Γιατί αναμένεται αύξηση στην τιμή του βαμβακιού

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μελέτη της Infobank Hellastat ΑΕ για την πορεία της καλλιέργειας βάμβακος και τις επιπτώσεις στην αγορά.

Νέα μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων βάμβακος στα 2,55 εκ. στρέμματα σημειώθηκε την περίοδο 2015-2016, καθώς οι τιμές στο σκληρό σιτάρι ήταν πιο ελκυστικές σε σχέση με το σύσπορο βαμβάκι, γεγονός που «απομάκρυνε» πολλούς παραγωγούς από τον κλάδο. Αυτό αναφέρεται σε μελέτη της Infobank Hellastat ΑΕ για τον εγχώριο κλάδο της εκκόκκισης βάμβακος. Ακολούθως, την τρέχουσα περίοδο 2016- 2017 οι εκτάσεις υποχώρησαν περαιτέρω στα 2,34 εκ. στρέμματα. Ωστόσο, οι αποδόσεις ήταν αρκετά βελτιωμένες, ιδίως στη Θεσσαλία, καθώς δεν επικράτησαν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Επομένως, η παραγωγή εκκόκκισης τονώθηκε.

Παράλληλα, θετική πτυχή αποτέλεσε η ανοδική πορεία των εγχώριων και διεθνών τιμών, γεγονός που τροφοδοτήθηκε από τη ζήτηση που εκδηλώθηκε από: α) την Κίνα, η οποία καταναλώνοντας τα αποθέματα που είχε συγκεντρώσει -και υπό την πίεση της μείωσης της παραγωγής της- τους τελευταίους μήνες έχει «βγει» στις αγορές, β) την ‘Απω Ανατολή, όπου τα τοπικά κλωστήρια αποκτούν βαμβάκι για γρήγορες φορτώσεις.

Χαρακτηριστικά, ο δείκτης Cotllook Index A στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016 διαμορφωνόταν στα 78 cents ανά λίμπρα, για να αυξηθεί στα 85,15 cents στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου.

Επομένως, η καλλιεργούμενη έκταση το 2017 – 2018 προβλέπεται να εμφανίσει άνοδο στα 2,5 εκ. στρέμματα, καθώς οι τιμές παραγωγού στο «άνοιγμα» της τρέχουσας περιόδου έφτασαν μέχρι και τα 53-55 λεπτά το κιλό.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Infobank Hellastat, Νικόλα Γκουζέλο: «Η στήριξη της καλλιέργειας βάμβακος στη χώρα μας προϋποθέτει ανασυγκρότηση και εκ νέου ανάπτυξη της εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτείται η διαμόρφωση ενός επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέψει την επιστροφή των κλωστοϋφαντουργικών μονάδων που τα προηγούμενα χρόνια «μετακόμισαν» σε γειτονικές χώρες. Η επάνοδος των κλωστηρίων πρέπει να συνδυαστεί με τη συνεργασία με οίκους ένδυσης, ώστε τα οφέλη για την οικονομία να είναι μεγαλύτερα».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 21 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:

– Ο κύκλος εργασιών στις 30/6/16 υποχώρησε κατά 1,9% από το προηγούμενο έτος, στα 484,18 εκατ. ευρώ

– Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων υποχώρησαν κατά 42,3%, στα 16,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,76 εκατ. ευρώ, έναντι 16,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

– Τα περιθώρια κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων και κερδών προ φόρων υποχώρησαν σε 4,5% και 0,3% αντίστοιχα.

– Η κεφαλαιακή μόχλευση αυξήθηκε σε 2,2 προς 1.

– Η γενική και άμεση ρευστότητα παρέμειναν στο 1,2 και 0,7 αντίστοιχα.