ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ο Γιώργος Περιστέρης αγόρασε μετοχές της εταιρείας συνολικής αξίας 45 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ο Γιώργος Περιστέρης αγόρασε μετοχές της εταιρείας συνολικής αξίας 45 εκατ. ευρώ
Γιώργος Περιστέρης Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Στην αγορά 4.017.857 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 44.999.998,40 ευρώ προέβη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στο ΧΑΑ.

Η ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο ΧΑΑ

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι το νομικό πρόσωπο ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε. (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) το οποίο είναι συνδεδεμένο με το εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιο Περιστέρη, προέβη στις 18/3/2021 σε αγορά 4.017.857 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 44.999.998,40 ευρώ.