Folli Follie: Προχωρά σε αγωγή κατά του Δημήτρη Κουτσολιούτσου

Folli Follie: Προχωρά σε αγωγή κατά του Δημήτρη Κουτσολιούτσου
Το λογότυπο της εταιρείας Folli Follie, Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018. Τη συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της εταιρίας Folli Follie και πέντε μελών του ΔΣ μέχρι του ποσού των 160 χιλιάδων ευρώ διέταξε με προσωρινή εντολή της η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ειρήνη Κατινιώτη. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αίτηση 3 επενδυτών και μιας ξένης εταιρίας που είχαν προσφύγει στο δικαστήριο.Η προσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι την συζήτηση της κύριας αίτησης και αφορά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας μέχρι του ποσού των 160.000 ευρώ. Εκτιμάται δε ότι είναι σημαντική, ανεξαρτήτως του ειδικού ποσού γιατί ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο και σε άλλους επενδυτές να επιχειρήσουν να κατοχυρώσουν το νομικό δικαίωμα αποζημίωσης. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νομικά κινείται η εταιρεία σε Ελλάδα και Χονγκ Κονγκ προχωρώντας με αγωγές εναντίον όσων υπέγραψαν τις οικονομικές καταστάσεις της FFGS. 

Ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό εξέδωσε η Folli Follie με την οποία ενημερώνει για την πρόθεσή της να κινηθεί δικαστικά επί τη βάσει των πορισμάτων της Alvarez & Marsal. Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την άσκηση αγωγών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Χονγκ Κονγκ κατά των διευθυντών (directors) της θυγατρικής εταιρείας FF Group Sourcing Limited(“FFGS”), οι οποίοι υπέγραψαν τις οικονομικές καταστάσεις της FFGS για την χρήση 2017, κκ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου και Law Chiu Chuen, καθώς και κατά του Οικονομικού Διευθυντή της FFGS, κ. Ιωάννη Μπεγιέτη, επί τη βάσει των πορισμάτων της Alvarez & Marsal, για την ζημία που υπέστη η Εταιρεία από παράνομες πράξεις και παραλείψεις αυτών. Επίσης, αποφασίστηκε να δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των ιδίων προσώπων στο πλαίσιο της εξελισσόμενης διαδικασίας ενώπιον των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να στραφεί στο μέλλον και κατά άλλων προσώπων, σε περίπτωση που κατά την πορεία της συνεχιζόμενης έρευνας προκύψουν σχετικές ευθύνες.

Η Εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό κατά την άσκηση των εν λόγω αγωγών».

Σε συζητήσεις με τους ομολογιούχους η FFG

Σε ενεργές συζητήσεις προκειμένου να οριστικοποιήσει τους όρους της προτεινόμενης Αναδιάρθρωσης, με σκοπό να διασφαλίσει την λειτουργική και οικονομική της ανάκαμψη και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους τους ενδιαφερομένους, βρίσκεται η Folli Follie.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης προς τις χρηματιστηριακές αρχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αισιοδοξεί ότι, εντός των επομένων εβδομάδων, θα είναι σε θέση να παρουσιάσει νέο υπόμνημα πρόσκλησης για συναίνεση, το οποίο θα περιλαμβάνει τους τελικούς όρους της Αναδιάρθρωσης που θα προταθεί ενώπιον νέας συνέλευσης Ομολογιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Trust Deed.

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν της αναβολής της συνέλευσης των Ομολογιούχων στις 9.1.2019 ελλείψει απαρτίας, η εταιρεία ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι δεν θα συγκληθεί εξ αναβολής συνέλευση των Ομολογιούχων, καθώς οι συζητήσεις με τους συμβούλους της Επιτροπής και των κατόχων ομολόγων Schuldschein για την οριστικοποίηση και την συμφωνία επί των συγκεκριμένων όρων της Αναδιάρθρωσης του Ομίλου είναι ακόμα εν εξελίξει.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η εταιρεία με την επωνυμία “Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία” και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (η “Εταιρεία”) παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με το από 18.12.2018 υπόμνημα πρόσκλησης για συναίνεση (το “Υπόμνημα Πρόσκλησης για Συναίνεση”), απευθυνόμενο προς τους κατόχους των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολόγων ποσού 249.500.000 € λήξεως το 2019 εκδοθέντων από την FF Group Finance Luxembourg S.A. (οι “Ομολογιούχοι”).

Εκτός αν υπάρχει άλλος ορισμός εντός της παρούσας ή από το νόημα προκύπτει κάτι διαφορετικό, όροι με κεφαλαία αρχικά που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το ίδιο νόημα με αυτό που τους αποδίδεται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης Συναίνεσης και στην από 18.12.2018 ανακοίνωση της Εταιρείας.

Κατόπιν της αναβολής της συνέλευσης των Ομολογιούχων στις 9.1.2019 ελλείψει απαρτίας, η Εταιρεία ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι δεν θα συγκληθεί εξ αναβολής συνέλευση των Ομολογιούχων, καθώς οι συζητήσεις με τους συμβούλους της Επιτροπής και των κατόχων ομολόγων Schuldschein για την οριστικοποίηση και την συμφωνία επί των συγκεκριμένων όρων της Αναδιάρθρωσης του Ομίλου είναι ακόμα εν εξελίξει.

Η Εταιρεία συνεχίζει να συζητά ενεργά με όλους τους πιστωτές του Ομίλου, προκειμένου να οριστικοποιήσει τους όρους της προτεινόμενης Αναδιάρθρωσης, με σκοπό να διασφαλίσει την λειτουργική και οικονομική της ανάκαμψη και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους τους ενδιαφερομένους. Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αισιοδοξεί ότι, εντός των επομένων εβδομάδων, θα είναι σε θέση να παρουσιάσει νέο υπόμνημα πρόσκλησης για συναίνεση, το οποίο θα περιλαμβάνει τους τελικούς όρους της Αναδιάρθρωσης που θα προταθεί ενώπιον νέας συνέλευσης Ομολογιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Trust Deed.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων».