H Ελλάδα «απορρόφησε» 4,5 δισ. ευρώ ξένες άμεσες επενδύσεις

H Ελλάδα «απορρόφησε» 4,5 δισ. ευρώ ξένες άμεσες επενδύσεις

Το σύνολο των ξένων κεφαλαίων που εισήλθαν στην Ελλάδα με τη μορφή ξένων άμεσων επενδύσεων το 2012 υπερέβη τα 4,4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με έκθεση της Eurobank.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία από έκθεση που δημοσίευσε τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, η Eurobank Εργασίας Α.Ε., σχετικά με τις εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων το 2012.  Σύμφωνα με την έκθεση το σύνολο των ξένων κεφαλαίων που εισήλθαν στην Ελλάδα με τη μορφή ξένων άμεσων επενδύσεων το 2012 υπερέβη τα 4,4 δισ. δολάρια. Το ποσό αυτό ξεπερνάει τις εισροές ακόμα και του 2007, δηλαδή πριν από την οικονομική κρίση, ενώ είναι υψηλότερο σε σχέση με τα 1,14 δισ. δολάρια το 2011.

Σε ενημερωτικό σημείωμα του Invest In Greece αναφέρεται ότι στην έκθεση περιγράφεται η θετική πορεία της χώρας μας στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, που σημειώνουν αύξηση το τελευταίο διάστημα παρά την οικονομική κρίση, και τονίζεται η δυνατότητα της Ελλάδας να προσελκύσει ακόμα περισσότερους ξένους επενδυτές.

Στην έκθεση γίνεται αναφορά σε πρόσφατες συμφωνίες για ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, όπως, μεταξύ πολλών άλλων, στην παρουσία της κινεζικής COSCO στο λιμάνι του Πειραιά και τη συμφωνία της εταιρείας με τη Hewlett Packard για τη χρήση του Πειραιά ως διαμετακομιστικού σταθμού της πολυεθνικής προς την Ευρώπη, τη συμμετοχή της καναδικής Fairfax Financial Holdings στην Eurobank Εργασίας ΑΕ, αλλά και στην εξαγορά ποσοστού των Κυλινδρόμυλων Λούλη από την Al Dahra Agricultrue. Συνολικά, η έκθεση υποστηρίζει ότι υπάρχουν ελκυστικές ευκαιρίες για επενδυτές σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, όπως στον τουρισμό και στη διαχείριση περιφερειακών αεροδρομίων και μαρίνων.

Διαβάστε ακόμη: Μείωση της γραφειοκρατίας για αναθέρμανση των επενδύσεων

Ραγδαία η εξέλιξη του Invest in Greece
Υπογραμμίζεται ότι η έκθεση έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε στοιχεία που έχει αντλήσει, μεταξύ άλλων, και από τον Invest in Greece, ενώ κάνει αναφορά και στη σημαντική παγκόσμια διάκριση που έλαβε o Οργανισμός το 2012 από την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία τον κατέταξε 3ο παγκοσμίως στην έκθεση «Global Investment Promotion Benchmarking 2012».

Η έκθεση τονίζει ότι το Invest in Greece εξελίχθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους καλύτερους οργανισμούς προσέλκυσης επενδύσεων στον κόσμο, ένα ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα και ένδειξη αποφασιστικότητας καθώς συνέβη χρονικά στην περίοδο της κορύφωσης της οικονομικής κρίσης.

Μηταράκης: «Κανείς δεν χαίρεται όταν φεύγουν επιχειρήσεις από την Ελλάδα»

Μεταξύ άλλων, η παρούσα έκθεση επισημαίνει τα ακόλουθα:
– Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκθεση του οργανισμού United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) για την εξέλιξη της διεθνούς επενδυτικής δραστηριότητας, το σύνολο των άμεσων ξένων επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο κατέγραψε ετήσια μείωση 18% περίπου το 2012, προσεγγίζοντας τα 1,35 τρισ. δολλάρια.

– Στο αρνητικό αυτό διεθνές περιβάλλον (και σε πείσμα της συνεχιζόμενης ύφεσης στην εγχώρια οικονομία), οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος ανήλθαν σε υψηλό τετραετίας, καταγράφοντας ετήσια αύξηση κατά περίπου 158% προσεγγίζοντας τα 2,95 δισ. δολλάρια.

– Σημειώνεται ότι η σχετική μεθοδολογία που ακολουθείται από τον UNCTAD αφαιρεί από το σύνολο των πραγματοποιηθεισών άμεσων ξένων επενδύσεων από μη-κατοίκους τις οργανικές ζημίες που καταγράφουν σε περιόδους ύφεσης εταιρείες ξένων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην εκάστοτε χώρα και οι οποίες υπολογίζονται ως αρνητικά επανεπενδυθέντα κέρδη (negative reinvestment earnings). Χωρίς τη μεθοδολογική αυτή παρέμβαση, υπολογίζεται ότι το σύνολο των ξένων κεφαλαίων που εισήλθαν στην Ελλάδα με τη μορφή ξένων άμεσων επενδύσεων το 2012 υπερέβη τα 4,4 δισ. δολλάρια.

– H Ελλάδα αναρριχήθηκε πέντε θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη αναφορικά με το δείκτη ανταγωνιστικότητας που καταρτίζει το World Economic Forum. Συγκεκριμένα, στην έκθεσή του «The Global Competitiveness Report 2013-2014», η Ελλάδα κατατάχθηκε 91η ανάμεσα σε 148 χώρες έναντι της 96ης θέσης μεταξύ 144 χωρών το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με την έκθεση, παρά την ανάγκη καταβολής περαιτέρω προσπαθειών, η Ελλάδα έχει αρχίσει να παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης σε συγκεκριμένους τομείς όπως το θεσμικό περιβάλλον, η αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

– Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας («Global Investment Promotion Benchmarking 2012»), η ελληνική εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (Invest in Greece Agency) κατατάχθηκε μεταξύ των τριών πρώτων σε διεθνές επίπεδο για την αποτελεσματικότητα διευθέτησης αιτημάτων και την παροχή πληροφοριών σε επενδυτές. Σημειώνεται ότι το 2009 η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» κατείχε μια από τις χαμηλότερες θέσεις μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ.