H Coca-Cola Τρία Έψιλον επενδύει στη διαφορετικότητα των ταλέντων της

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Στη σύγχρονη εποχή που στο ίδιο περιβάλλον εργασίας συνυπάρχουν άνθρωποι από τέσσερις  διαφορετικές γενιές, οι εταιρείες που ξεχωρίζουν ως κορυφαίοι εργοδότες εστιάζουν  και επενδύουν στη διαφορετικότητα, αξιοποιώντας τη δυναµική της κάθε προσωπικότητας.

SPONSORED CONTENT

«Η Coca-Cola Τρία Έψιλον, κορυφαίος εργοδότης για το 2020, σύµφωνα µε το παγκόσµιο ινστιτούτο Top Employers, είναι µία εταιρεία που θέλει διαρκώς να πρωτοπορεί και να βρίσκεται µπροστά από τις εξελίξεις. ∆ιανύουµε µία συναρπαστική εποχή για τον εργασιακό χώρο. Το µέλλον του τρόπου εργασίας, µαζί µε την επιρροή της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης και του ψηφιακού µετασχηµατισµού αλλάζουν τα δεδοµένα και επιτάσσουν νέες κατευθύνσεις. Παράλληλα, µέσα στον ίδιο εργασιακό χώρο συνυπάρχουν άνθρωποι από διαφορετικές γενιές, µε τις πιο νέες να διαφοροποιούνται και να έχουν ως προτεραιότητα την ανάγκη να είναι ο εαυτός τους. Ο µοναδικός συνδυασµός εµπειριών, χαρακτηριστικών και τρόπου σκέψης του καθενός µπορεί να φέρει νέες προοπτικές, να γεννήσει νέες ιδέες, να ωθήσει µε ταχύτητα στην καινοτοµία. Γι’ αυτό και η συζήτηση γύρω από τη διαφορετικότητα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ! Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον προάγουµε και πιστεύουµε στα οφέλη που προσφέρουν η διαφορετικότητα και η συµπερίληψη κάθε προσωπικότητας σε πολλαπλά επίπεδα από τις στρατηγικές µας προτεραιότητες µέχρι την ποιότητα που διέπει την καθηµερινή µας συνεργασία µε τον/την κάθε συνάδελφο. Εξελισσόµαστε κάθε µέρα, καθώς επενδύουµε στην ανανέωση των προγραµµάτων και δράσεών µας που ουσιαστικά ενδυναµώνουν τη συµπερίληψη στο εργασιακό περιβάλλον. Με τη συµµετοχή των ανθρώπων µας, σχεδιάζουµε και υλοποιούµε ποικίλες δράσεις όπως το δίκτυο γυναικών και life coaching, συµµετοχή σε ηµερίδες για βαθύτερη γνώση και κατανόηση χωρίς στερεότυπα, ολιστική στρατηγική διαχείρισης ταλέντων εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε όλα τα ηγετικά επίπεδα, προγράµµατα όπως το FlexyLife για µεγαλύτερη ευελιξία στους νέους γονείς, συµµετοχή σε φορείς και δράσεις της χώρας που θέλουν να συνεισφέρουν µέσα από συνεχή πληροφόρηση και διαχείριση της αλλαγής σε δοµές και θεµελιώδη στερεότυπα» – Σοφία Κάντα, ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού, Ελλάδας-Κύπρου.

«Η Coca-Cola Τρία Έψιλον χτίζει καθηµερινά µια κουλτούρα εµπιστοσύνης, αποδοχής, καινοτοµίας και ανοιχτού διαλόγου, επενδύει διαρκώς στην ανάπτυξη των ανθρώπων της και παρέχει ένα περιβάλλον όπου ο καθένας µπορεί να είναι ο εαυτός του και να απολαµβάνει πραγµατικά αυτό που κάνει, αγκαλιάζοντας την διαφορετικότητα των ανθρώπων της. Η εταιρεία άλλωστε είναι από την φύση της ποικιλόµορφη και αυτό είναι που την κάνει και µοναδική. «Γνωρίζουµε έµπρακτα πως οι διαφορετικοί άνθρωποι είναι µαζί πιο δυνατοί. Οι άνθρωποί µας βρίσκονται σε γραµµές παραγωγής, στην αγορά ή σε γραφεία, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ στο δυναµικό µας έχουµε 14 διαφορετικές εθνικότητες. Παράλληλα, έχουµε χιλιάδες διαφορετικούς πελάτες, συνεργάτες, προµηθευτές, και συνάδελφους σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλός µας. Όλοι µαζί δηµιουργούν ένα µοναδικό οικοσύστηµα διαφορετικότητας και συµβάλουν καθοριστικά σε όλα όσα έχουµε χτίσει στα 50 χρόνια µας στην Ελλάδα» – Γιάννης Παπαχρήστου, Γενικός ∆ιευθυντής, Ελλάδας-Κύπρου Coca-Cola Τρία Έψιλον

ΣΗΜΑΝΤΙΚEΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛIΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦAΛΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟY ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΝEΕΙ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον που πρόσφατα υπέγραψε την Χάρτα ∆ιαφορετικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της ∆ιαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις, λαµβάνει εδώ και χρόνια σηµαντικές πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισµούς, όπου όλοι νιώθουν µέρος της οµάδας. Ανάµεσα τους, η υιοθέτηση Πολιτικής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µε βάση διεθνή πρότυπα, η υποστήριξη της εξέλιξης των ανθρώπων χωρίς φραγµούς ή διακρίσεις, η διασφάλιση µιας διευρυµένης οµάδας υποψηφίων για την ενδυνάµωση των οµάδων µε νέα ταλέντα. Επιπλέονη δηµιουργία δια-τµηµατικών οµάδων, όπου όλοι συµµετέχουν βάσει των ταλέντων τους και όχι βάσει φύλου, ηλικίας ή άλλου προσανατολισµού, αλλά και ένα κοινό σύστηµα αξιολόγησης για όλους που εξασφαλίζει ανταγωνιστικές αµοιβές και παροχές χωρίς διακρίσεις. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει µεγάλη σηµασία στην εκπαίδευση των ηγετών της στις συµπεριφορές που ενισχύουν τη συµπερίληψη κάθε προσωπικότητας. «Η δέσµευσή µας να αντιµετωπίζουµε όλους τους εργαζόµενους και τους συνεργάτες µας µε αξιοπρέπεια και σεβασµό διατρέχει όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας, ενώ διασφαλίζεται και µέσα από τον Κώδικα Επιχειρηµατικής ∆εοντολογίας που εφαρµόζουµε.» Ειρήνη Κεφαλογιάννη, ∆ιευθύντρια Νοµικού Τµήµατος Ελλάδας-Κύπρου

FEMALE QUOTA ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Σε µια εποχή που σύµφωνα µε το Eurostat µόλις µια στις τρεις διευθυντικές θέσεις καταλαµβάνεται από γυναίκες, η Coca-Cola τρία Έψιλον έχει θεσπίσει ένα female quota, όσον αφορά στο ποσοστό των γυναικών σε µεσαίες και ανώτερες διοικητικές θέσεις. «Στην εταιρεία µας οι γυναίκες καταλαµβάνουν το 50% της διοικητικής οµάδας και το 33% των θέσεων µε ευθύνη διαχείρισης οµάδας και είµαι περήφανη που είµαι µια από αυτές» – Σουζάνα Ραρή, ∆ιευθύντρια Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ελλάδας-Κύπρου.​