Γιατί δεν «βγαίνει» η ελληνική πρόταση για εισφορά 12% στα κέρδη άνω του €1 εκατ.

Τέσσερις βασικοί λόγοι για τους οποίους οι υπολογισμοί της κυβέρνησης δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν.

Η πρώτη από τις προτάσεις της κυβέρνησης προς τους θεσμούς, όπως τις δημοσίευσε η Καθημερινή, αναφέρει φορολογική εισφορά με συντελεστή 12% (άγνωστο αν είναι σε κλίμακα ή όχι) σε όσες επιχειρήσεις έχουν κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ με εκτιμώμενο έσοδο 600εκ το έτος.

ΔΕ ΒΓΑΙΝΕΙ γιατί:

1. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία στο ΦΕΚ για το έτος 2013 (το 2014 θα είναι στα ίδια ή χειρότερα επίπεδα), οι εταιρείες με κέρδη άνω του 1εκ ευρώ ανέρχονται σε 895 με συνολικά κέρδη 9,8 δισ. ευρώ.

Πρόκειται όμως για:

A) Εταιρείες στις οποίες συμμετέχει το δημόσιο κατά 100%,

B) Τράπεζες και οι θυγατρικές τους (είναι ανακεφαλαιοπημένες από τα έσοδα του δημοσίου, δηλαδή των φορολογουμένων),

Γ) Εταιρείες όπως η COSCO, (το μέτρο δε μπορεί να εφαρμοστεί καθώς θα είναι αντισυμβατικός όρος στις συμφωνίες αποκρατικοποίησης ή/και παραχώρησης

Δ) Εταιρείες στις οποίες έχει συμμετοχή το δημόσιο κι έχουν συνολικά κέρδη 5,8 δισ. ευρώ.

Αν εφαρμοστεί το μέτρο, η κυβέρνηση απλά πυροβολεί το πόδι της. Συνεπώς πρέπει να αφαιρεθούν από τη λίστα ενώ αν ο φορολογικός συντελεστής είναι σταθερός, 12% τότε το αναμενόμενο έσοδο ανέρχεται σε 480 εκατ. ευρώ κι όχι 600εκ!

2. Τα αναφερόμενα κέρδη στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών δε σημαίνει ότι έχουν εισπραχθεί στο έτος. Για τις προαναφερόμενες εταιρείες, ο μέσος όρος είσπραξης των κερδών σε ημέρες ανέρχεται σε 120 ημέρες περίπου. Με άλλα λόγια από τα 480 εκατ. ευρώ, εισπράττονται τα 2/3 μέσα στη χρήση, δηλαδή 320 εκατ. ευρώ.

3. Στην παραπάνω ανάλυση δεν έχω συμπεριλάβει και την υπόθεση ότι πολλές από τις «κερδοφόρες» εταιρείες, είναι επιχειρήσεις στις οποίες το Ελληνικό δημόσιο είναι κακοπληρωτής, (π.χ. φαρμακευτικές, κατασκευαστικές κ.α). Αν κάνουμε μια υπόθεση ότι ο τζίρος/απαιτήσεις τους προς κι από το δημόσιο είναι από 50% έως 80%, αυτό σημαίνει αναμενόμενο έσοδο περίπου 100 εκατ. Όχι 600 εκατ.!

4. Δεν έχω προλάβει να ελέγξω ποιες από αυτές είναι σε δυσχέρεια οπότε πέφτει κι άλλο το έσοδο.

Το να πω ότι μέτρο είναι 100% αντι-αναπτυξιακό ελπίζω να είναι περιττό…

Σχετικά άρθρα