H ώρα των τραπεζών

H ώρα των τραπεζών

Με δισ. ευρώ οι τραπεζίτες απαντούν στα stress tests – Τα επόμενα βήματα. 

Προετοιμασμένα βρήκαν τα στελέχη των μεγάλων τραπεζών, τα χθεσινά αποτελέσματα των stress tests, που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία προσδιόρισε τις κεφαλαιακές ανάγκες τους συνολικά στα 6,38 δισ. ευρώ. Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΤτΕ, οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής Τράπεζας υπολογίζονται σε 2,183 δισ. ευρώ, της Εurobank σε 2,945 δισ. ευρώ της Alpha Bank σε 262 εκατ. ευρώ. της Πειραιώς σε 425 εκατ. ευρώ, της Τράπεζας Αττικής σε 397 εκατ. ευρώ και της Πανελλήνιας σε 169 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση της TτΕ τα τραπεζικά ιδρύματα θα επιβαρυνθούν με ζημιές 50,24 δισ. ευρώ από επισφαλή δάνεια στην Ελλάδα, ενώ επιπλέον ζημιές ύψους 10 δισ. ευρώ θα προέλθουν από μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο εξωτερικό. Συνολικά οι απώλειες τους ύψους 60,24 δισ. ευρώ, αντισταθμίζονται κατά 38,38 δισ. ευρώ από τις προβλέψεις που έχουν δημιουργήσει οι τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ επιπλέον 10,34 δισ. ευρώ θα προκύψουν από την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου .

Πώς προκύπτουν τα 6,4 δισ. ευρώ
Προκύπτει λοιπόν κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους 11,52 δισ. ευρώ, που προβλέπεται ότι θα καλυφθεί από τα κεφάλαια των τραπεζών που τον Ιούνιο 2013 διαμορφώνονταν στα 23 δισ. ευρώ. Όμως, σύμφωνα με τις ιδιαίτερα αυστηρές παραδοχές του stress test, οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 8% τον Δεκέμβριο του 2016, δηλαδή κεφάλαια τουλάχιστον 17,86 δισ. ευρώ. Για να φτάσουν στο ύψος αυτό οι τράπεζες θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν με το ποσό των 6,38 δισ. ευρώ.

Στα παραπάνω ήδη οι συστημικές τράπεζες απάντησαν με άμεσες κινήσεις που έχουν να κάνουν με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αλλά και επαναγορά προνομιούχων μετοχών, που έχει στη κατοχή του το Δημόσιο.

Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. ευρώ, ενώ σχεδιάζει να βγει στις αγορές για την άντληση ρευστότητας μέσω ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να επιτευχθεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με συμμετοχή διεθνών θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών στο εξωτερικό, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Η Τράπεζα θα εξετάσει τη δυνατότητα, στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, να προσφέρει προνομιακή κατανομή (preferential allocation) των υπό έκδοση μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας και στους κατόχους Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants).

Με αυτόν τον τρόπο η Τράπεζα επιχειρεί να «εκμεταλλευτεί» την επικείμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και να προχωρήσει στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της. Μετά την αύξηση, το 35% θα ανήκει πλέον στον ιδιωτικό τομέα από 19% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό σήμερα.

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 2,53 δισ. τα κέρδη του 2013

Alpha Bank
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε και η Alpha Bank, το ύψος της οποίας αναμένεται να φτάνει έως το 1,2 δισ. ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από τις ανάγκες τις, που φτάνουν τα 262 εκατ. ευρώ. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να διενεργηθεί με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank την 28 Μαρτίου 2014 θα λάβει αποφάσεις επί της καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως και επί της εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου αυτό να ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών και να ολοκληρώσει την συναλλαγή.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει ως σκοπό να διευκολύνει την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 940 εκατ. ευρώ υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές και την αντικατάστασή τους με υψηλής ποιότητος κεφάλαια, γεγονός το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην μερισματική πολιτική της τράπεζας στο μέλλον.

Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωση της ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να καλύψει τις ανάγκες της. Το σχέδιο της προβλέπει πώληση θυγατρικών, όπως η Εθνική Ασφαλιστική αλλά και πώληση επιπλέον ποσοστού από το 40% της Finansbank στη Τουρκία, που έχει ήδη προϋπολογίσει. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΤτΕ, η Εθνική μέχρι τις 15 Απριλίου αναμένεται να καταθέσει το αναλυτικό σχέδιο της για τις κεφαλαιακές ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσει.

Eurobank
H τράπεζα εδώ και καιρό έχει προετοιμαστεί για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,5 έως 3 δισ. ευρώ. Για να μπορέσει η αύξηση αυτή να γίνει πράξη και να απευθυνθεί η τράπεζα στους ιδιώτες, θα πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση δεδομένου ότι η Eurobank έχει πλήρως ανακεφαλαιοποιηθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Το Δ.Σ. της Eurobank έχει ήδη συγκληθεί για να αποφασίσει, σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Σύμφωνα με τη Eurobank, το ποσό της ΑΜΚ θα καλύπτει πλήρως τις βασικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας, οι οποίες στο βασικό σενάριο της ως άνω άσκησης ανέρχονται σε 2.945 εκατ. ευρώ.

Προϋπόθεση για να προχωρήσουν όλες οι παραπάνω ενέργειες είναι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών και θα καταθέσει σύντομα στη Βουλή.

ΤτΕ: Στα 6,4 δισ. ευρώ οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών

Τελευταία Ενημέρωση: 08 /03, 12:00