αλλά το μαξιλάρι προσφέρει κάποιο περιθώριο.

Έτσι, καταλήγει ο Fitch, δεν συμπεριλαμβάνει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο στην ανάλυσή της για τις τράπεζες ή το Δημόσιο. Χωρίς περισσότερο δυναμική και προβλέψιμη μείωση NPEs, τα ρίσκα του τραπεζικού τομέα είναι σημαντικά για το πιστωτικό προφίλ της χώρας. Το περιλαμβάνουμε αυτό στην ανάλυσή μας μέσω της προσαρμογής έναντι του μοντέλου μέτρησης (SRM). Η αξιολόγηση της χώρας είναι δύο βαθμίδες χαμηλότερα από αυτή που υποδεικνύει το SRM, με τη μία βαθμίδα για τον συνδυασμό της αδυναμίας του τραπεζικού τομέα και τα πολιτικά ρίσκα που σχετίζονται με την εφαρμογή των προνομοθετημένων μέτρων.

Σχετικά άρθρα