Grivalia Properties: Καθαρά κέρδη 11,7 εκατ. Ευρώ

Grivalia Properties: Καθαρά κέρδη 11,7 εκατ. Ευρώ

Αύξηση 10% για την εταιρεία στο πρώτο τρίμηνο.

Στα €11,7εκ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το πρώτο τρίμηνο του 2017 έναντι €10,6 της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 10%.

Τα καθαρά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από αποτίμηση ανήλθαν στα €10,7εκ. έναντι €11,1εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

1. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €16,0εκ. έναντι €15,4εκ. (αύξηση 4%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2016, καθώς και των πρόσφατων επενδύσεων του 2017.

2. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε €0,19εκ. έναντι €0,06εκ. (αύξηση 217%) λόγω της αποδοτικότερης διαχείρισης των διαθεσίμων.

3. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €0,8εκ. έναντι €0,4εκ. (αύξηση 100%). Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην έκδοση των δύο κοινών, εμπράγματος εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού €60.000 στην όποια προέβη η Εταιρεία εντός της περιόδου.

4. Τα έξοδα φόρων ανήλθαν σε €1,8εκ. έναντι €0,4εκ. (αύξηση 350%) λόγω της αλλαγής του φορολογικού πλαισίου των ΑΕΕΑΠ.

Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

• Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 2,7x

• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 12%

• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 15%

• Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): €10,5εκ.

Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 31η Μαρτίου 2017 ανήλθαν σε €94εκ. από €62εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2016 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε €127εκ. από €52εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Την 31η Μάρτιου 2017, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα €856εκ. ή €8,46 ανά μετοχή.