ΓΕΜΗ: Περισσότερες οι ενάρξεις επιχειρήσεων από τις διαγραφές το 2014

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου του Ε.Ε.Α., ο μεγαλύτερος αριθμός εγγραφών για το 2014 είναι και πάλι στην εστίαση.

Κατά 11,6% περισσότερες από τις διαγραφές επιχειρήσεων (αδράνεια, πτώχευση, διακοπή ΔΥΟ, λύση, υπό εκκαθάριση, διαγραφή) ήταν οι συστάσεις εταιρειών σε όλη τη χώρα, το διάστημα το 2014, σύμφωνα με στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), όπως ανακοίνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το διάστημα 1/1/2013-31/12/2013 οι συστάσεις επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα είναι κατά 26,7% περισσότερες των διαγραφών και το διάστημα 1/1/2012- 31/12/2012 οι συστάσεις επιχειρήσεων σε όλη την χώρα είναι κατά 27% περισσότερες των διαγραφών.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο:

– Ο μεγαλύτερος αριθμός συστάσεων το 2014 αφορούσε ατομικές επιχειρήσεις δηλαδή το 70%, ενώ οι Ι.Κ.Ε. ήταν 11%, οι Ο.Ε. 9,4%, και οι Ε.Ε. 4%.

– Οι συστάσεις Α.Ε. το 2014 ήταν 19,6%.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο οι διαγραφές των ατομικών επιχειρήσεων το 2014 αποτελούν το 65,2% του συνόλου των διαγραφών, ενώ το 21,8% αφορά επιχειρήσεις με νομική μορφή Ο.Ε., το 7,6% Ε.Ε. και το 1,4% Α.Ε..

Εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.).

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν στοιχεία που προκύπτουν από επεξεργασία του πληροφοριακού υλικού του Μητρώου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το 2014 οι εγγραφές επιχειρήσεων είναι κατά 544 λιγότερες από τις διαγραφές. Οι εγγραφές το 2013 ήταν 498 περισσότερες από αυτές του 2014. Οι διαγραφές το 2014 ήταν 197 περισσότερες από αυτές του 2013.

Η ποσοστιαία κατανομή του ισοζυγίου εγγραφών – διαγραφών για το σύνολο του 2014 είναι αρνητική τον Ιανουάριο (-39,50%), τον Μάρτιο (-9,94%), τον Απρίλιο ( -1,42%), τον Ιούνιο ( -6,24%), τον Ιούλιο ( -18,55%), τον Αύγουστο (-16,96%), τον Σεπτέμβριο (-0,90%) και τον Δεκέμβριο (-25,00%).

Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγραφών καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2014 και διαγραφών τον Αύγουστο του 2014.

Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγραφών για το 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου του Ε.Ε.Α. είναι στην εστίαση (1.475), ενώ στη δεύτερη θέση είναι οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στο λιανικό εμπόριο (1.392). Την τρίτη θέση κατέχουν οι δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Οι εγγραφές στις δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης είναι 460, οι άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών εταιρειών 428 και οι νέες επιχειρήσεις με δραστηριότητα εκπαίδευση είναι 350.

Εξετάζοντας τον τομέα της εστίασης σε μεγαλύτερη ανάλυση προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των εγγραφών αφορά δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (782) και στη δεύτερη θέση έχουν καταγραφεί νέες επιχειρήσεις με δραστηριότητες παροχής ποτών (602).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ