Generation Y: H συνεργασία μας με την Algolia οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο επόμενο επίπεδο

Generation Y: H συνεργασία μας με την Algolia οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο επόμενο επίπεδο
Για τον δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού, τον οποίο αδιάκοπτα χαράσσει η Generation Y, μιλάει ο Deputy CEO & Senior Partner της, Μιχάλης Λιάπης, με αφορμή τη μεγάλη διεθνή συνεργασία της ελληνικής πολυεθνικής με την κορυφαία μηχανή αναζήτησης Algolia.

Κε Λιάπη, µόλις ανακοινώθηκε η συνεργασία σας µε την Algolia. Πείτε µας λίγα λόγια γι’ αυτήν.

Έχοντας υιοθετήσει µία απόλυτα πελατοκεντρική φιλοσοφία, επιλέγουµε να δηµιουργούµε, αλλά και να εισάγουµε τα πιο δυνατά και καινοτόµα ψηφιακά εργαλεία της αγοράς παγκοσµίως. Το expertise, η τεχνογνωσία και η πολυετής εµπειρία µας, µας επιτρέπουν να αφουγκραζόµαστε σωστά τις ανάγκες του εκάστοτε συνεργάτη και να χαίρουµε µίας πολυδιάστατης επιχειρηµατικής οπτικής, αποτελώντας τον πλέον έµπιστο σύµβουλο για ψηφιακό µετασχηµατισµό.

Σ’ αυτό το ταξίδι της αέναης ανάπτυξης που παρέχουµε στους συνεργάτες µας είναι σίγουρο ότι η λύση που προσφέρει η Algolia θα προσδώσει προστιθέµενη αξία στις επιχειρήσεις που θα την επιλέξουν.

Μέσω της πλέον πρωτοποριακής µηχανής αναζήτησης Algolia Site Search, οι επιχειρήσεις µπορούν να προσελκύουν περισσότερους χρήστες στα ηλεκτρονικά τους καταστήµατα, αυξάνοντας το conversion rate τους έως και 30% και το ROI τους από 3 έως 10 φορές. Αυτό που είναι πραγµατικά εντυπωσιακό, πέρα των δεικτών, έγκειται στο ότι η εµπειρία αγοράς του πελάτη πραγµατοποιείται µέσω ενός υπεραναπτυγµένου AI αλγορίθµου, ο οποίος παρέχει απόλυτα προσωποποιηµένα δεδοµένα, µε ταχύτητα που επιτρέπει στον χρήστη να φτάσει στο αποτέλεσµα της αναζήτησής του σε µόλις χιλιοστά του δευτερολέπτου, εξοικονοµώντας πολύτιµο χρόνο, απολαµβάνοντας παράλληλα την απόλυτη εµπειρία πλοήγησης.

Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στη συνεργασία µε την Algolia;

Δεν υπάρχει αµφιβολία πως οι απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε δραστικές και ακόµα πιο καινοτόµες λύσεις που θέτουν την επένδυση σε ψηφιακό µετασχηµατισµό ως απόλυτη προτεραιότητα. Σε µία αγορά που διαρκώς µεταλλάσσεται και αντιµετωπίζει νέες προκλήσεις, η ανάγκη των επιχειρήσεων να µεταµορφωθούν ψηφιακά, να προσφέρουν τη βέλτιστη B2C και Β2Β εµπειρία, καθώς και να εξοικονοµήσουν απαραίτητους για τη βιωσιµότητά τους πόρους, φαντάζει πιο επιτακτική από ποτέ. Ως εκ τούτου, λειτουργώντας ως κόµβος τεχνογνωσίας, στην Generation Y καλούµαστε να ανακαλύψουµε και να αξιοποιήσουµε για λογαριασµό των συνεργατών µας, νέα, καινοτόµα εργαλεία που θα εισάγουν ρηξικέλευθες λύσεις και θα ενισχύσουν περαιτέρω τη διάθεσή τους για προσαρµογή και ανάπτυξη. Ένα εξ αυτών αποτελεί και η διεθνής µας συνεργασία µε την κορυφαία µηχανή αναζήτησης  Algolia, της οποίας αναλάβαµε την αποκλειστική αντιπροσώπευση στην Ελλάδα.

 

«Για εµάς έχει αξία να αναδεικνύουµε ότι µέσω της τεράστιας φαρέτρας τεχνολογικών εργαλείων που διαθέτουµε και αδιάκοπτα εµπλουτίζουµε, αναζητάµε τις βέλτιστες και προσαρµοσµένες για την κάθε επιχείρηση λύσεις, βοηθώντας τις να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να  αξιοποιούν τις ευκαιρίες που η τεχνολογία µπορεί να τους προσφέρει».

 

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το µέλλον του ψηφιακού µετασχηµατισµού; 

Η πανδηµία ουσιαστικά εκπαίδευσε µεγάλο µέρος του πληθυσµού να χρησιµοποιεί τα ψηφιακά µέσα πολύ περισσότερο και η αλήθεια είναι πως συνεχίζει να ασκεί επιρροή σε όλους τους επιχειρηµατικούς κλάδους, διαµορφώνοντας βήµα-βήµα την επόµενη µέρα. Στην Generation Y αντιλαµβανόµαστε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό όχι µόνο ως έναν ακόµα πυλώνα επιχειρηµατικής επένδυσης, αλλά και ως ένα πολυδιάστατο εγχείρηµα για κάθε οργανισµό ξεχωριστά, για την επίτευξη του οποίου απαιτείται συνεργασία, συνδηµιουργία και ταυτόχρονη µεταβολή της κουλτούρας του. Σίγουρα, είναι µεγάλο το έδαφος που θα χρειαστεί να καλύψει το παγκόσµιο επιχειρείν ώστε να προσεγγίσει τον ψηφιακό µετασχηµατισµό ολιστικά, καθώς η ανάπτυξη νέων αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών, αλλά και η ενίσχυση των εργαζοµένων µε απαραίτητες για την ψηφιακή εποχή δεξιότητες, κρίνεται αδιαµφισβήτητα νευραλγικής σηµασίας. Ο δρόµος του ψηφιακού µετασχηµατισµού είναι γεµάτος κίνητρα και προκλήσεις. Αυτό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις είναι να επιλέξουν τον σύµβουλο που θα τους δείξει τα βήµατα για να περπατήσουν αυτόν τον δρόµο µε επιτυχία. Στην αντίθετη περίπτωση, η απουσία σωστής συµβουλευτικής και η έλλειψη συνέπειας και επιµονής σ’ αυτή τη διαδροµή, είναι σίγουρο ότι θα τις κρατήσει πίσω, σε µία εποχή που τα συστήµατα AI, το Internet of Things και όλα όσα συνθέτουν τον ψηφιακό µετασχηµατισµό είναι ήδη αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής όλων µας.

Κατόπιν αυτής της διεθνούς συνεργασίας, ποια είναι τα επόµενα βήµατά σας;

Όντας εδώ και 21 χρόνια ο leader στο κοµµάτι του ψηφιακού µετασχηµατισµού και κοιτώντας πάντοτε την επιχειρηµατική οπτική γωνία κάθε επένδυσης, στην Generation Y επιλέγουµε το µονοπάτι της εξέλιξης, της προσαρµογής και της δυναµικής διάθεσης για ανάπτυξη. Για εµάς έχει αξία να αναδεικνύουµε ότι µέσω της τεράστιας φαρέτρας τεχνολογικών εργαλείων που διαθέτουµε και αδιάκοπτα εµπλουτίζουµε, αναζητάµε τις βέλτιστες και προσαρµοσµένες για την κάθε επιχείρηση λύσεις. Ο δικός µας ρόλος είναι συνυφασµένος µε το αίσθηµα ευθύνης. Επιδιώκουµε διακαώς να στηρίζουµε το επιχειρείν και να προάγουµε την οικονοµία συνολικά, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που η τεχνολογία µπορεί να τους προσφέρει. Με προσαρµοστικότητα, ταχύτητα, επιµονή, σαφή στοχοθέτηση και ευελιξία στις προκλήσεις που µπορεί να προκύψουν.